Tohum ve Çimlenme

Tohum ve Çimlenme

Çift çeneklilerde iki, tek çeneklilerde bir çenek yaprağı bulunur.

Biyoloji

Etiketler

çimlenme, fasulye, mısır bitkisi, tek çenekli, çift çenekli, çenek, çekirdek, tohum kabuğu, gövde taslağı, kök taslağı, embriyo, besidoku, yaprak, mısır koçanı, bitki, kapalı tohumlu bitki, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Tohumlar

 • fasulye
 • mısır
 • (çift çenekli)
 • (tek çenekli)

Yapısı

 • tohum kabuğu
 • gövde taslağı - Yapraklı gövde, yani fide buradan gelişir.
 • kök taslağı - Kök buradan gelişir.
 • embriyo - Bitki buradan gelişir.
 • çenek - Tek çeneklilerin tohumunda bir çenek bulunur. Görevi besin maddelerini besi dokudan embriyoya iletmektir.
 • çenekler - Çift çeneklilerin tohumunda iki çenek bulunur. Embriyo için gerekli besinleri bunlar depolar.
 • besi doku - Embriyo için besin maddesi depolar.

Çimlenme

 • fasulye tohumu
 • mısır tohumu
 • (çift çenekli)
 • (tek çenekli)
 • suyun alınması - Çimlenme başlamadan önce tohumlar su alır, hacimleri artar. Embriyo tohumun içinde gelişmeye başlar.
 • kök taslağı - Çili toprağa sabitler. Kök buradan gelişir.
 • gövde taslağı - Yapraklı gövde, yani fide buradan gelişir.
 • çenekler
 • yaprak - Kloroplastlar aracılığıyla fotosentezi gerçekleştirir.

Animasyon

 • tohum kabuğu
 • gövde taslağı - Yapraklı gövde, yani fide buradan gelişir.
 • kök taslağı - Kök buradan gelişir.
 • embriyo - Bitki buradan gelişir.
 • çenek - Tek çeneklilerin tohumunda bir çenek bulunur. Görevi besin maddelerini besi dokudan embriyoya iletmektir.
 • çenekler - Çift çeneklilerin tohumunda iki çenek bulunur. Embriyo için gerekli besinleri bunlar depolar.
 • besi doku - Embriyo için besin maddesi depolar.

Anlatma

Kapalı tohumlu bitkiler, çeneklerinin sayısına göre çift çenekliler ve tek çenekliler olmak üzere iki gruba ayrılır.


Fasulyenin tohumunda besin maddelerini depolayan iki çenek vardır.


Çeneklerin arasında başlıca iki kısmı gövde taslağı ve kök taslağı olan embriyo bulunur. Kök taslağından bitkinin kökü, gövde taslağından ise bitkinin yapraklı gövdesi, yani fide gelişir.


Mısır tek çenekli bitkidir, çünkü tohumunda bir çenek vardır. Bu çeneğin görevi, besin maddelerini besi dokudan embriyoya iletmektir. Besi doku, embriyo için gerekli besin maddesini depolar; mısırda bu besin maddesi nişastadır. Kök taslağından ve gövde taslağından oluşan embriyo mısırın tohumunda da kolayca gözlemlenebilir.


Çimlenme sırasında tohum ilk önce içine su alıp şişer, sonra da meyve kabuğu çatlar ve kök taslağından kök gelişmeye başlar. Çift çenekliler toprak yüzeyinin üzerinde çimlenir. Gelişen gövde taslağı çenekleri topraktan yukarı kaldırır; tek çeneklilerde ise çenek çimlenme sırasında toprak altında kalır, bu olay toprak altı çimlenme olarak da adlandırılır.

İlgili ekstralar

Çiçek

Animasyon yardımıyla çiçeğin yapısını öğreniyoruz.

Çiçek Tozu

Çiçek tozu yumurtanın döllenmesini sağlar. Şekilleri çeşitli ve türlere özgüdür.

At Kestanesi

Animasyonda kestane ağacının mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Bitkinin Vejetatif Organları

Bitkinin yaşantısını sürdürmesi ve gelişmesi için gerekli organlar.

Fotosentez

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Gerçek ve Yalancı Meyvenin Karşılaştırılması

Meyve çeperi gerçek meyvede meyve yapraklarından, yalancı meyvede ise çiçeğin diğer kısımlarından oluşur.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

İlkbaharda Açan Soğanlı Bitkiler

Animasyonda lale, nergis, kardelen ile çiçeklerinin yapısı tanıtılıyor.

Kapalı Tohumlu Bitkilerin Çiçekleri

Animasyon yardımıyla kapalı tohumlu bitkilerin çiçek türlerini öğrenebilirsiniz.

Mısır

En önemli tek çenekli kültür bitkilerinden biridir.

Mamut Ağacı

Dünya üzerindeki en büyük ağırlığa sahip canlılardır.

Meşe

Animasyonda meşe örnek alınarak ağaçların mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Tek ve Çift Çenekli Bitkilerin Karşılaştırılması

Kapalı tohumlu bitkiler tek ve çift çenekli iki büyük sınıftan oluşur.

Yaprağın Yapısı

Animasyonda başlıca yaprak çeşitleri ile tek ve çift çenekli bitkilerin yaprakları arasındaki farklar tanıtılıyor.

Yenilebilir Patlıcangiller

En önemli besin ürünlerimizin birçoğu patlıcangillerdendir.

Kara Yosunlarının ve Eğrelti Otlarının Yaşam Döngüsü

Görüntüde kara yosunlarının ve eğrelti otlarının yaşam döngüsü karşılaştırılarak bitkilerin yaşam döngüsünün anlaşılmasına yardım ediliyor.

Added to your cart.