Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Tarih

Etiketler

balta, el baltası, Eski Taş Çağı, Neolitik Dönem, Erken Bakır Çağı, Tunç Çağı, Demir Çağı, bakır, Ötzi, Tarih Öncesi Çağlar, Taş Devri, araç, alet, ok başı, balta başı, çapa, bilezik, kazıyıcı, mızrak ucu, ok sadağı, ok, kazma, kap, takı, kılıç, alet yapma, silahlar, yaşam biçimi, tarih

İlgili ekstralar

Görüntüler

Baltanın gelişimi

Eski Taş Çağı

Orta Taş Çağı

Yeni Taş Çağı

Bakır Çağı

Tunç Çağı

Demir Çağı

Animasyon

Anlatma

İnsanlık tarihi arkeolojik açıdan da dönemlere bölünebilir. Böyle bir dönemlendirme yapmada o dönemde yaşayan insanlar tarafından kullanılan çoğu aletin malzemesi ve aletlerin yapımında kullanılan yöntem esas alınır. Tarihi çağlara karşın arkeolojik dönemlerin sınırları kesin değildir ve bölgelere göre değişebilir. Belirli aletlerin evrimine bakarak insan türünün gelişim evrelerini de öğrenebiliriz.

İlk arkeolojik dönem; Eski Taş Çağı, Orta Taş Çağı ve Yeni Taş Çağı'nı içine alan Taş Çağı'dır. Bu dönemdeki aletler tipik olarak taştan yapıldı.

Paleolitik Çağ'da aletler yontma yöntemiyle yapıldı; en önemli alet ise birçok amaçla kullanılan el baltasıydı.

Mezolitik Dönem'de cilalama yöntemi de uygulanmaya başlandı, fakat ince işlenmiş taş aletler yalnız Neolitik Çağ'da yapıldı.

Neolitik Çağ'daki alet yapımının zirvesinde sap deliğine sahip cilalı taş balta bulunur.

Taş Çağı'nı Maden Çağları takip eder. Bu çağlarda alet yapımında ağırlıklı olarak kullanılan ham madde önce taş ile bakır, sonra ikincisinin bir alaşımı olan tunç, sonra da demirdi.

Eneolitik Çağ'da yaşayan Buz adam Ötzi, bakırdan yapılan alete de sahipti.

Bakır ilk olarak kalayla alaşımlandı, böylece kalay bronzu elde edildi. Geç Tunç Çağı'nın en gelişmiş aleti soketli baltaydı.

Arkeolojik Demir Çağı, tarihi Antik Çağı'na denk gelir. Bu dönemde demirden yapılan aletler hakim olmakla birlikte bunların kullanılmaya başlanmasının zamanı doğal olarak medeniyetlere göre değişir. Demir balta günümüzde de insanlığın kullandığı aletler arasında yer alır.

İlgili ekstralar

Buz Adam Ötzi

Büyük olasılıkla erken Bakır Çağı'nda yaşayan buz adamın mumyası, Alpler'deki bir buzul içinde bulundu.

Tarih Öncesi Mağara

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerleri, atalarımızın yaşam biçimi hakkında pek çok bilgi sunar.

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim yerleri kuruldu.

Arkeolojik Kazı (Çukur Evin Kazısı)

Günümüzdeki büyük inşaat alanları, maddi kalıntıları inceleyen arkeologlara pek çok iş veriyor.

Avrupa'daki Megalitik Kültürler

Devasa taş bloklardan oluşan binlerce yıllık yapılar megalitik kültürlere aittir.

Homo Sapiens'in Dünyaya Yayılması

"Akıllı (bilge) insan" Afrika'dan başlayarak dünyanın diğer kıtalarına yayıldı.

Hunebed

Günümüzdeki Hollanda'da bulunan ve yaklaşık 5.000 yıl önce inşa edilen özel dolmenlerdir.

İnsanın Evrimi Yolu

İnsanın evrim yolundaki kilometre taşlarını kafatasının ve beynin özellikleri açığa vurur.

Nuh'un Gemisi

Kuran, Kitab-ı Mukaddes ve Tevrat'a göre Tanrı, Nuh'a ailesini ve hayvanları tufandan kurtarmak için büyük bir gemi inşa etmesini emretti.

Stonehenge (Büyük Britanya, Tunç Çağı)

İngiltere'deki dünyaca ünlü, Tunç Çağı'ndaki taş yapı, günümüzde bile çok sayıda sır saklıyor.

Tüylü Mamut

Fillerle yakın akrabalığı olan nesli tükenmiş bir hortumludur. Buzul Çağı'nda insanların av hayvanlarından biriydi.

Ur Kenti (MÖ 3. binyıl)

Fırat'ın kıyısına kurulan antik şehir, Sümerlerin önemli merkeziydi.

Demir Metalurjisi (Orta Düzey)

Ham demir yüksek fırında demir cevherinden elde edilir.

Demir Metalurjisi (Temel Düzey)

Ham demir yüksek fırında demir cevherinden elde edilir.

Gize Piramitleri (MÖ 26. yüzyıl)

Gize Piramitleri, Antik Dönem'in Yedi Harikası'nın hala yaşayan tek anıtıdır.

Homo erectus

"Dik insan" araçlar yapmış, ateş de kullanmıştır.

Ziggurat (Ur, MÖ 3. binyıl)

Zigguratlar, eski Mezopotamya'da şehirlerin merkezinde inşa edilen özel kule tapınaklardır.

Demirci Dükkanı (Orta Çağ)

İlk mesleklerden biri olan demircilik Orta Çağ'da daha da önem kazanmıştır.

Metaller

Metal atomları düzenli örgü yapısı oluşturur.

Added to your cart.