Toprak Tipleri (toprak profilleri)

Toprak Tipleri (toprak profilleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Coğrafya

Etiketler

toprak tipleri, toprak kesiti, toprak, kalsimorfik topraklar, hidromorfik topraklar, zonlu topraklar, çayır toprağı, bataklık zonu, Tuzlu toprak, Kumlu toprak, iskelet toprağı, alüvyal toprak, Çernezyom toprak, orman toprağı, Paslak kahverengi toprak, asidik toprak, rendzina topraklar, doğurganlık, toprak parçacığı, humus, toprak oluşumu, kayaç, pedosfer, yerkabuğu, besin, yer altında yaşayan, parçalanma, bitki örtüsü, aşınma, ekosistem, doğa, coğrafya

İlgili ekstralar

Sorular

 • Aşağıdakilerden hangisi toprağın kimyasal özelliğidir?
 • Birikme katmanında neler birikir?
 • Aşağıdakilerden hangisi kaya, mineraller, organik madde, su ve havadan oluşur?
 • Humus içeriği nedeniyle hangi toprak katmanı koyu rengi?
 • Toprağın strüktürünü tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
 • Aşağıdakilerden hangisi topraktaki bir organik maddedir?
 • "İyi bir toprağın yapısı katı." ifadesi doğru mu?
 • "İyi bir toprak kireç içerir." ifadesi doğru mu?
 • "Toprak yer kabuğunun en üst katmanıdır." ifadesi doğru mu?
 • Hangisi toprağın bileşimi DEĞİLDİR?
 • Aşağıdaki harflerden hangisi toprak katmanlarını göstermez?
 • Aşağıdakilerden hangisi humusa dönüşmez?
 • Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunu etkilemez?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Toprak türleri - Macaristan (harita)

Görüntü, Macaristan'da bulunan toprak türlerini gösterir.

Toprak Kirliliği

Animasyonda toprak kirliliğinin başlıca kaynakları tanıtılıyor.

Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileridir.

Sarıçam

Avrasya'ya özgü, çam ailesinin en yaygın ağaçlarından biridir.

Azot Döngüsü

Havadaki azot bakteriler tarafından bağlandıktan sonra canlılar çeşitli formlarda kullanır.

Biçerdöver Nasıl Çalışır?

Biçerdöver, tahılları hasat etmek için kullanılır.

Ormanların Katmanları

Farklı orman türlerinin katmanları da farklıdır.

Ormansızlaştırma

Ormansızlaştırmanın çevre üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır.

At Kestanesi

Animasyonda kestane ağacının mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Macaristan topoğrafik haritası

Görüntü, Macaristan'ın coğrafi bölgeleri göstermektedir.

Tarım Teknikleri

Tarım teknikleri Orta ve Modern Çağ'da insan uygarlığı ile birlikte gelişti.

Added to your cart.