Transformatör

Transformatör

Transformatör, gerilim değerini değiştirmede kullanılan bir araçtır.

Fizik

Etiketler

transformatör, indüksiyon, primer, ikincil, bobin, demir nüve, transfer hattı, alternatif akım, yalıtıcı, flüks, elektrik dağıtımı, kutup, ağ, enerji, elektrik, gerilim, akım şiddeti, enerji değişimi, elektrik akımı, elektron, elektro, makine, fizik

İlgili ekstralar

Görüntüler

Transformatör

 • yüksek gerilim hattı - Gerilim genelde 120 kV'tur. Bu hatlar 25-40 m yüksekliğinde çelik direklerle desteklenir ve elektrik akımını yerleşim alanları dışında, iki transformatör merkezi arasında iletir.
 • konut tüketicilerine giden hat - Gerilim genelde 0,4 kV'tur. Direklere yerleştirilmiş transformatörler gerilimi konut tüketicilerinin kullandığı 230 V'a düşürür.
 • transformatör - Gerilim değerini değiştirir. Konut tüketicileri söz konusu olduğunda 120 kV'luk gerilimi 0,4 kV'a düşürür.

Yapısı

 • bobin - Gerilimin değişimi bobinlerin sarımlarının sayısına bağlıdır.
 • dış kasa

Çalışması

 • primer (birincil) bobin - İçinden geçen alternatif akım, demir nüvede sürekli değişen manyetik alan oluşturur.
 • sekonder (ikincil) bobin - Değişen manyetik alan, sekonder bobinde elektrik akımı indükler. Primer ve sekonder gerilimlerin birbirine oranı, primer ve sekonder bobinlerdeki sarımların sayılarının birbirine oranına eşittir.
 • demir nüve

Primer bobin

Sekonder bobin

Animasyon

 • primer (birincil) bobin - İçinden geçen alternatif akım, demir nüvede sürekli değişen manyetik alan oluşturur.
 • sekonder (ikincil) bobin - Değişen manyetik alan, sekonder bobinde elektrik akımı indükler. Primer ve sekonder gerilimlerin birbirine oranı, primer ve sekonder bobinlerdeki sarımların sayılarının birbirine oranına eşittir.
 • demir nüve

Anlatma

Transformatör, gerilim değerini değiştirmede kullanılan bir araçtır. Transformatör en basit halde, iki bobin ile ortak bir demir nüveden ibarettir.
Primer bobinden geçen alternatif akım, demir nüvede değişen manyetik alan oluşturur; demir nüvenin değişen manyetik alanı ise sekonder bobinde elektrik akımı indükler. Primer ve sekonder bobinlerdeki sarımların sayılarının birbirine oranı, primer ve sekonder gerilimlerin birbirine oranına eşittir. Örneğin sekonder bobindeki sarımların sayısı primer bobinin yarısı olduğunda transformatör gerilimi yarısına düşürür.

Primer bobinden geçen elektrik akımı demir nüvede manyetik alanı sağ el kuralına göre indükler: Sağ elimizin parmaklarını akımın yönüne yerleştiğimizde başparmak indüklenmiş manyetik alanın kuzey kutbunu gösterir.

Demir nüvenin değişen manyetik alanı, sekonder bobinde sol el kuralına göre elektrik akımı indükler: Sol elimizin başparmağını manyetik flüksün değiştiği yöne yerleştiğimizde diğer parmaklar bobinden geçen elektrik akımının yönünü gösterir.

Transformatörler oldukça yaygın olarak kullanılır. Evlerimize elektrik sağlayan transformatörler yüksek gerilim hatlarındaki binlerce voltluk gerilimi 230V'a düşürür. Telefon şarj cihazları da transformatör içerir: 230V'luk şebeke gerilimini 15V'a dönüştürür.

İlgili ekstralar

Alternatif Akımın Üretilmesi

Manyetik alanda döndürülen iletken çerçeve aracılığıyla elektrik akımı üretilebilir.

Dinamo (orta seviye)

Dinamo hareket enerjisini doğru akım elektrik enerjisine dönüştürür.

Doğru Akım Motoru

Doğru akım motorunun daimi mıknatısları arasında içinden akımın geçtiği bir iletken (bobin) bulunur.

Elektrik Şebekesi Sistemi

Elektrik enerjisinin elektrik santrallerinden tüketicilere iletilmesini sağlar.

Elektrik Motorları

Elektrik motorları hayatımızın birçok alanında yol oynar. Tiplerini öğrenelim!

Elektrik Zili

Elektromıknatısla çalışan mekanik bir cihazdır.

Gelgit Santrali

Deniz seviyesinin günlük yükselmesi ve alçalmasının, yani gelgitin yarattığı enerjiden elektrik üretilir.

Güneş Enerjisi Santrali

Güneş ışığının enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üretir.

Hidroelektrik Santrali (Hoover Barajı, ABD)

ABD´de, Kolorado Nehrinde inşaa edilen çok büyük baraj, adını Amerika devlet başkanından alır.

Hoparlör Nasıl Çalışır?

Hoparlör, elektromanyetik indüksiyonu kullanarak hava titreşimleri oluşturur.

Jeneratör ve Elektrik Motoru

Jeneratör mekanik enerjiyi elektrik enerjisine, elektrik motoru ise elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür.

Jeotermal Enerji Santrali

Jeotermal enerji santrali, yer altındaki sıcak ve basınçlı suyun enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.

Maglev Manyetik Raylı Tren

Günümüzün en modern ulaşım araçlarından biri olan manyetik trenler, 400 km/h'den fazla hıza bile ulaşabilmektedir.

Magnetron

Mikrodalgaları oluşturan magnetron, mikrodalga fırının başlıca parçalarından biridir.

Nikola Tesla'nın Laboratuvarı (Shoreham, ABD)

Öncelikle elektroteknik alanda çalışan fizikçi ve mucit, İkinci Sanayi Devrimi'nin şüphesiz en parlak isimlerinden biri oldu.

Nükleer santral

Nükleer füzyon sırasında ortaya çıkan enerji elektrik enerjisine dönüştürülür.

Pikap Nasıl Çalışır?

Animasyonda pikabın yapısı ve çalışması tanıtılmaktadır.

Rüzgar Türbini

Rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Termik Santral (hidrokarbon yakıt)

Termik santral, fosil veya yenilenebilir enerji kaynaklarının yakılması sırasında ortaya çıkan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.

Biyogaz Santralı

Organik maddelerden (hayvan gübresi, bitkisel ve organik atıklar) bakteriler yardımıyla biyogaz üretilebilir. Biyogaz metan ve karbondioksidin karışımıdır;...

Füzyon Reaktörü

Nükleer birleşme enerjisi, çevre dostudur ve sınırsız enerji kaynağı olarak kullanılabilecektir.

Alkalin Pil

Alkalin pillerin içinde gerçekleşen elektro-kimyasal süreçler elektrik akımı üretir.

Kurşun-Asit Akümülatör

Kurşun-asit akümülatör içinde gerçekleşen elektro-kimyasal süreçler elektrik akımı üretir.

Added to your cart.