Slav Savaşçıları

Slav Savaşçıları

Orta Çağ Avrupası'nda Slav savaşçılarına karşı büyük saygı gösterilirdi.

Tarih

Etiketler

szláv, savaşçı, savaşçılar, yaşam tarzı tarihi, Orta Çağ, nüfus, silahlı, silah, mızrak, kıyafet, tarih, savaş, Avrupa

İlgili ekstralar

Sorular

 • Hangisi erken Orta Çağ'daki Slav süvarilerinin teçhizatları arasında bulunMAZ?
 • Hangisi erken Orta Çağ'daki Slav piyadelerinin teçhizatları arasında bulunMAZ?
 • Hangi ifade Orta Çağ'daki Slav savaşçıları için doğru DEĞİLDİ?
 • "Slav askeri taktikleri hem doğu hem de batı taraftan etkilendi."\nifadesi doğru mu?
 • Orta Çağ'daki Slav savaşçılarının askeri taktiği hangisine dayanırdı?
 • Slavlar kuşatma makinelerini yapmayı büyük olasılıkla kimlerden öğrendiler?
 • "Orta Çağ'daki Slav savaşçıları Avrupa'nın batı tarafında tanınmıyordu."\nifadesi doğru mu?
 • "Orta Çağ Slav savaşçıları Avrupa'nın batı tarafında tanınmamıştı."\nifadesi doğru mu?
 • Slavlar Orta Çağ Avrupası'nın hangi tarafında yaşıyordu?
 • Slav savaşçılarının yaşam tarzı kimlerinkine benzerdi?
 • Slav halkları yay ve süvarilerin etkili kullanımını büyük olasılıkla kimlerden öğrendi?
 • 9. yüzyılda Slav savaşçıları hangisini kullanMAdı?

Görüntüler

Slav savaşçıları

Slav savaşçılarının Orta Çağ Avrupası'nda büyük bir saygınlığı vardı. Bu uzun boylu, güçlü adamlardan pek çok halk korkuyordu. Savaşlarda acımasızlardı. Çağdaş kaynaklara göre hızlı düşünmek de onların önemli bir özelliğiydi.

Slav savaşçıları birbirine sıkıca bağlı bir topluluk içinde yaşarlardı. Yaşam tarzları Spartalılarınkine benzerdi.
Teçhizatları Orta Çağ'ın bazı dönemlerinde değişme göstermiştir, zira var olan silahlarını sürekli geliştirmişler ve zaman zaman yeni silahlar da kullanmaya başlamışlardır. Yeni silahlar tasarlarken de en çok savaşçıların hareket kabiliyetini korumayı göz önünde bulundurmuşlardır.

Coğrafi özellikler nedeniyle Slav halklarının askeri taktiklerinde ve teçhizatında hem batının hem de doğunun etkileri görülür. Step halklarından yayın (üç kanatlı ok uçlar) ve süvarilerin etkili kullanımını, Bizanslılardan ise kuşatma makineleri yapım tekniklerini öğrenmişlerdir.

Askeri taktikleri ilk başlarda küçük birimlerin hareket kabiliyetini gerektiren ani saldırılara dayanırdı. Bu savaş türü Slav devletlerinin oluşumundan sonra da tipikti. Kaynaklara göre Slavlar okçular, süvariler ve piyadeler mükemmel bir şekilde organize olmuşlardır.

Piyade

 • mızrak
 • miğfer
 • zincirden örülmüş zırh
 • kılıç
 • hançer
 • kalkan

Görüntüdeki piyade 9–11. yüzyılda yaygındı. Hafif teçhizatlarının en önemli ögeleri mızrak ve düz bir kılıçtı.
Bunun yanında yay ve okları, savaş baltasını, hançeri ve topuzu da kullandılar. Vücutlarını tipik yuvarlak bir kalkanla koruyorlardı. Zincirden örülmüş bir zırh ve miğfer de koruyucu giysilerinin bir parçasıydı.

Süvari

 • zincirden örülmüş zırh
 • kalkan
 • kılıç
 • mahmuz
 • hançer

Görüntüdeki süvari 9. yüzyılda yaygındı. Hafif teçhizatının en önemli ögesi düz bir kılıçtı. Vücudunu büyük olasılıkla tipik yuvarlak bir kalkan ve zincirden örülmüş bir zırh ile koruyordu. Saldırılarında pek çok kez mızrak da kullanıyordu.
Süvariler Slav savaşçıları arasında her zaman çok önemliydi. Saldırılarda olduğu gibi açık savaşlarda da aynı şekilde etkiliydiler. Muhtemelen Slavların yayılmasında da kilit bir rol oynadılar.

İlgili ekstralar

Husit Araba Kalesi

Savaş arabalarının kullanılması 15. yüzyılda Bohemyalı Husitler tarafından en üst düzeye çıkarılmıştır.

Avarlar (8. yüzyıl)

Avarlar 6-8. yüzyılda Karpat Havzası'nda güçlü bir kağanlık halinde yaşadı.

Orta Çağ’da Batı Avrupa’daki Kıyafetler (10-12. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Orta Çağ’da Batı Avrupa’daki Kıyafetler (5-10. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Orta Çağ Hristiyan Kralı

Orta Çağ Hristiyan hükümdarları genelde tahtta oturur, başında taç giyer, ellerinde hükümdarlık sembollerini tutar şekilde tasvir edilirdi.

Slavlar

Üç ana gruba ayrılan Slavların çoğunluğu 14 Avrupa ülkesinde yaşar.

Ukrayna Kozakları (17. yüzyıl)

17. yüzyılda Ukrayna bozkırlarında ortaya çıkan bağımsız askerî toplulukların üyeleri olan Kozaklar Ukrayna tarihinde önemli bir rol oynamıştır.

Yurt tutan Macarlar (Kıyafetler)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Alman Savaşçı (4. yüzyıl)

Kuzey Avrupa'dan gelen korkunç Alman savaşçıları, Roma İmparatorluğu'nu bile tehdit etti.

Arap Savaşçı (6. yüzyıl)

Orta Çağ'da Arap savaşçıların en önemli silahları yay ve kılıçtı.

Bizans İmparatoru (6. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun devamı olan Bizans İmparatorluğu, imparator tarafından yönetildi.

İç Kale (Orta Çağ)

Donjonlar, Orta Çağ'ın özel yapıları olup zaman zaman kalelerden ayrı olarak da inşa edilmiştir.

Added to your cart.