Tüylü Mamut

Tüylü Mamut

Fillerle yakın akrabalığı olan nesli tükenmiş bir hortumludur. Buzul Çağı'nda insanların av hayvanlarından biriydi.

Biyoloji

Etiketler

mamut, fosil, soyu tükenmiş, Buzul Çağı, mağara resimleri, buzağı, hortum, köpek dişi, otçul, omurgalılar, memeli, hayvan, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Tüylü mamutlar

Erişkin mamut

Yavru mamut

Vücut kısımları

 • Ağırlığı: 6-8 ton
 • 4-5 m uzunluğunda kesici diş
 • hortum
 • çok eğimli sırt
 • 50 santimetrelik kabarık tüy
 • omuz yüksekliği: 4,2 m
 • kısa kuyruk

İskeleti

 • savunma dişi - Köpek dişlerin uzanmasıyla oluşur. Hem erkek hem dişi mamutlarda olan dişlerin uzunluğu 5 metreye bile ulaşıyordu.
 • kafatası
 • omurga
 • kaburgalar
 • göğüs kemiği
 • leğen
 • ekstremite kemikleri
 • parmaklar

Canlandırma

Animasyon

 • Ağırlığı: 6-8 ton
 • 4-5 m uzunluğunda kesici diş
 • hortum
 • çok eğimli sırt
 • 50 santimetrelik kabarık tüy
 • omuz yüksekliği: 4,2 m
 • kısa kuyruk

Anlatma

Yaklaşık 135.000 yıl önce ortaya çıkan tüylü mamutlar, filler ailesine ait bir hayvan türüydü ve Buzul Çağı insanıyla aynı dönemde yaşadı. Atalarımız görünüşlerini mağara duvarlarına ve kemiklere kazıyarak ölümsüzleştirdiler.

Tüylü mamutların 10.000 yıl önce tükenmesinin nedeni, aşırı avlanma ve hızlı ısınma olabilir. Sibirya buzullarında çok iyi şekilde korunmuş pek çok mamut kalıntısı bulunduğundan tüylü mamutlar hakkında bilgimiz çoktur.

Mamutlar, boyut bakımından günümüzde yaşayan Afrika fillerine benziyordu. Vücutları kalın ve uzun kıllarla kaplıydı. Küçük kulakları ısı kaybını azaltıyordu. Hem erkeklerin hem de dişilerin uzun dişleri vardı. Otçul hayvanlardı, günde 14-20 saat yemek yiyorlar ve bu arada yaklaşık 200 kg bitki ve 180 litre su tüketiyorlardı.

İlgili ekstralar

İnsanın Evrimi Yolu

İnsanın evrim yolundaki kilometre taşlarını kafatasının ve beynin özellikleri açığa vurur.

Kılıç Dişli Kaplan

Nesli tükenmiş dev kedilerdir; adlarını kocaman köpek dişlerinden aldı.

Tarih Öncesi Mağara

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerleri, atalarımızın yaşam biçimi hakkında pek çok bilgi sunar.

Afrika Fili

En büyük kara hayvanıdır.

Amerikan Bizonu

Kuzey Amerika'da yaşayan en büyük kara memelisi.

Amonitler

Katı dış kabuğa sahip nesli tükenmiş kafadan bacaklılar. Fosilleri yaşadığı dönemin önemli göstergesi.

Apatosaurus

Uzun boyunlu, dev boyutlu, otobur bir dinozor.

Archaeopteryx

Hem kuş hem de sürüngen karakteristiğine sahipti. Kuşların atası olabilir.

Avrupa'daki Megalitik Kültürler

Devasa taş bloklardan oluşan binlerce yıllık yapılar megalitik kültürlere aittir.

Buzullaşma

Son buzul dönemi yaklaşık 13 bin yıl önce sona ermiştir.

Deinonychus

"Korkunç pençe" anlamına gelen Deinonychus antirrhopus, Dromaeosauridae dinozor ailesine ait, etçil bir dinozordu.

Fiyort

Fiyortlar, buzul vadilerinden oluşmuş, iki tarafı sarp kayalıklarla çevrili, uzun, dar ve derin koylardır.

Homo erectus

"Dik insan" araçlar yapmış, ateş de kullanmıştır.

Ichthyostega

İlkel, 360 milyon yıl önce nesli tükenen iki yaşamlı. Dört ayaklı karasal omurgalılarının erken örneği.

Karbonifer Dönemi'nin canlıları

Devoniyen ve Permiyen Dönemlerin arasında (358-299 milyon yıl önce) yaşayan çok büyük canlılar.

Mauritius Dodosu

Mauritius dodosu, bugün artık yaşamayan, uçamayan bir kuş türü olup nesli tükenen hayvan türlerinin simgesi olmuştur.

Pteranodon Longiceps

Uçan ilkel sürüngenlerden biri, kuşlara benziyor, ama aralarında direkt evrimsel bağlantı yok.

Stegosaurus

İlkel sürüngen, sırtındaki kalkanları yardımıyla vücut ısısını ayarlardı.

Tiktaalik

Balıklar ve dört bacaklı kara omurgalıları arasında evrimsel geçişi gösteren halkadır.

Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yırtıcı sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Triceratops

Kretase döneminde yaşamış bir dinozor; tipik yakası ve üç boynuzu ile kolayca tanınır.

Trilobitler

Trilobitler örümceğimsilerin ve kabukluların ataları arasında sayılır.

Homo Sapiens'in Dünyaya Yayılması

"Akıllı (bilge) insan" Afrika'dan başlayarak dünyanın diğer kıtalarına yayıldı.

Memelilerde Diş Tipleri

Dişlerin yapısı türe özgür beslenme şeklini yansıtır.

Buz Adam Ötzi

Büyük olasılıkla erken Bakır Çağı'nda yaşayan buz adamın mumyası, Alpler'deki bir buzul içinde bulundu.

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Added to your cart.