Terliksi Hayvan

Terliksi Hayvan

Sillilerin en bilinen örneği olarak tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryot.

Biyoloji

Etiketler

terliksi hayvan, tek hücreli, tek hücreli ökaryotlar, Silliler, hücre organeli, kontraktil koful, siller, sindirim kofulu, sil, hücre ağzı, tatlı su, Ciliophora, hayvan, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Organeller

  • kontraktil koful - Boşaltım işleminden sorumlu organeldir. Hücreden fazla suyu ve gereksiz maddeleri dışarı atar. Sitoplazmanın çözünmüş madde oranı tatlı suyunkinden farklı olduğundan su difüzyonla hücre içine geçer. Bu nedenle suyun dışarı atılması için aktif enerji harcanması gerekir.
  • hücre ağzı - Besinin (organik atıklar, bakteriler) içeri alınmasını sağlar.
  • hücre yutağı - Besin, hücre ağzından buraya geldikten sonra hücre içine endositozla ulaşır.
  • siller - Uyumlu, ritmik çırpılmaları hücrenin hareket etmesini sağlar ve besin parçacıklarını hücre yutağına sürükler.
  • küçük (generatif) çekirdek - Üreme sırasında kalıtsal maddeyi aktarır.
  • büyük (vejetatif) çekirdek - Hayati işlevleri yönetir.
  • sindirim kofulu - Hücre yutağından besinin içeri alınması endositozla gerçekleşir. Bu sırada besin parçacıkları sindirim kofulu adlı zardan kese içine paketlenir ve sindirim burada gerçekleşir.

İlgili ekstralar

Tatlı Su Amipi

Tatlı sularda yaygın olarak yaşayan heterotrof tek hücrelidir. Şeklini sürekli değiştirir.

Yeşil Öglena (Euglena Viridis)

Kamçılılar sınıfından hem ototrof hem heterotrof olarak beslenen, tatlı sularda yaşayan tek hücrelidir.

Prokaryot ve ökaryot hücrelerin yapısı

Canlılar aleminde iki temel hücre tipi vardır: Prokaryot ve ökaryot hücre.

Su Ayısı

Su ayıları olağanüstü ortam koşullarında hayatta kalabilir; uzay boşluğunda bile sağ kalmayı becerebilirler.

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Denizanası

En ilkel dokulu hayvanlar olan knidlilerin serbest yüzen üyesi.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Kalıtsal Maddenin Organizasyonu

Hücrelerimizin birkaç mikrometre çapındaki çekirdeğinde yaklaşık 2 metre DNA sarmalı bulunur.

Virüsler

Proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştığı hücreleri daha fazla virüs üretmeleri için yeniden programlar.

Added to your cart.