Taşıma Süreçleri

Taşıma Süreçleri

Animasyonda hücre zarından gerçekleşen aktif ve pasif taşıma süreçleri özetlenmektedir.

Biyoloji

Etiketler

hücre zarından taşıma, taşıma, hücre zarı, pasif taşıma, aktif taşıma, difüzyon, kanal proteini, taşıyıcı molekül, symport, antiport, UNIPORT, konsantrasyon gradyanı, ADP, ATP, sitoloji, biyoloji

İlgili ekstralar

Sorular

 • Na+-glikoz taşıyıcıyla ilgili hangisi doğrudur?
 • Na+-K+ pompasıyla ilgili hangisi doğrudur?
 • Animasyonda hangi tip taşıma gösterilMEmektedir?
 • Animasyonda hangi tip taşıma göstermektedir?
 • Animasyonda hangi tip taşıyıcı gösterilmektedir?
 • Animasyonda hangi taşıyıcı gösterilMEmektedir?
 • Bu taşıma sistemiyle ilgili hangisi doğrudur?
 • Bu taşıma sistemiyle ilgili hangisi doğrudur?
 • Bu taşıyıcı ... sağlar.
 • Bu taşıyıcı ... sağlar.
 • Bu taşıma sisteminde K+ nasıl taşınır?
 • Bu taşıyıcı ... sağlar.
 • Glikozun alınması.......

Görüntüler

Pasif taşıma

 • çok yoğun ortam
 • az yoğun ortam
 • hücre zarı - Orta katmanı apolar olan çift katlı lipit tabakasında apolar maddeler çözünür. Lipit tabakasından O₂, CO₂ ve steroidler gibi küçük apolar moleküller çözünerek geçer. H₂O gibi küçük polar moleküller ise termal hareketler sayesinde oluşan geçici gözeneklerden geçer.

Aktif taşıma

 • çok yoğun ortam
 • az yoğun ortam
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • taşıyıcı (uniporter) - Uniport sisteminde taşıyıcı tek bir parçacık taşır. Aktif taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gerçekleşir, enerji gerektirir. Bunu ATP sağlar.

Animasyon

 • çok yoğun ortam
 • az yoğun ortam
 • hücre zarı - Orta katmanı apolar olan çift katlı lipit tabakasında apolar maddeler çözünür. Lipit tabakasından O₂, CO₂ ve steroidler gibi küçük apolar moleküller çözünerek geçer. H₂O gibi küçük polar moleküller ise termal hareketler sayesinde oluşan geçici gözeneklerden geçer.
 • çok yoğun ortam
 • az yoğun ortam
 • taşıyıcı molekül - 'Carrier' olarak da adlandırılan taşıyıcı moleküller yardımıyla zarın çift katlı lipit tabakasından geçemeyen parçacıklar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama taşınır. Polar moleküller, iyonlar ve daha büyük boyutlu moleküller bu türdendir.
 • çok yoğun ortam
 • az yoğun ortam
 • ligand - Bağlanması durumunda iyon kanalını açan moleküldür. Sinir sistemindeki sinir ileticileri, iyon kanallarını açan ligandlardır ve zarın elektriksel özellikleri bu nedenle değişir.
 • kanal proteini - Lipit tabakasında çözünmeyen polar parçacıklar ve iyonlar kanal proteinlerinden geçer. İyon kanalları genellikle kapanıp açılabilir. Bazı kanalların açık ya da kapalı olması ligandın (örneğin hormonlar, sinir ileticisi maddeler) bağlanmasına, bazılarınınki ise zarın elektriksel özelliklerine bağlıdır. İkinci grupta sinir hücrelerinin aksiyon potansiyelini oluşturan ve depolarizasyon sonucunda açılan iyon kanalları yer alır.
 • çok yoğun ortam
 • az yoğun ortam
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • taşıyıcı (uniporter) - Uniport sisteminde taşıyıcı tek bir parçacık taşır. Aktif taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gerçekleşir, enerji gerektirir. Bunu ATP sağlar.
 • 'A' parçacığı - Aktif taşıyıcı ATP kullanarak 'A' parçacığını zarın bir tarafında biriktirir. Sonra 'A' parçacığı zardan simporter aracılığıyla pasif olarak geçerken 'B' parçacığını da kendisi ile sürükler. Bu şekilde 'B' yoğunluk farkına karşın taşınmış olur.
 • 'B' parçacığı - Simporter aracılığıyla az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçer. Bunun için simporterden 'A'nın da geçmesi gerekir. Fakat bunun gerçekleşmesi için aktif bir taşıyıcı A'yı zarın bir tarafında biriktirmeli.
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • aktif taşıyıcı - 'A' parçacığının yoğunluk farklılığını oluşturur. Parçacıklar zarın bir tarafında biriktiği için taşıma enerji gerektirir. Enerjiyi ATP sağlar.
 • simporter - 'A' ve 'B' parçacığının aynı yöne taşınmasını sağlar. Aktif taşıyıcının biriktirdiği 'A' parçacığı simporter aracılığıyla çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru pasif olarak geçer. Ancak geçerken 'B' parçacığını da yoğunluk farkına karşın "kendisiyle götürür". Bu nedenle bu taşıyıcının işlevi dolaylı ATP gerektirir, çünkü aktif taşıyıcının yoğunluk farklılığını oluşturabilmesi için enerji gereklidir.
 • 'A' parçacığı - Aktif taşıyıcı ATP kullanarak 'A' parçacığını zarın bir tarafında biriktirir. Sonra 'A' parçacığı zardan simporter aracılığıyla pasif olarak geçerken 'B' parçacığını da kendisi ile sürükler. Bu şekilde 'B' yoğunluk farkına karşın taşınmış olur.
 • 'B' parçacığı - Simporter aracılığıyla az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçer. Bunun için simporterden 'A'nın da geçmesi gerekir. Fakat bunun gerçekleşmesi için aktif bir taşıyıcı A'yı zarın bir tarafında biriktirmeli.
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • aktif taşıyıcı - 'A' parçacığının yoğunluk farklılığını oluşturur. Parçacıklar zarın bir tarafında biriktiği için taşıma enerji gerektirir. Enerjiyi ATP sağlar.
 • antiporter - 'A' ve 'B' parçacığının zıt yöne taşınmasını sağlar. Aktif taşıyıcının biriktirdiği 'A' parçacığı antiporter aracılığıyla çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru pasif olarak geçer. Bu sırada 'B' parçacığı da yoğunluk farkına karşın zıt yöne geçer. Bu nedenle bu taşıyıcının işlevi dolaylı ATP gerektirir, çünkü aktif taşıyıcının yoğunluk farklılığını oluşturabilmesi için enerji gereklidir.

Anlatma

Bazı maddelerin alınması ve verilmesi hücre zarı yoluyla gerçekleşir. Bu taşıma süreçlerinin pasif ve enerji ihtiyacı olan aktif taşıma olmak üzere iki temel türü vardır.

Pasif taşıma sırasında parçacıklar yoğun ortamdan yoğunluğu daha az ortama kendiliğinden geçtiği için pasif taşıma enerji gerektirmez.

Pasif taşıma süreçlerinin en basit türü basit difüzyondur. Bu sırada parçacıklar hücre zarının çift katlı lipit tabakasından yoğunluğu az ortama geçer. Orta katmanı apolar olan zarın çift katlı tabakasında apolar parçacıklar çözünür. Bu nedenle oksijen, karbondioksit ve steroidler gibi apolar parçacıklar basit difüzyon yoluyla yayılma yeteneğine sahiptir. Su gibi küçük polar moleküller ise lipitlerin termal hareketleri sayesinde oluşan geçici gözeneklerden geçer.

Çözünürlük özellikleri veya boyutları yüzünden zarın çift katlı lipit tabakasından geçemeyen parçacıklar "carrier" olarak da adlandırılan taşıyıcı moleküller yardımıyla çok yoğun ortamdan az yoğun ortama taşınır. Polar moleküller, iyonlar ve daha büyük boyutlu moleküller bu türdendir.


Zarda açılıp kapanabilen kanal proteinleri de bulunur. Açılma uygun bir ligand bağlandığında gerçekleşir. Kanallardan çözünürlük özellikleri yüzünden zarın lipit tabakasından geçemeyen polar parçacıklar ve iyonlar taşınır. Kanallar taşıyıcılardan daha hızlı taşınma sağlar, ama seçicilikleri daha zayıftır. İyon kanalları sinir hücrelerinin elektriksel özelliklerinin oluşması gibi olaylarda da çok önemli rol oynar.

Aktif taşıma süreçleri parçacıkları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama taşıdığı ve zarın bir tarafında biriktirdiği için enerji gerektirir. Gereken enerjiyi ATP'nin harcanması sağlar.

En basit aktif taşıma uniporttur. Bu sırada taşıyıcı tek parçacığı yoğunluğu daha fazla olan tarafa taşır. Gereken enerjiyi de ATP sağlar. ATP, ADP ve fosfata dönüşürken enerji serbestleşir.

İkincil aktif taşıma sırasında aktif taşıyıcı ATP kullanarak bir 'A' parçacığının yoğunluk farklılığını oluşturur. Diğer bir taşıyıcı ise bir tarafta birikmiş 'A' parçacığının çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesini sağlar. Bu sırada 'B' parçacığı da az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama geçer. Demek ki 'B' parçacığının yoğunluk farkına karşın diğer tarafa geçmesi dolaylı olarak ATP gerektirir. Simporter 'A' ve 'B' parçacıklarını aynı yöne taşır.

Antiportta gerçekleşen ikincil aktif taşımada ise aktif taşıyıcı ATP kullanarak 'A' parçacığının yoğunluk farklılığını oluşturur. Antiporter 'A' parçacığının yoğun olduğu ortamdan az yoğun ortama geçmesini sağlarken 'B' parçacığı az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun ortama doğru zıt yönde geçirir. Demek oluyor ki 'B'nin taşınması dolaylı ATP gerektirir; 'A' ve 'B'nin taşınması ise zıt yönde gerçekleşir.

İlgili ekstralar

Enzimin İşlevi

Enzimler, biyokimyasal reaksiyonları katalize eden (hızlandıran) protein molekülleridir, çalışmaları kontrol edilebilir.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Uyartı (İmpuls) İletimi

Sinir hücreleri uyartıları kimyasal ve elektriksel sinapslar aracılığıyla birbirlerine iletir.

Fotosentez

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Fotosentez (Temel Düzey)

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Kalpte Uyarı ve İletim Sistemi

Kalbimiz çalışması için gerekli elektrik sinyallerini kendisi oluşturur. Elektriksel aktivitenin kaydedilmesiyle EKG eğrisi alınır.

Proteinlerin Yapısı

Polipeptit zincir(ler)inin yapısı ve düzenlemesi proteinlerin uzaysal yapısını etkiler.

Yağ Molekülü

Doymamış yağ asitleri içeren trigliseritler, oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaktadır.

Yağ Molekülü

Gliserin molekülüne üç doymuş yağ asidi bağlanır.

ADP ve ATP

ATP hücrelerin en önemli enerji kaynağı olan moleküldür.

İnce Bağırsağın Yapısı

Sindirim kanalının en uzun kısmıdır; sindirimin büyük kısmı ve besin maddelerinin emilimi burada gerçekleşir.

Added to your cart.