Sarıçam

Sarıçam

Avrasya'ya özgü, çam ailesinin en yaygın ağaçlarından biridir.

Biyoloji

Etiketler

sarıçam, çam, çam ormanı, açık tohumlu, iğne, yaprak dökmeyen, koni, iğne yapraklı, reçine, orman, dişi organ, çok yıllık, ağaçsı bitki, yerli, Avrasya, ağaç, bitki, yaprak, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Sarıçam

 • sarıçam

Sarıçam ışık isteyen bir bitkidir. Öncü ağaç türüdür, yani doğal afetler sonucunda oluşmuş çıplak, elverişsiz toprak ve iklim koşulları altında ilk olarak gelen ve ortamı daha sonra gelecek orman ağaçları için iyileştiren ağaç türleri arasındadır. Kumlu topraklarda kolaylıkla yetiştirilebilir. Oldukça kuvvetli olan kökleri gövdenin sağlam bir şekilde yere tutunmasını sağlar. Asit toprakları sever; vahşi doğada kayalık yamaçlarda, nehrin dik kıyılarında, tepelerde, dağlarda ve diğer ekstrem yetişme ortamlarında görülür.

Çam kerestesi en güçlü hafif ahşaplardan biridir, bu nedenle inşaat ve mobilya endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Ağaçta bol miktarda bulunan çam sakızı ise kimya sanayisinde önemli bir ham maddedir. Çam sakızından uçucu yağlar ve telli çalgılar için kullanılan keman reçinesi üretilir.

Büyümesi

 • sarıçamın büyümesi - Sarıçam gençken konik şeklindedir, daha sonra tepesi düzleşir. Uygun koşullarda 20–35 metre yüksekliğe bile erişebilir.
 • 20–35 m

Sarıçam nişpeten hızlı büyür, ancak büyüme hızı çevresel koşullara bağlıdır. Uygun koşullarda 100 yıl içinde 35 metre yüksekliğe bile erişebilirler. Yetişkin ağaçlar zamanla alt dallarını kaybeder ve geniş bir tepe yapar.

Yapısı

 • dağınık tepe tacı - Ağaç gençken koniktir, daha sonra düzleşir.
 • dış kabuk - Gövdesinin alt kısmı grimsi kahverengidir, üst kısmı ve dalları ise turuncudur.
 • düz gövde
 • kök
 • iğne yaprak - Mavi-yeşil renktedir, dipten ikili olarak çıkar.

Gövdesi düzdür, dallar gövdeye çevrel olarak dizilmiştir. İğne yaprakları kısa sürgünlerin üzerinde ikilli yer alır. İğnelerin tabanı bir zarla kaplıdır. Düşen iğne yapraklar toprakta yavaşça parçalanan bir tabaka oluşturur.
Sarıçam diğer açık tohumlular gibi kazık kök sistemine sahiptir.

Karpel

 • tohum taslağı - Kapalı tohumluların aksine onu taşıyan karpeller tarafından örtülü değildir.
 • kanatlı çam tohumu - Döllenme sırasında tohum taslağından oluşur. Kanatlar çam tohumlarının yayılmasını kolaylaştırır.
 • 1 yaşındaki karpel
 • 2 yaşındaki karpel

Çamın tohumları tozlaşma sonrasındaki sonbahar boyunca tamamen gelişir, ancak kışın kozalaklarda kalır. Tohumlar sadece ilkbaharda, dişi kozalak açıldıktan sonra serbest kalır.
Sarıçamın karpelinde iki tohum serbest olduğu için bitki açık tohumlular arasındadır. Açık tohumluların karpellerinde meyve oluşmaz.

Kozalaklar

 • erkek kozalak (♂) - Üzerinde rüzgar aracılığıyla tohum taslaklarını dölleyen polen üretilir.
 • dişi kozalak (♀) - Başlangıçta yeşil renktedir, daha sonra odunlaşmadan ötürü kahverengiye dönüşür. Yapraklarının bir kısmı tohum taslaklarını taşıyan karpeldir.

Tek evcikli bitkidir, yani dişi ve erkek organı bulunduran kozalaklar aynı bitki üzerinde yer alır.
Dişi kozalaklar tohum taslakları, erkek kozalaklar ise polen üretir.
Tozlaşma sıcaklık yeterince yüksek olduğunda, genellikle yaz başında gerçekleşir.

Animasyon

 • sarıçam
 • dağınık tepe tacı - Ağaç gençken koniktir, daha sonra düzleşir.
 • dış kabuk - Gövdesinin alt kısmı grimsi kahverengidir, üst kısmı ve dalları ise turuncudur.
 • düz gövde
 • kök
 • iğne yaprak - Mavi-yeşil renktedir, dipten ikili olarak çıkar.
 • sarıçamın büyümesi - Sarıçam gençken konik şeklindedir, daha sonra tepesi düzleşir. Uygun koşullarda 20–35 metre yüksekliğe bile erişebilir.
 • 20–35 m
 • erkek kozalak (♂) - Üzerinde rüzgar aracılığıyla tohum taslaklarını dölleyen polen üretilir.
 • dişi kozalak (♀) - Başlangıçta yeşil renktedir, daha sonra odunlaşmadan ötürü kahverengiye dönüşür. Yapraklarının bir kısmı tohum taslaklarını taşıyan karpeldir.
 • tohum taslağı - Kapalı tohumluların aksine onu taşıyan karpeller tarafından örtülü değildir.
 • kanatlı çam tohumu - Döllenme sırasında tohum taslağından oluşur. Kanatlar çam tohumlarının yayılmasını kolaylaştırır.
 • 1 yaşındaki karpel
 • 2 yaşındaki karpel

Anlatma

Sarıçam ışık isteyen bir bitkidir. Öncü ağaç türüdür, yani doğal afetler sonucunda oluşmuş çıplak, elverişsiz toprak ve iklim koşulları altında ilk olarak gelen ve ortamı daha sonra gelecek orman ağaçları için iyileştiren ağaç türleri arasındadır. Kumlu topraklarda kolaylıkla yetiştirilebilir. Oldukça kuvvetli olan kökleri gövdenin sağlam bir şekilde yere tutunmasını sağlar. Asit toprakları sever; vahşi doğada kayalık yamaçlarda, nehrin dik kıyılarında, tepelerde, dağlarda ve diğer ekstrem yetişme ortamlarında görülür.

Çam kerestesi en güçlü hafif ahşaplardan biridir, bu nedenle inşaat ve mobilya endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Ağaçta bol miktarda bulunan çam sakızı ise kimya sanayisinde önemli bir ham maddedir. Çam sakızından uçucu yağlar ve telli çalgılar için kullanılan keman reçinesi üretilir.

Sarıçam nişpeten hızlı büyür, ancak büyüme hızı çevresel koşullara bağlıdır. Uygun koşullarda 100 yıl içinde 35 metre yüksekliğe bile erişebilirler. Yetişkin ağaçlar zamanla alt dallarını kaybeder ve geniş bir tepe yapar.

Gövdesi düzdür, dallar gövdeye çevrel olarak dizilmiştir. İğne yaprakları kısa sürgünlerin üzerinde ikilli yer alır. İğnelerin tabanı bir zarla kaplıdır. Düşen iğne yapraklar toprakta yavaşça parçalanan bir tabaka oluşturur.
Sarıçam diğer açık tohumlular gibi kazık kök sistemine sahiptir.

Tek evcikli bitkidir, yani dişi ve erkek organı bulunduran kozalaklar aynı bitki üzerinde yer alır.
Dişi kozalaklar tohum taslakları, erkek kozalaklar ise polen üretir.
Tozlaşma sıcaklık yeterince yüksek olduğunda, genellikle yaz başında gerçekleşir.

Çamın tohumları tozlaşma sonrasındaki sonbahar boyunca tamamen gelişir, ancak kışın kozalaklarda kalır. Tohumlar sadece ilkbaharda, dişi kozalak açıldıktan sonra serbest kalır.
Sarıçamın karpelinde iki tohum serbest olduğu için bitki açık tohumlular arasındadır. Açık tohumluların karpellerinde meyve oluşmaz.

İlgili ekstralar

Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

Mamut Ağacı

Dünya üzerindeki en büyük ağırlığa sahip canlılardır.

Ormanların Katmanları

Farklı orman türlerinin katmanları da farklıdır.

At Kestanesi

Animasyonda kestane ağacının mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Bitkilerin Yaşam Döngüsü

Kara yosunları, eğrelti otları, açık tohumlular ve kapalı tohumluların yaşam döngüsünde döl değişimi görülür.

Meşe

Animasyonda meşe örnek alınarak ağaçların mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Ormansızlaştırma

Ormansızlaştırmanın çevre üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır.

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

Toprak Tipleri (toprak profilleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Yaprağın Yapısı

Animasyonda başlıca yaprak çeşitleri ile tek ve çift çenekli bitkilerin yaprakları arasındaki farklar tanıtılıyor.

Şapkalı Mantarlar

Şapkalı mantarlar, sporların çimlenmesiyle gelişen hiflerden oluşur.

Elma Ağacı

Elma, dünyada en büyük miktarda tüketilen meyvelerden biridir.

Added to your cart.