Santa Maria (15. yüzyıl)

Santa Maria (15. yüzyıl)

Kristof Kolomb'un çığır açan seferinin bayrak gemisi Santa Maria (Aziz Meryem) adlı üç direkli karakaydı.

Teknoloji

Etiketler

Santa Maria, Kristof Kolomb, Amerika, bayrak gemisi, Niña, Pinta, karaka, Kızılderili, Yeni Dünya, Bahamalar, Hispanyola, Lizbon, gemi, denizcilik, güverte, karavel, karaya oturma, teknoloji, tarih

İlgili ekstralar

Sorular

 • Kristof Kolomb nerede doğdu?
 • Kristof Kolomb ne zaman yaşadı?
 • "'Colombo' sözcüğünün İtalyanca anlamı güvercindir."\nifadesi doğru mu?
 • Kristof Kolomb (batıya doğru giderek) nereye ulaşmak istedi?
 • "Kolomb 1476-1485 yılları arasında Portekiz'de yaşadı ve seferlere de katıldı."\nifadesi doğru mu?
 • "Nisan 1492'de Hindistan keşif seferine Portekiz Kralı II. Joao, izin verdi."\nifadesi doğru mu?
 • "Nisan 1492'de Hindistan keşif seferine İspanya Kral ve Kraliçesi izin verdi."\nifadesi doğru mu?
 • Kristof Kolomb ilk "Hindistan yolculuğuna" kaç gemi ile çıktı?
 • Hangisi Kolomb'un bayrak gemisiydi?
 • Kolomb'un ilk seferine hangi gemi katılmadı?
 • "Amerika yerlilerine İngilizce 'indian' yani Hintli adının verilmesi, Kolomb'un yanlışlığından kaynaklanır."\nifadesi doğru mu?
 • Kolomb Amerika yerlilerini nasıl adlandırdı?
 • Kristof Kolomb "Yeni Dünya'da" ilk olarak nerede karaya çıktı?
 • "Kristof Kolomb, yeni bir kıta keşfettiğini hemen anladı."\nifadesi doğru mu?
 • "Yeni Dünya'ya" Kolomb kaç kez gitti?
 • Kolomb, İspanya Kral ve Kraliçesi'nden hangi unvanı aldı?
 • Kolomb "Yeni Dünya'dan" hangi gemiyle döndü?
 • "Yeni Dünya'yı" İspanya ve Portekiz kralları arasında bölüştüren antlaşmanın adı nedir?
 • Kristof Kolomb nereliydi?
 • "Yeni Dünya'ya" kimin adı verildi?
 • Hangi bitkinin ana yurdu "Yeni Dünya" DEĞİL?
 • "Yeni Dünya" hangi bitkinin ana yurdu?
 • Hangi ifade Amerika yerlileri için doğrudur?
 • "Brezilya'da Portekizce konuşulması Tordesillas Antlaşması’nın sonuçlarından biridir."\nifadesi doğru mu?
 • "Kristof Kolomb son yıllarını İspanya'da büyük bir saygı içinde geçirdi."\nifadesi doğru mu?

Görüntüler

Santa Maria

Kolomb'un bayrak gemisi

Kristof Kolomb'un ilk seferinde (1492–1493) Atlas Okyanusu'nu (Amerika'ya doğru) üç gemi ile geçti. Bunlardan iki küçüğü (Niña, Pinta) karavel, en büyüğü olan bayrak gemisi Santa Maria ise karakaydı (Kolomb İspanyolcası olan "nao" kelimesini kullandı).
Santa Maria'nın ("Aziz Meryem") asıl adı, muhtemelen yapımında kullanılan meşe ve çam ağaçlarının Galiçya ormanlarından geldiği için La Gallega'ydı ("Galiçyalı"). Sahibi (ve kaptanı) Juan de la Cosa'ydı. Gemi; üç direkli, yaklaşık 25 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve 180-240 ton yük kapasiteli bir karakaydı. Avrupa'ya hiç geri dönemedi, çünkü Haiti yakınlarında karaya oturup tamir edilemeyecek hasar gördü.
Kolomb İspanyol kraliyet çiftinin desteğiyle ve Hristiyan dünyasının temsilcisi olarak seferlerine çıktı. Bunu gemideki bayraklar ve semboller de açıkça gösterdi.

Kristof Kolomb

Üstten görünüşü

Yapısı

 • grandi direği
 • çanaklık
 • karanfil
 • mizana direği
 • randa yelkeni
 • kıç
 • dümen
 • ana yelken
 • gövde
 • pruva
 • flok yelkeni
 • cıvadra
 • pruva direği
 • seren
 • çapa
 • güverte
 • üst yelken
 • bayrak

Karakanın şekli ve yapısı

Karaka, Portekiz kökenli, 15-16. yüzyılda askeri ve ticari amaçlarla da kullanılan yelkenliydi.
Popüler gemi tipi olup Avrupa'da çabuk yaygınlaştı.
15. yüzyılda kullanılan diğer ismi "nao" olan bu gemi tipi iki (veya daha çok) güverte ile inşa edildi. Yapısı ince değildi (genellikle 25-30 metre uzunluğunda ve 8-10 metre genişliğindeydi), şişkin gövdesi altta ve üstte daraldı.
Clipper tipi pruvaya ve ayna kıça sahipti. Pruvasında üçgen şeklinde küçük, kıçında ise birden fazla güverteden oluşan yüksek bir yapı yer alıyordu.
Bu tip ilk başlarda iki, daha sonra ise üç direkle yapıldı. Gövdenin ortasında duran grandi direğinde ve pruva direğinde dört köşe yelken, kıçta duran küçük direkte ise latin yelken kullanılıyordu.
Grandi direğinin ucunda (çanaklığın üstünde) üst yelken, cıvadranın altında ise flok yelkeni bulunuyordu.

Animasyon

 • balast - Geminin suda dengesini sağlayan ağırlıklar.
 • ara güverte - Denizcilerin uyuduğu iki güverte arasındaki alan. Yük ve ekipmanın depolandığı yer.
 • güverte
 • yük
 • yiyecek/su
 • dümen
 • komutan kabini
 • Niña
 • Pinta

Kristof Kolomb'un ilk yolculuğu

 • Palos, 9 Ağustos 1492 İspanya'dan ayrılış (Niña, Pinta, Santa Maria)
 • Bahama Adaları, 11-12 Ekim 1492 Amerika'ya varış
 • Hispanyola 24-25 Aralık 1492 Santa Maria karaya oturdu
 • 4 Mart 1493 Lizbon'a (Portekiz) geri dönüş 15 Mart 1493, Palos'a (İspanya) geri dönüş /Niña/

Refakat gemileri

 • Niña
 • Pinta

Kesiti

 • balast - Geminin suda dengesini sağlayan ağırlıklar.
 • ara güverte - Denizcilerin uyuduğu iki güverte arasındaki alan. Yük ve ekipmanın depolandığı yer.
 • güverte
 • yük
 • yiyecek/su
 • dümen
 • komutan kabini

Anlatma

Santa Maria yani Aziz Meryem adlı yelkenli, Kristof Kolomb'un ilk yolculuğunda kullandığı bayrak gemisiydi. 1492'de çığır açan seferle ün kazanan yelkenlinin asıl adı La Gallega, yani Galiçyalı'ydı. Büyük olasılıkla adını yapıldığı yer olan, Kuzey İspanya'daki Galiçya'dan almıştı. Sahibi ise Juan de la Cosa'ydı. Gemi, üç direkli, yaklaşık 25 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve 180-240 ton kapasiteli bir karakaydı. Karaka, ticarette ve askeriyede kullanılan dikdörtgen şekilli, geniş Portekiz gemi tipidir.

Güvertesi birkaç kattan oluşur. Kolomb'un seferi sırasında gemide - Yeni Dünya'nın kaşifi ve geminin sahibi ile birlikte - 26 kişi bulunmaktaydı.

İspanyol bandıralı Santa Maria, dünyaca ünlü seferin sonunu yaşayamadı. 1492 yılı Noel'inde Haiti yakınlarında karaya oturdu. Kolomb, seferini bayrak gemisi olarak seçtiği Nina'yla sürdürdü ve sonraki yıl onun güvertesinde İspanya’ya geri döndü.

İlgili ekstralar

Coğrafi Keşifler (15-17. yüzyıl)

Modern Çağ'ın başlarında gerçekleşen efsanevi coğrafi keşifler haritaları yeniden çizmekle kalmadı çok yönlü etkiler de yarattı.

Amerika’nın Sömürgeleştirilmesi (1763’e kadar)

Birçok Avrupa ülkesi, Yeni Dünya'nın fethine katılarak Amerika haritasını rengarenk yaptı.

Kızılderili Köyü (Karga kabilesi)

Güney Amerika'lı Karga kabilesi Yellowstone Irmağı vadisinde yaşıyordu.

Konkistador (16. yüzyıl)

İspanyol fatihleri elde ettikleri büyük başarıları zırh ve silahlarına borçludurlar.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Viking Yelkenlisi (10. yüzyıl)

Mükemmel gemi yapımcısı ve gemici olan Viking erkekleri, deniz ve nehir yoluyla çok uzak yerlere bile gittiler.

16. Yüzyılda El Hamra Sarayı (İspanya)

Gırnata üstüne yükselen muhteşem bina kompleksinin Arapça kökenli isminin anlamı "kızıl"dır.

Amerika Ülkeleri

Üç zorluk seviyesine sahip sınamalar yardımıyla Amerika'nın ülkeleri, ülkelerin başkentleri ve ülkelerin bayrakları öğrenebilir.

Amerikan Bizonu

Kuzey Amerika'da yaşayan en büyük kara memelisi.

Chichén Itzá (12. yüzyıl)

Maya ve Toltek uygarlıklarının efsanevi başkenti, Meksika sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Gemi Topu (17. yüzyıl)

Toplar karada yaygınlaştıktan sonra deniz savaşlarında da kullanılmaya başladı.

İngiliz Savaş Gemisi (18. yüzyıl)

İngiltere'nin yelkenli savaş gemileri 17-19. yüzyılda en iyi gemiler arasındaydı.

Machu Picchu (15. yüzyıl)

Peru'da bulunan antik İnka şehri Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

Modern İmparatorluklar

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Petrol Tankeri

19. yüzyılın sonlarından beri kullanılan petrol tankerleri günümüzde mevcut olan en büyük gemiler arasına girer.

Polinezya katamaranı

Polinezyalılar özel tekneleriyle uzun yollar katetmişlerdir.

Sömürgeleştirme ve Sömürgelerin Bağımsızlaşması

Sömürgeci güçlerin renkleri bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele eden halklar tarafından haritadan silinmiştir.

Tenochtitlan (15. yüzyıl)

Gelişmiş Aztek İmparatorluğu'nun ünlü başkenti, İspanyol fetihçilerini bile hayrete düşürdü.

Yönetim biçimleri ve resmi dilleri

Görüntüde dünyadaki hükümet biçimleri ve resmi devlet dilleri hakkında bilgi alırız.

Ülkelerin Sembolik Yapıları ve Görülecek Yerleri

Görüntü yardımıyla ülkelerin sembolik yapıları ve görülecek yerleri hakkındaki bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.

Yelkenli Gemiler

Genellikle ticaret amacıyla kullanılan uskuna, 17. yüzyılda Hollanda'da ortaya çıktı.

Bireme (antik savaş gemisi)

Bireme özel bir mahmuza sahip, çift sıra kürekli, pek çok ordu tarafından kullanılan savaş gemisiydi.

Denizaltı

Denizaltı, gövdesinin ortalama yoğunluğu değişerek dalar veya su yüzeyine çıkar.

Geleneksel Arap Yelkenlisi (Zambuk)

En büyük Arap yelkenli tipi olan ve genelde ticari amaçla kullanılan zambuk, özellikle Basra Körfezi'nde kullanılmakta.

Jung (Çin Yelkenli Gemisi)

Özel aşırmalı yelkenlerle donatılmış Kanton'a özgü junglar, hem ticari hem askeri amaçlarla kullanılırdı.

Özgürlük Heykeli (New York)

Heykel, Fransa halkı tarafından ABD'ye bağımsızlıklarını kazanmalarının 100. yılı anısına hediye edildi.

Panama Kanalı

Panama Kanalı, Amerika kıtasında gemi rotalarını kısaltmak amacıyla oluşturulmuş suni bir su yoludur.

Ragusa (16. yüzyıl)

Günümüzde Dubrovnik olarak bilinen Hırvatistan'daki şehir muhteşem mimarisi ve konumu ile tanınır.

Teotihuacan (4. yüzyıl)

Kalıntıları bile görkemli şehir, Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük ve en nüfuslu yerleşim yeriydi.

Titanic (1912)

RMS Titanic, 20. yüzyılın başında dünyanın en büyük yolcu gemisiydi.

Added to your cart.