Pikap Nasıl Çalışır?

Pikap Nasıl Çalışır?

Animasyonda pikabın yapısı ve çalışması tanıtılmaktadır.

Teknoloji

Etiketler

pikap, Hi-Fi pikap, hoparlör, amplifikatör, plak, vinil plak, uzunçalar, tekli, okuma kolu, döner tabla, iğne, oluk, müzik dinleme, müzik, teknik

İlgili ekstralar

Görüntüler

Hi-Fi pikap

 • hoparlör - Amplifikatörden gelen elektrik sinyallerini ses titreşimlerine dönüştürür.
 • amplifikatör - Pikaptan gelen elektrik sinyallerini yükseltip hoparlörlere iletir.
 • pikap - Plaktaki yivlerin desenini elektrik sinyallerine dönüştürür.

Pikabın yapısı

 • plak - Pikap, plaktaki yivlerin desenini elektrik sinyallerine dönüştürür. Yivlerdeki en küçük hasar bile cızırdamaya neden olur, bu nedenle plaklara bakım yapılmalı ve onlar uygun koşullarda depolanmalıdır.
 • okuma kolu - Plaktaki yivlerin desenine kodlanmış bilgiyi okuyan kafayı içerir.
 • tabla - Ağırlığı oldukça büyüktür, 2 kg'dan fazla da olabilir, böylece eylemsizliğinden dolayı motorun devir sayısındaki küçük değişiklikleri eşitler.
 • tabla lastiği
 • iç şasi
 • kayış
 • motor

Okuma kolu

 • karşı ağırlık - İğne basıncını ayarlamak için kullanılır. İğne basıncı çok yüksek olduğunda tiz sesler az duyulabilir ve yivler daha çabuk aşınır. İğne basıncı çok alçak olduğunda ise tiz sesler güçlenir, cızırdama rahatsız edici hale gelir ve iğne, çevresinden gelen küçük titreşimlerden zıplar.
 • kol tabanı
 • kol kaldıracı - Kolu indirir veya kaldırır.
 • iğne tutucu
 • kafa - Plaktaki yivlerin desenine kodlanmış bilgiyi iğne yardımıyla okur.

Ses okuma

 • iğne
 • sürekli mıknatıs
 • bakır bobin
 • elektrik akımı
 • demir nüve
 • manyetik alan
 • yiv

Ses okuma prensibi

 • manyetik akı azalır (ΔΦ ﹤ 0) - Kuvvet çizgilerinin sayısı arttığında ΔΦ pozitif olur ve kuvvet çizgileriyle aynı yönü, mıknatısın kuzey kutbundan güney kutbuna doğru olan yönü gösterir. Kuvvet çizgilerinin sayısı azaldığında ΔΦ negatif olur ve kuvvet çizgileriyle karşıt yönü, mıknatısın güney kutbundan kuzey kutbuna doğru olan yönü gösterir. ΔΦ sol el kuralına göre bobinde indüklenen akımın yönünü belirler.
 • manyetik akı artar (ΔΦ ﹥ 0) - Kuvvet çizgilerinin sayısı arttığında ΔΦ pozitif olur ve kuvvet çizgileriyle aynı yönü, mıknatısın kuzey kutbundan güney kutbuna doğru olan yönü gösterir. Kuvvet çizgilerinin sayısı azaldığında ΔΦ negatif olur ve kuvvet çizgileriyle karşıt yönü, mıknatısın güney kutbundan kuzey kutbuna doğru olan yönü gösterir. ΔΦ sol el kuralına göre bobinde indüklenen akımın yönünü belirler.
 • indüklenen akımın yönü - Manyetik akının değişmesi (ΔΦ) bobinde akımı başlatan girdaplı manyetik alan oluşturur. Akımın yönünü sol el kuralı belirler.
 • sürekli mıknatıs - Hareket etmesi bobinde manyetik akının değişimine (kuvvet çizgilerinin sayısının değişimine) neden olur. Akının değişimi elektrik akımını indükler.
 • demir nüveli bobin - İçinde sürekli mıknatıs hareket ettiğinden manyetik kuvvet çizgilerinin sayısı, yani akı değişir. Akının değişimi bobinde elektrik akımını indükler.

Animasyon

 • hoparlör - Amplifikatörden gelen elektrik sinyallerini ses titreşimlerine dönüştürür.
 • amplifikatör - Pikaptan gelen elektrik sinyallerini yükseltip hoparlörlere iletir.
 • pikap - Plaktaki yivlerin desenini elektrik sinyallerine dönüştürür.
 • plak - Pikap, plaktaki yivlerin desenini elektrik sinyallerine dönüştürür. Yivlerdeki en küçük hasar bile cızırdamaya neden olur, bu nedenle plaklara bakım yapılmalı ve onlar uygun koşullarda depolanmalıdır.
 • okuma kolu - Plaktaki yivlerin desenine kodlanmış bilgiyi okuyan kafayı içerir.
 • tabla - Ağırlığı oldukça büyüktür, 2 kg'dan fazla da olabilir, böylece eylemsizliğinden dolayı motorun devir sayısındaki küçük değişiklikleri eşitler.
 • tabla lastiği
 • iç şasi
 • kayış
 • motor
 • karşı ağırlık - İğne basıncını ayarlamak için kullanılır. İğne basıncı çok yüksek olduğunda tiz sesler az duyulabilir ve yivler daha çabuk aşınır. İğne basıncı çok alçak olduğunda ise tiz sesler güçlenir, cızırdama rahatsız edici hale gelir ve iğne, çevresinden gelen küçük titreşimlerden zıplar.
 • kol tabanı
 • kol kaldıracı - Kolu indirir veya kaldırır.
 • iğne tutucu
 • kafa - Plaktaki yivlerin desenine kodlanmış bilgiyi iğne yardımıyla okur.
 • manyetik akı azalır (ΔΦ ﹤ 0) - Kuvvet çizgilerinin sayısı arttığında ΔΦ pozitif olur ve kuvvet çizgileriyle aynı yönü, mıknatısın kuzey kutbundan güney kutbuna doğru olan yönü gösterir. Kuvvet çizgilerinin sayısı azaldığında ΔΦ negatif olur ve kuvvet çizgileriyle karşıt yönü, mıknatısın güney kutbundan kuzey kutbuna doğru olan yönü gösterir. ΔΦ sol el kuralına göre bobinde indüklenen akımın yönünü belirler.
 • manyetik akı artar (ΔΦ ﹥ 0) - Kuvvet çizgilerinin sayısı arttığında ΔΦ pozitif olur ve kuvvet çizgileriyle aynı yönü, mıknatısın kuzey kutbundan güney kutbuna doğru olan yönü gösterir. Kuvvet çizgilerinin sayısı azaldığında ΔΦ negatif olur ve kuvvet çizgileriyle karşıt yönü, mıknatısın güney kutbundan kuzey kutbuna doğru olan yönü gösterir. ΔΦ sol el kuralına göre bobinde indüklenen akımın yönünü belirler.
 • indüklenen akımın yönü - Manyetik akının değişmesi (ΔΦ) bobinde akımı başlatan girdaplı manyetik alan oluşturur. Akımın yönünü sol el kuralı belirler.
 • sürekli mıknatıs - Hareket etmesi bobinde manyetik akının değişimine (kuvvet çizgilerinin sayısının değişimine) neden olur. Akının değişimi elektrik akımını indükler.
 • demir nüveli bobin - İçinde sürekli mıknatıs hareket ettiğinden manyetik kuvvet çizgilerinin sayısı, yani akı değişir. Akının değişimi bobinde elektrik akımını indükler.

Anlatma

Pikap, plaktaki yivlerin ince desenini elektrik sinyallerine dönüştürür.
Daha sonra bu elektrik sinyalleri yükselticiden geçerek hoparlörler aracılığıyla ses titreşimlerine dönüştürülür.

Plak, genelde bir kayış vasıtasıyla bir motor tarafından döndürülen tablanın üzerine yerleştirilir. Plağın dönüşünün düzenli olması çok önemlidir, buna tablanın ağırlığının oldukça büyük olması olanak sağlar. Tablanın ağırlığı 2 kg'ın üzerinde de olabilir, böylece eylemsizliğinden dolayı motorun devir sayısındaki küçük değişiklikleri eşitler.

Kolun bir ucunda iğneyi tutan kafa, diğer ucunda ise karşı ağırlık bulunur. Karşı ağırlık, iğne basıncını ayarlamak için kullanılır. İğne basıncı çok yüksek olduğunda tiz sesler az duyulabilir ve yivler daha çabuk aşınır. İğne basıncı çok alçak olduğunda ise tiz sesler güçlenir, cızırdama rahatsız edici hale gelir ve iğne, çevresinden gelen küçük titreşimlerden zıplar.

Ses okuma sırasında küçük iğne yivdeki yolunu yanlara biraz değiştirir. İğne bir mıknatısı hareket ettirir. Mıknatısın hareketleri bakır bobinlerde elektrik akım indükler.

Mıknatıs hareket ettiğinden bobinlerde manyetik güç hatlarının sayısı, yani manyetik akı değişir. Bobinde güç hatlarının sayısı arttığında manyetik akının değişimi pozitiftir, yani mıknatısın kuzey kutbundan güney kutbuna doğru olan yönü gösterir.
Bobinde güç hatlarının sayısı azaldığında manyetik akının değişimi negatiftir, yani mıknatısın güney kutbundan kuzey kutbuna doğru olan yönü gösterir. Sol elin baş parmağı ile manyetik akının değişiminin yönü gösterildiğinde diğer parmaklar indüklenen akımın yönünü gösterir.
Animasyonda iğne ilerlediği yöne göre sola hareket ettiğinde soldaki bobinde manyetik akı artar, sağdakinde ise azalır. Bu nedenle iki bobinde birbirine zıt yönlü elektrik akımı indüklenir.

İğne kullanım sırasında aşınır. Safir iğneler yaklaşık 100 saat, elmas iğneler yaklaşık 1.000 saat kullanımdan sonra değiştirilmelidir.
Aşınmış iğne ses kalitesini düşürebilir ve yivlere zarar verebilir.
Yivlerdeki en küçük hasar bile cızırdamaya neden olur. Bu nedenle plaklara bakım yapılmalı ve onlar uygun koşullarda depolanmalıdır.

İlgili ekstralar

Fonograf ve Gramofon

Edison tarafından tasarlanan fonograf, sesleri bir silindir yardımıyla kaydedip çalarken, Berliner'in buluşu olan gramofonda bunlar için plak kullanılır.

Alternatif Akımın Üretilmesi

Manyetik alanda döndürülen iletken çerçeve aracılığıyla elektrik akımı üretilebilir.

Burulma Terazileri

Kuvvetlerin büyüklüğü askı telin burulmasıyla ölçülebilir.

Cep Telefonu Nasıl Çalışır?

Animasyonda cep telefonunun yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Dinamo (orta seviye)

Dinamo hareket enerjisini doğru akım elektrik enerjisine dönüştürür.

Doğru Akım Motoru

Doğru akım motorunun daimi mıknatısları arasında içinden akımın geçtiği bir iletken (bobin) bulunur.

Elektrik Zili

Elektromıknatısla çalışan mekanik bir cihazdır.

Hoparlör Nasıl Çalışır?

Hoparlör, elektromanyetik indüksiyonu kullanarak hava titreşimleri oluşturur.

Otomatik Çamaşır Makinesi Nasıl Çalışır?

Animasyonda otomatik çamaşır makinesinin yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Radyo Nasıl Çalışır?

Animasyonda radyonun yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Saç Kurutma Makinesi Nasıl Çalışır?

Animasyonda saç kurutma makinesinin yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Sinema (ABD, 1930’lar)

1910 yıllarda ABD'deki büyük şehirlerde çok sayıda sinemalar inşa edildi.

Transformatör

Transformatör, gerilim değerini değiştirmede kullanılan bir araçtır.

Tükenmez Kalem Nasıl Çalışır?

Tükenmez kalemin icadı yazı yazmayı çok daha kolaylaştırdı.

Added to your cart.