Tarih Öncesi Mağara

Tarih Öncesi Mağara

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerleri, atalarımızın yaşam biçimi hakkında pek çok bilgi sunar.

Tarih

Etiketler

Tarih Öncesi Çağlar, ilkel insan, mağara, mağara resimleri, Altamira, Lascaux, insan, arkeoloji, geniş aile, topluluk, ikamet yeri, doğal çatlak, korunak, kulübe, antropoloji, beslenme, yangın, ateş yakma, araç kullanma, ateş kullanımı, alet yapma, tarih, yaşam biçimi, kan bağı, araç

İlgili ekstralar

Görüntüler

Aletler

İnsanlık tarihi arkeolojik açıdan da dönemlere bölünebilir. Böyle bir dönemlendirme yapmada o dönemde yaşayan insanlar tarafından kullanılan çoğu aletin malzemesi ve aletlerin yapımında kullanılan yöntem esas alınır. Tarihi çağlara karşın arkeolojik dönemlerin sınırları kesin değildir ve bölgelere göre değişebilir. Belirli aletlerin evrimine bakarak insan türünün gelişim evrelerini de öğrenebiliriz.

İlk arkeolojik dönem; Eski Taş Çağı, Orta Taş Çağı ve Yeni Taş Çağı'nı içine alan Taş Çağı'dır. Bu dönemdeki aletler tipik olarak taştan yapıldı.

Paleolitik Çağ'da aletler yontma yöntemiyle yapıldı; en önemli alet ise birçok amaçla kullanılan el baltasıydı.

Tarih öncesi mağara

Tarih öncesi yerleşim yerleri

Arkeologlar, tarih öncesi insanların izlerini başlangıçta genellikle mağaralarda buldukları için tarih öncesi dönemde yalnızca bu tür yerleşim yerlerinde yaşandığını sandılar.
Modern bilimsel yöntemler ve teknik araçlar, bu görüşün yanlış olduğunu ortaya çıkardı. Tarih öncesi insanların yerleşim yerlerini üç gruba ayırabiliriz. Tarih öncesi insanlar özellikle kayaların içlerindeki doğal mağaralara ve kaya sığınaklarına yerleştiler. Uygun kayaların olmadığı yerlerde ise dalları ve iri kemikleri hayvan derisi ile kaplayarak kulübeler yaptılar. Yerleşim yerlerini ise genellikle orman ve nehirlerin (pınar, dere) yakınına kurdular.

Dıştan

Arkeologlar, tarih öncesi insanların izlerini başlangıçta genellikle mağaralarda buldukları için tarih öncesi dönemde yalnızca bu tür yerleşim yerlerinde yaşandığını sandılar. Modern bilimsel yöntemler ve teknik araçlar, bu görüşün yanlış olduğunu ortaya çıkardı.

Tarih öncesi insanların yerleşim yerlerini üç gruba ayırabiliriz. Tarih öncesi insanları özellikle kayaların içlerindeki doğal mağaralara ve kaya sığınaklarına yerleştiler. Uygun kayaların olmadığı yerlerde ise dalları ve iri kemikleri hayvan derisi ile kaplayarak kulübeler yaptılar. Yerleşim yerlerini ise genellikle orman ve nehirlerin (pınar, dere) yakınına kurdular.

İçinden

Arkeologlar ve antropologlar (insan bilimi uzmanları) tarih öncesi insanlarının yerleşim yerlerinde pek çok kalıntı buldu. Kullanılamaz hale gelmiş silahlar, diğer araçlar, hayvan kemikleri gibi çöp olarak atılmış nesneler ile insan kalıntıları, tarih öncesi mağaralarda ve mağara yakınlarında genellikle kalın katmanlar ya da yığınlar oluşturuyor.

Tarih öncesi insanların en önemli faaliyeti besin elde etmekti. Atalarımız avcı - balıkçı - toplayıcı bir yaşam tarzı sürdüler.

Başlarda sadece bitki ve meyve topladılar. Dik insan (Homo erectus) avcılık da yapardı, böylece temel besinlerine bitki, balık, salyangoz ve kabuklu deniz hayvanlarının yanı sıra et de eklendi. Tarih öncesi insanı başlangıçta sadece doğada bulunan ateşi kullandı, sonra ateş yakmak ve onu kontrol altında tutmak için çeşitli teknikler geliştirdi.

Ateş sıcaklık ve ışık sağladı, yemekleri daha lezzetli hale getirdi ve hayvanları da uzak tuttu.
İlkel insanlar küçük topluluklar halinde yaşadı, çünkü tek başlarına hayatta kalmaları olanaksızdı. Topluluk üyeleri birbirlerine kan bağı ile bağlıydı ve birbirlerini korurlardı.

Mağara resimleri

Arkeolojik buluntuların özel bir grubunu oluşturan, genellikle hayvanları ve avlanan insanları gösteren mağaraların iç duvarlarındaki resimler bugün bile pek çok soruyu aydınlatmaktadır.

Günümüzde yaklaşık 200 mağarada tarih öncesi mağara resmi bulunmaktadır. Altamira Mağarası (İspanya) ve Lascaux Mağarası (Fransa) en iyi bilinenler arasındadır.

Yürüme

Anlatma

Arkeologlar, tarih öncesi insanların izlerini başlangıçta genellikle mağaralarda buldukları için tarih öncesi dönemde yalnızca bu tür yerleşim yerlerinde yaşandığını sandılar. Modern bilimsel yöntemler ve teknik araçlar, bu görüşün yanlış olduğunu ortaya çıkardı.

Tarih öncesi insanların yerleşim yerlerini üç gruba ayırabiliriz. Tarih öncesi insanları özellikle kayaların içlerindeki doğal mağaralara ve kaya sığınaklarına yerleştiler. Uygun kayaların olmadığı yerlerde ise dalları ve iri kemikleri hayvan derisi ile kaplayarak kulübeler yaptılar. Yerleşim yerlerini ise genellikle orman ve nehirlerin (pınar, dere) yakınına kurdular.

Arkeologlar ve antropologlar (insan bilimi uzmanları) tarih öncesi insanlarının yerleşim yerlerinde pek çok kalıntı buldu. Kullanılamaz hale gelmiş silahlar, diğer araçlar, hayvan kemikleri gibi çöp olarak atılmış nesneler ile insan kalıntıları, tarih öncesi mağaralarda ve mağara yakınlarında genellikle kalın katmanlar ya da yığınlar oluşturuyor.

Arkeolojik buluntuların özel bir grubunu oluşturan, genellikle hayvanları ve avlanan insanları gösteren mağaraların iç duvarlarındaki resimler, bugün bile pek çok soruyu aydınlatmaktadır.

Tarih öncesi insanı başlangıçta sadece doğada bulduğu ateşi kullandı, sonra ateş yakmak için çeşitli teknikler geliştirdi. Ateş, ısı ve ışık sağladı, ete hem lezzet verdi hem de eti dayanıklı hale getirdi, üstelik hayvanları da uzak tuttu.

İlkel insanlar küçük topluluklar halinde yaşadı, çünkü tek başlarına hayatta kalmaları olanaksızdı. Toplulukta bulunanların arasında kan bağı vardı ve birbirlerini korudular.

İlgili ekstralar

İnsanın Evrimi I. - Ağaçtan İniş

İnsanlık, nereden geldiğini ve binlerce yıl önce yaşamış atalarının kim olduğunu eskiden beri...

Buz Adam Ötzi

Büyük olasılıkla erken Bakır Çağı'nda yaşayan buz adamın mumyası, Alpler'deki bir buzul...

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim...

İnsanın Evrimi Yolu

İnsanın evrim yolundaki kilometre taşlarını kafatasının ve beynin özellikleri açığa vurur.

Eski Zamanların Dedektifleri

Tarih, her zaman açık gerçeklere dayanmaz; geçmişimizi bilmek için ciddi araştırmalar da...

Hunebed

Günümüzdeki Hollanda'da bulunan ve yaklaşık 5.000 yıl önce inşa edilen özel dolmenlerdir.

İnsan evrimi II - Yeni Dünyalara Doğru

İnsan evriminin yeni aşamaşında dik duran insan çevresine giderek uyum sağladı.

Avrupa'daki Megalitik Kültürler

Devasa taş bloklardan oluşan binlerce yıllık yapılar megalitik kültürlere aittir.

Added to your cart.