Petrol Platformu

Petrol Platformu

Çelik yapının merkezinden okyanus yatağındaki petrol içeren kayaç tabakasına kadar uzun bir boru yerleştirilir.

Coğrafya

Etiketler

sondaj kulesi, petrol, doğal gaz, hidrokarbon, petrol kuyusu, petrol oluşumu, doğal gaz oluşumu, deniz dibi, petrol yatağı, fosil, enerji kaynağı, madencilik, enerji, deniz, ham madde, teknoloji, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Petrol platformu

  • meşale - Kaçan doğal gazın yakılmasını sağlar.
  • vinç
  • yapı iskeleti

Denizlerin diplerindeki petrol rezervlerinin çoğu petrol platformlarında çıkarılır. Bunlar petrolü çıkarmak için kurulmuş yüzen adalardır.
Çok derin olmayan denizlerde bu ada beton ve çelik ayaklar üzerine inşa edilir. Daha derin olan denizlerde ise çelik tel demetleriyle deniz yatağına sabitlenir.
Başlıca elemanı sondaj kulesidir. Çelik yapının ortasından deniz yatağında petrolün bulunduğu kayaç katmanına kadar çok uzun bir boru iner.
Sondaj borusu kayaç içinde ucundaki matkabın kayacı kesmesiyle ilerler. Matkap ucunun dönme hareketi kayacı parçalar.
Kayaçtaki boşluklarda ve kayacın parçacıkları arasında bulunan petrol adaya pompalanır. Buradan çok uzun bir petrol borusuyla kıyıdaki tanklara iletilir.

Kesiti

  • yapı iskeleti
  • boru - Çıkarılan petrolün/doğal gazın naklini sağlar.

Petrol ve doğal gaz oluşumu

  • geçirimsiz tabaka - Petrol ve doğal gaz geçirimsiz kaya tabakasının altında birikir.
  • gözenekli tabaka - Petrol ve doğal gaz bunun içinde bulunur.
  • petrol
  • doğal gaz - Yoğunluğu daha az olduğundan petrolün üzerinde birikir.
  • deniz canlıları - Petrol ve doğal gaz koşulların elverişsiz hale gelmesinden toplu olarak ölen ve deniz diplerindeki çamurlara gömülen deniz canlılarının(başlıca yosunların) kalıntılarından oluştu. Milyarlarca yıl geçtikçe bu çökelti tabakaları binlerce metre derinliğe inip oradaki oksijensiz ortamda yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle petrol ve doğal gaza dönüştü.

Tipleri

İlgili ekstralar

Petrol Kuyusunun Çalışması

Ham petrolü yüzeye pompalayan yapı.

Petrolün Arıtılması

Petrolden damıtma yoluyla mazot, benzin ve yağlama yağları gibi ürünler elde edilir.

Açık Deniz Doğal Gaz Tesisi (Norveç)

Troll A açık deniz doğal gaz üretimi platformu, dünyanın en büyük açık deniz platformudur; ağırlığı 656.000 ton, yüksekliği 472 metre olup su seviyesinin...

Açık maden ocağı

Yeraltı işletmelerin tersine madencilik yer yüzeyini kaplayan örtü tabakası alınıp yüzeyde yapılır.

Hava Kirliliği

Animasyonda tarım, sanayi ve kent kaynaklı hava kirliliği tanıtılıyor.

Karbondioksit gazı salmayan ev

Günümüzde ev planlarken ve inşa ederken çevreyi korumak adına yapabileceklerimizin sayısı oldukça fazladır.

Kaya Gazı

Yeni teknolojiler sayesinde tortul kayaçlardan kaya gazı çıkarılabilir.

Kule Vinç Nasıl Çalışır?

Kule vinçleri birkaç ton ağırlığındaki yüklerin kaldırılmasını sağlayan makinelerdir.

Petrol Tankeri

19. yüzyılın sonlarından beri kullanılan petrol tankerleri günümüzde mevcut olan en büyük gemiler arasına girer.

Sanayi Devrimi ve Madencilik

18. yüzyılın sonunda dinamik olarak gelişen sanayi ham maddeye büyük bir ihtiyaç duyduğundan madencilik de gelişmeye başladı.

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Tsunami

Tsunami, yıkıcı güce sahip dev dalgaların oluşturduğu doğal afettir.

Yeraltı Kömür Madeni

Açık maden ocağının tersine, yer yüzeyini kaplayan örtü tabakası kaldırılmayıp üretim yer altında kuyular yardımıyla gerçekleşir.

Dizel Motor

Alman mühendis Rudolf Diesel, 1893 yılında içten yanmalı motorun patentini aldı.

Dört Zamanlı Motor

Animasyon, otomobillerde en çok kullanılan motor tipinin çalışması gösteriliyor.

İki Zamanlı Motor

İki zamanlı motor, çalışması iki aşamadan oluşan içten yanmalı bir motor tipidir.

Metan Hidrat

Okyanus derinliğinde yüksek basınçta oluşan katı maddedir.

Wankel Motoru

Döner pistonlu, yüksek verimli motor.

Added to your cart.