Polinezya'daki Ailelerin Yerleşim Yerleri (Samoa, 15. yüzyıl)

Polinezya'daki Ailelerin Yerleşim Yerleri (Samoa, 15. yüzyıl)

Samoa'nın geleneksel yerleşim yerleri, orada yaşayan ailelerin kültürünü yansıtır.

Görsel Sanatlar

Etiketler

yaşam biçimi, yerleşim, kültür, Polinezya, ada, Büyük Okyanus, gemi, Samoa, 15. yüzyıl, Orta Çağ, mimari, konut, aile, tropikal iklim

İlgili ekstralar

Sorular

 • Samoa hangi okyanusta bulunur?
 • Samoa hangi coğrafi bölgede bulunur?
 • "Samoa birden fazla adadan oluşur."\nifadesi doğru mu?
 • Samoa'da hangi bitki bulunMUyor?
 • Hangi binanın tabanı daire şeklindedir?
 • Geleneksel Samoa binalarında hangi malzeme kullanılMAdı?
 • "Geleneksel Samoa yerleşim yerlerinin biçimi çeşitlilik gösterirdi."\nifadesi doğru mu?
 • Yerleşim yerinin girişine en yakın hangi bina bulunurdu?
 • Yerleşim yerinin girişinden en uzakta hangi bina bulunurdu?
 • Geleneksel Samoa evlerinin iskeletini oluşturan parçaları birbirine bağlamak için ne kadar uzun ip gerekirdi?
 • Geleneksel Samoa evlerinin kirişleri ne ile birbirine bağlandı?
 • Samoa'da hangi hayvan bulunMUyor?
 • Hangisi çekirdek aile için konut işlevini görürdü?
 • Geleneksel Samoa binalarında hangisi YOKtu?
 • Hangi sözcüğün anlamı ''ev''dir?

Görüntüler

Yerleşim yerleri

Üstten görünüm

 • fale tele - Konuk evidir. Geleneksel yerleşim yerlerinin en önemli binasıdır. Genellikle dairesel bir plan üzerinde inşa edildi.
 • fale afolau - 'Uzun ev'. Çekirdek ailenin konutu olarak işlev görüyordu.
 • fale o'o - Küçük evler. Ailenin diğer üyelerinin evleri ya da el sanatları için kullanılıyordu.
 • fale umu - Pişirme evi. Fale o'o tipi evlerden biridir. Yerleşim yerinin sonunda bulunuyordu.
 • polinezya katamaranı

Fale tele

Fale afolau

Fale o'o

Fale umu

Aletler

 • fau - Fau adlı bitkinin (Hibiscus tilliaceus) gövdesinin iç parçasından yapılan 'fırça'. 'Ava adlı içkinin karıştırılmasında kullanılıyordu.
 • tanoa - Diğer adı 'laulau'. Ahşaptan yapılmış, dairesel kase içinde kutsal içki olan 'ava hazırlanıyordu. Kasenin boyutu ve altındaki ayakların sayısı çeşitlilik gösteriyordu.
 • havan - Karabiberin (Piper methysticum) kökünden ritüel bir içki hazırlamak için kullanılıyordu.
 • nifo'oti - Önce ahşaptan sonra demirden yapılan alet (silah). Bir kenarı taraklıydı, diğerinde bıçak ağzı ve kanca vardı. Pek çok amaç için kullanılıyordu (saz kesimi, Hindistan cevizini açma, balinaları kesme vb.)
 • fa'alaufa'i - Önce ahşaptan sonra demirden yapılan alet (silah). Muz yaprağı şeklinde olan bıçağın her iki tarafı taraklıydı.

Animasyon

 • fale tele - Konuk evidir. Geleneksel yerleşim yerlerinin en önemli binasıdır. Genellikle dairesel bir plan üzerinde inşa edildi.
 • fale afolau - 'Uzun ev'. Çekirdek ailenin konutu olarak işlev görüyordu.
 • fale o'o - Küçük evler. Ailenin diğer üyelerinin evleri ya da el sanatları için kullanılıyordu.
 • fale umu - Pişirme evi. Fale o'o tipi evlerden biridir. Yerleşim yerinin sonunda bulunuyordu.

Anlatma

Samoa, Büyük Okyanus'un güneybatısında, Polinezya bölgesinde bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülkedir.
Volkanik adalar 10-13. yüzyıllar arasında Tonga Krallığı'nın parçasıydı.
Samoa'ya ilk Avrupalı kaşifler 1722'de geldi.

Adalarda yaşayanların kültürünü tropikal iklim ve doğal kaynaklar büyük ölçüde etkiledi. Yerleşim yerlerinde genellikle bir aile yaşıyordu.

Evlerin planı Samoalıların hayatını ve kültürünü iyi yansıtır.
Girişe en yakın 'fala tele' adlı konuk evi bulunuyordu. Bunlar genellikle dairesel bir plan üzerinde inşa ediliyordu. Ardından çekirdek ailenin yaşadığı uzun eve sıra geliyordu. Bunun adı 'fale afolau'ydu. Alanın arka tarafında fale o'o olarak adlandırılan küçük el sanatları için kullanılmış evler yer alıyordu.
Bunların içinde diğer aile bireyleri yaşıyordu. Girişten en uzak fale umu bulunuyordu. Küçük evlerin sonuncusu pişirme evi olarak kullanılan fale umu'ydu.
En sonda tuvalet vardı. Yerleşim yeri hayvanların tutulduğu ve bitkilerin yetiştiği alanlar tarafından sınırlanmış durumdaydı.

Bu farklı tipteki binalar aynı malzemeler ve aynı teknikler kullanılarak inşa ediliyordu.
Ana malzeme olarak ağaçların ve diğer bitkilerin gövdesi, dalları ve yaprakları kullanılıyordu. Binalar genellikle yükseltilmiş platformlar üzerine inşa ediliyordu. Evleri inşa eden ustalar basit aletler kullanıyordu.

İlgili ekstralar

Polinezya katamaranı

Polinezyalılar özel tekneleriyle uzun yollar katetmişlerdir.

Moai (Paskalya Adası, 16. yüzyıl)

Büyük Okyanus'ta bulunan küçük ada, özellikle taş heykelleriyle ünlüdür.

Afrika'da Köy

Afrika'daki köyler doğal çevreye uyum sağlar ve yerel kabilelerin kültürünü yansıtır.

Bedevi Kampı

Çölde yaşayan, yarı göçebe Bedeviler çöl iklimine ve çevre koşullarına uyum sağlamıştır.

Coğrafi Keşifler (15-17. yüzyıl)

Modern Çağ'ın başlarında gerçekleşen efsanevi coğrafi keşifler haritaları yeniden çizmekle kalmadı çok yönlü etkiler de yarattı.

Eskimoların Yaşam Biçimi

İglu (Eskimo kulübesi), Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşayan Eskimolara özgü konuttur.

Kızılderili Köyü (Karga kabilesi)

Güney Amerika'lı Karga kabilesi Yellowstone Irmağı vadisinde yaşıyordu.

Viking Yerleşim Yeri (10. yüzyıl)

Kuzeyli halkının tipik yerleşim yerleri yalnızca İskandinavya´da değil, uzak bölgelerde de görünür.

Added to your cart.