Sanayi Devrimi ve Madencilik

Sanayi Devrimi ve Madencilik

18. yüzyılın sonunda dinamik olarak gelişen sanayi ham maddeye büyük bir ihtiyaç duyduğundan madencilik de gelişmeye başladı.

Tarih

Etiketler

madencilik, sanayi devrimi, maden ocaği, ham madde, enerji kaynağı, maden bölgesi, galeri, çocuk işçi, yüzey madenciliği, kazma, vagon, direk, buhar makinesi, kömür, mineral kaynağı

İlgili ekstralar

Görüntüler

Maden

Galeri girişi

Çocuk işçiler

Maden çıkartma

Kesiti

 • galeri
 • kazma
 • kürek
 • vagon
 • raylar
 • kiriş
 • direk
 • madenciler
 • çocuk işçiler

Animasyon

 • galeri
 • kazma
 • kürek
 • raylar
 • kiriş
 • direk
 • madenciler
 • çocuk işçiler

Anlatma

Madenciliğin tarihçesi aslında insanlık tarihiyle aynı yaştadır. Ancak 1780'lerde İngiltere'de başlayan Sanayi Devrimi sırasında madenciliğin nicelik ve niteliği de büyük ölçüde değişti.
Bu zamanda yaygınlaşan buharlı makinelerin temel yakıtı kömürdü. Bu nedenle ilk önce İngiltere'de ve Sanayi Devrimi yayıldıkça diğer ülkelerde de çok sayıda kömür ocakları açıldı.
Yer kabuğunda bulunan mineral kaynaklarını yeryüzüne çıkartmak amacıyla madenciliğin birçok yöntemi geliştirildi (örneğin açık ocak madenciliği, yer altı madenciliği ve su altı madenciliği). Animasyonda 19. yüzyıldaki bir yer altı maden ocağı gösteriliyor.

Ham madde üzerindeki toprak katmanları sadece kısmen bozulur veya kaldırılır. Ham maddeleri araştırmak ve yüzeye çıkarmak için ayrı ayrı tesisler (galeriler, kuyular, vb.) kurulur.
Kayaçların içine kazılan galerilerin güvenliği direkler ve kirişlerle sağlanır.

Ham madde, galerilerde kazma ile çıkartılıp küreklerle sepetlere veya vagonlara atılır. Doldurulmuş vagonlar ise atlar veya işçiler tarafından yüzeye çekilir.

Maaş düşük ve yer dar olduğundan sık sık çocuk işçiler çalıştırılır.
Onlar bu son derece tehlikeli ve fiziksel olarak zorlayıcı işi genellikle 10-12 saat mesai ile yaparlar. (Çocuk işçiliğiyle ilgili yasalar birçok ülkede çok daha sonra kabul edildi.)

Maden bölgelerinde birçok maden ocağı bulunur. Bunları birbirlerine bağlamak ve çıkarılan ham maddeyi taşımak için dar hatlı demir yolları inşa edilir.
Yenilenemez enerji kaynakları olan mineralleri araştırma ve çıkartma amaçlı süreçler birçok olumsuz sonucu da beraberinde getirdi, doğal çevre üzerinde acımasız ve geri dönüşü olmayan birçok etkisi oldu.

İlgili ekstralar

James Watt'ın Buhar Makinesi (18. yüzyıl)

İskoç mühendis James Watt tarafından mükemmelleştirilen buhar makinesi, teknolojide devrim yaratmıştır.

18. Yüzyılda Tekstil Sanayisindeki İcatlar

18. yüzyıldaki icatlar sayesinde tekstil sanayisinde büyük gelişme gerçekleşti.

Açık maden ocağı

Yeraltı işletmelerin tersine madencilik yer yüzeyini kaplayan örtü tabakası alınıp yüzeyde yapılır.

Altın Madenciliği (19. yüzyıl)

"Altına hücum" denen hareket, 1848 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Francisco çevresinde başlamıştır.

Burulma Terazileri

Kuvvetlerin büyüklüğü askı telin burulmasıyla ölçülebilir.

Organize Sanayi Bölgesi

Şirketler için altyapı ve hizmetler sunar.

Rocket Buharlı Lokomotif (1829)

İngiliz mühendis George Stephenson'un buharlı lokomotifinin 1829'daki yarışmayı kazanmasıyla demiryolu taşımacılığının gelişimi hızlandı.

Tekstil Fabrikası (19.yüzyıl)

18. yüzyıldaki icatlar sayesinde tekstil sektörü en önemli sanayi sektörlerinden biri haline gelmiştir.

Yeraltı Kömür Madeni

Açık maden ocağının tersine, yer yüzeyini kaplayan örtü tabakası kaldırılmayıp üretim yer altında kuyular yardımıyla gerçekleşir.

İşçi Mahallesi (19. yüzyıl)

Sanayi Devrimi sırasında büyük şehirlerin özelliği olarak sağlıksız işçi mahalleleri oluştu.

Petrol Kuyusunun Çalışması

Ham petrolü yüzeye pompalayan yapı.

Petrol Platformu

Çelik yapının merkezinden okyanus yatağındaki petrol içeren kayaç tabakasına kadar uzun bir boru yerleştirilir.

Added to your cart.