Toprak Tipleri (toprak profilleri)

Toprak Tipleri (toprak profilleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Coğrafya

Etiketler

toprak tipleri, toprak kesiti, toprak, kalsimorfik topraklar, hidromorfik topraklar, zonlu topraklar, çayır toprağı, bataklık zonu, Tuzlu toprak, Kumlu toprak, iskelet toprağı, alüvyal toprak, Çernezyom toprak, orman toprağı, Paslak kahverengi toprak, asidik toprak, rendzina topraklar, doğurganlık, toprak parçacığı, humus, toprak oluşumu, kayaç, pedosfer, yerkabuğu, besin, yer altında yaşayan, parçalanma, bitki örtüsü, aşınma, ekosistem, doğa, coğrafya

İlgili ekstralar

Sorular

 • Aşağıdakilerden hangisi toprağın kimyasal özelliğidir?
 • Birikme katmanında neler birikir?
 • Aşağıdakilerden hangisi kaya, mineraller, organik madde, su ve havadan oluşur?
 • Humus içeriği nedeniyle hangi toprak katmanı koyu rengi?
 • Toprağın strüktürünü tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
 • Aşağıdakilerden hangisi topraktaki bir organik maddedir?
 • "İyi bir toprağın yapısı katı." ifadesi doğru mu?
 • "İyi bir toprak kireç içerir." ifadesi doğru mu?
 • "Toprak yer kabuğunun en üst katmanıdır." ifadesi doğru mu?
 • Hangisi toprağın bileşimi DEĞİLDİR?
 • Aşağıdaki harflerden hangisi toprak katmanlarını göstermez?
 • Aşağıdakilerden hangisi humusa dönüşmez?
 • Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunu etkilemez?

Görüntüler

Genel toprak profili

Toprak yer kabuğunun en üst, gevşek, verimli tabakasıdır. Bitkilere su ve besin sağlar.
Oluşmasında ana kaya, iklim, jeomorfolojik faktörler, bitki örtüsü ve fauna rol oynamaktadır. Toprak, yalnızca kabuğun su ve atmosferle temas ettiği alanlarda oluşur. Bunlar canlı organizmalarla birlikte toprak oluşturur.

Toprak, toprak parçacıklarının yanı sıra bu parçacıklar arasındaki boşlukları (gözenekleri) dolduran su ve havadan oluşur. Toprağın fiziksel özellikleri toprağın strüktürü, su alma ve tutma kapasitesi, sıcaklığı ve bünyesi oluşturur.

Toprağın kimyasal özellikleri toprak pH'sını içerir (asidik, nötr veya alkali olabilir). Yüksek kaliteli toprak granüllü, uygun miktarda kalsiyum içerir, humus bakımından zengin, iyi ısı ve su transfer özelliklerine sahiptir ve toprakta yaşayan organizmalara hava sağlayabilir.

Toprağın yapısını incelemek için bir toprak profili oluşturulur. Toprak yüzeyinden ana kayaya kadar tüm horizonları içeren toprağın dikey bir kesitidir. Toprak horizonları, toprağın oluşması sırasında oluşan toprak yüzeyi ile ana kaya arasındaki yatay tabakalardır.

Açıklamalar:

Ana kaya: Üstündeki horizonlari meydana getiren horizondur. Toprağın fiziksel ve kimyasal yıpranma ile oluşturduğu en düşük, katılaşmış kaya tabakası.

Humus: Büyük moleküllerden oluşan koyu renkli organik bileşiklerin karışımı. Bitkilerin beslenmesinde önemli bir rol oynar.
Oluşumu: Topraktaki ölü bitki ve hayvanlarının kalıntılarını bakteriler ve mantarlar parçalanır ve kimyasal işlemler ile bitkiler tarafından alınabilen humusa yani organik bileşiklere dönüştürürler. Bitkiler için gerekli olan azot ve fosforun önemli bir kısmı humustan elde edilir. Humus bakımından zengin topraklar koyu renklidir.

Yıkanma: Topraktaki suda kolayca çözünen tuzların daha düşük katmanlara taşınması. Bu süreç yıllık yağışların buharlaşma oranından daha büyük olduğu bölgelerde toprak oluşumunda rol oynar. (Humus zayıf çözünür bileşiklerden oluşur, bu nedenle düşük katmanlara taşınamaz.)

Birikme: Erimiş maddelerin toprağın bir horizonunda birikmesi.

Toprak tipleri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Dünya yüzeyini kaplayan topraklar hakkında bilgi sağlamak için bir toprak sınıflandırma sistemi ve ilgili bir toprak haritası hazırladı.

Bu sınıflandırma sistemi toprak özelliklerine ve toprak oluşum faktörlerine dayalı olarak küresel ölçekte toprakları haritalamak için tasarlanmıştır. Mevcut FAO toprak sınıflandırma sistemi 28 ana toprak grubu içermektedir.

Kutup Kuşağı ve Subarktik Bölge toprak tipleri

Orta Kuşak toprak tipleri

Sıcak Orta Kuşak ve Tropikal Kuşak toprak tipleri

Yeraltı suyu tarafından etkilenen topraklar

Dünya toprak tipleri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Dünya yüzeyini kaplayan topraklar hakkında bilgi sağlamak için bir toprak sınıflandırma sistemi ve ilgili bir toprak haritası hazırladı.

Bu sınıflandırma sistemi toprak özelliklerine ve toprak oluşum faktörlerine dayalı olarak küresel ölçekte toprakları haritalamak için tasarlanmıştır. Mevcut FAO toprak sınıflandırma sistemi 28 ana toprak grubu içermektedir.

İlgili ekstralar

Hidrotermal Baca

Okyanus ortası sırtlarda deniz tabanındaki çatlaklardan jeotermal enerji tarafından...

İklim Kuşakları

Dünya'da çok sayıda sıcaklık ve iklim tipleri görülmektedir.

Miladi takvim

Miladi takvim, yaklaşık 500 yıl önce Jülyen takvimi değiştirilerek yapılmıştır. Günümüzde artık...

Fiziki Coğrafya Kavramlar

Görüntüde yeryüzü şekilleri, yüzey suları ve ilgili işaretler gösteriliyor.

Hava durumu projesi

Eğlenceli grup ödevleriyle meteorolog olabilirsiniz.

The lungs of the Earth Tropical Rainforests

Tropical rainforests play an important role in regulating the Earth climate.

Kıyı rüzgarı

Kıyı rüzgarı, kara ve kıyının farklı derecede ısındığı için meydana gelir.

Azot Döngüsü

Havadaki azot bakteriler tarafından bağlandıktan sonra canlılar çeşitli formlarda kullanır.

Added to your cart.