Selüloz (C₆H₁₀O₅)n

Selüloz (C₆H₁₀O₅)n

Bitkilerde hücre duvarlarının ve liflerinin yapı malzemesidir.

Kimya

Etiketler

selüloz, selüloz molekülü, lif, karbonhidrat, polisakkarit, sellobiyoz, bitki hücre duvarı, hidrojen bağı, organik kimya, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Top - çubuk modeli

Selüloz (C₆H₁₀O₅)n

Özellikler

Selülöz bir polisakkarittir. Suda ve diğer çözücülerde çözünmez. İndirgen değildir.
Selüloz asit ile reaksiyona sokulunca hidrolize olup glikoza dönüşür; zayıf asitli hidroliz ile ise sellobiyoza parçalanabilir.
Molekülünde binlerce beta-D-glikoz 1,4 bağı ile birbirine bağlanır. Zincirdeki moleküller birbirine göre 180° ile dönük şekilde bulunur. Bunun sayesinde uzun ipler meydana gelir.
Mekansal yapısı zincirin içindeki hidrojen bağlarıyla stabilize edilir. Molekül zincirleri arasında da hidrojen bağları oluşur, bunlar molekül zincirlerinin paralel düzenini stabilize eder. Paralel selüloz zincirlerinin demetleri selüloz lifleridir.

Bulunma, üretim

Selüloz, bitkisel hücre duvarını ve bitkisel lifleri oluşturur. En saf halde pamuk ipinde bulunur. Bir ağaç yaklaşık %50 selüloz içerir.

Lifler insan tarafından sindirilemez, ancak sindirim sisteminin çalışmasında önemli rol oynar. Sığır gibi geviş getiren hayvanlar selülozu da sindirebilir. Ağaçtan, kamıştan, samandan, mısırdan, ayçiçeği gövdesinden özel yöntemle üretilir.

Kullanım

Kağıt, tekstil, plastik ve patlayıcı madde sektöründe kullanılır.

Boşluk doldurma modeli

Animasyon

İlgili ekstralar

Beta-D-glukoz (C₆H₁₂O₆)

D-glikozların stereoizomerlerinden biri.

Selobiyoz (C₁₂H₂₂O₁₁)

Selobiyoz, selülozun temel yapı birimidir.

Çiçek

Animasyon yardımıyla çiçeğin yapısını öğreniyoruz.

Alfa-D-glukoz (C₆H₁₂O₆)

Glukozlarn ve özellikle D-glukozların izomerlerinin biridir.

Amiloz ((C₆H₁₀O₅)n)

Alfa-D-glukoz birimlerinden oluşan sarmal şeklindeki molekül. Nişastanın temel malzemesidir.

Beta-D-fruktoz (Meyve Şekeri) (C₆H₁₂O₆)

Fruktoz, basit karbonhidratların arasında en tatlısıdır.

Buharlı Ütü Nasıl Çalışır?

Animasyonda buharlı ütünün yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

D-glukoz (dekstroz) (C₆H₁₂O₆)

Hücreler enerji kaynağı olarak kullanılır.

Glukoz Molekülündeki Halka Kapanması

Görüntü, glukozun açık zincir biçiminden halkasal alfa ve beta-D-glukoz biçimine geçişini göstermektedir.

Kağıt Üretimi

Kağıt iki bin yıldan daha uzun bir süre önce icat edilmiştir.

Laktoz (C₁₂H₂₂O₁₁)

Memelilerin sütünde bulunan şeker türüdür.

Sakkaroz (Çay Şekeri) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Beyaz renkli, tatlı, suda çözünür, çay şekeri olarak bilinen maddedir.

Etenin Polimerizasyonu

Etenin polimerizasyonuyla polietilen denilen plastik türü üretilir.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Maltoz (Malt Şekeri) (C₁₂H₂₂O₁₁)

İki alfa-D-glukoz moleküllerinin birleştirilmesi ile oluşturulan bir disakkarittir.

Molekül Alıştırmaları VI. (Karbonhidratlar)

Mono-, di- ve polisakkaritlerin sınıflandırılmasını ve yapısını tanıtan alıştırma.

Added to your cart.