Polinezya'daki Ailelerin Yerleşim Yerleri (Samoa, 15. yüzyıl)

Polinezya'daki Ailelerin Yerleşim Yerleri (Samoa, 15. yüzyıl)

Samoa'nın geleneksel yerleşim yerleri, orada yaşayan ailelerin kültürünü yansıtır.

Görsel Sanatlar

Etiketler

yaşam biçimi, yerleşim, kültür, Polinezya, ada, Büyük Okyanus, gemi, Samoa, 15. yüzyıl, Orta Çağ, mimari, konut, aile, tropikal iklim

İlgili ekstralar

Sorular

 • Samoa hangi okyanusta bulunur?
 • Samoa hangi coğrafi bölgede bulunur?
 • "Samoa birden fazla adadan oluşur."\nifadesi doğru mu?
 • Samoa'da hangi bitki bulunMUyor?
 • Hangi binanın tabanı daire şeklindedir?
 • Geleneksel Samoa binalarında hangi malzeme kullanılMAdı?
 • "Geleneksel Samoa yerleşim yerlerinin biçimi çeşitlilik gösterirdi."\nifadesi doğru mu?
 • Yerleşim yerinin girişine en yakın hangi bina bulunurdu?
 • Yerleşim yerinin girişinden en uzakta hangi bina bulunurdu?
 • Geleneksel Samoa evlerinin iskeletini oluşturan parçaları birbirine bağlamak için ne kadar uzun ip gerekirdi?
 • Geleneksel Samoa evlerinin kirişleri ne ile birbirine bağlandı?
 • Samoa'da hangi hayvan bulunMUyor?
 • Hangisi çekirdek aile için konut işlevini görürdü?
 • Geleneksel Samoa binalarında hangisi YOKtu?
 • Hangi sözcüğün anlamı ''ev''dir?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Polinezya katamaranı

Polinezyalılar özel tekneleriyle uzun yollar katetmişlerdir.

Moai (Paskalya Adası, 16. yüzyıl)

Büyük Okyanus'ta bulunan küçük ada, özellikle taş heykelleriyle ünlüdür.

Afrika'da Köy

Afrika'daki köyler doğal çevreye uyum sağlar ve yerel kabilelerin kültürünü yansıtır.

Bedevi Kampı

Çölde yaşayan, yarı göçebe Bedeviler çöl iklimine ve çevre koşullarına uyum sağlamıştır.

Coğrafi Keşifler (15-17. yüzyıl)

Modern Çağ'ın başlarında gerçekleşen efsanevi coğrafi keşifler haritaları yeniden çizmekle kalmadı çok yönlü etkiler de yarattı.

Eskimoların Yaşam Biçimi

İglu (Eskimo kulübesi), Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşayan Eskimolara özgü konuttur.

Kızılderili Köyü (Karga kabilesi)

Güney Amerikalı Karga kabilesi Yellowstone Irmağı vadisinde yaşıyordu.

Viking Yerleşim Yeri (10. yüzyıl)

Kuzeyli halkının tipik yerleşim yerleri yalnızca İskandinavya´da değil, uzak bölgelerde de görünür.

Added to your cart.