Petrol Kuyusunun Çalışması

Petrol Kuyusunun Çalışması

Ham petrolü yüzeye pompalayan yapı.

Coğrafya

Etiketler

petrol kuyusu, petrol, petrol sahası, sondaj kulesi, at başı, petrol pompası, petrol oluşumu, petrol yatağı, enerji kaynağı, hidrokarbon, fosil, enerji, ham madde, taşımacılık, mineral kaynağı, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Petrol kuyuları

 • sondaj kuyusu - Bunun yardımıyla araştırma amaçlı sondaj yapılır, böylece binlerce metre derinliğinde bulunan tabakaların gerçek özellikleri, içerikleri belirlenebilir.
 • petrol pompası - Petrolü yüzeye çıkartır.
 • jeneratör - Tesise elektrik sağlar.
 • mazot tankı - İçinde aggregatörlerin çalışması için gerekli akar yakıt depolanır.
 • sondaj boruları - Motorlar yardımıyla kendi etrafında döndürülür.
 • kaydırak - Sondaj borularının kuleye kaldırılmasını sağlar.
 • çamur tankı - İçinde sondaj sırasında kullanılan çamur depolanır. Sondaj çamuru çamur hortumundan kuyunun içine pompalanır. Sondaj çamurunun basıncı kuyu deliğinin çökmesini engeller ve aynı zamanda ürünün yüzeye kaldırılmasını kolaylaştırır.
 • çamur pompası - Çamurun sürekli dönmesini sağlar.
 • ürün deposu - Kuyulardan elde edilen maddenin (petrol, su ve gaz karışımı) depolanmasını sağlar.
 • güvenlik meşalesi - Gazların güvenli yanmasını sağlayan bir güvenlik aygıtıdır.

Petrol ağırlıklı olarak depolandığı gevşek tortul kayaçların parçacıkları arasından çıkartılmalıdır. Petrol arama sondajı başarılı olduğunda petrolle aynı kapanda depolanan doğal gazın basıncı petrolü genelde yüzeye iter. Basıncın düşük olduğu yerlerde petrol at başı yardımıyla yüzeye çıkartılır. Artık çalışmayan kuyular ise bir kapakla kapatılır.

Sondaj kulesi

 • montaj katı - Matkap toprağa indikçe sondaj boru bölümleri burada birbirine monte edilir.
 • hareketli makara düzeneği - Dikey çalışan makara sistemiyle donatılmış yüksek taşıma kapasitesine sahip vinç. Sondaj borularının kaldırılmasını sağlar.
 • çamur hortumu - Sondaj borusu içinde bulunur. Çamur hortumu yardımıyla sondaj safhasında matkabı soğutmak, ürünleri yüzeye kaldırmak ve deliğin çökmesini engellemek için deliğin içine çamur pompalanır. Dışarı fışkıran çamur uygun işlemlerden sonra deliğe geri gönderilir.
 • fışkırma önleyici - Sondaj safhasında kontrolsüz akışları engellemek için kuyu başı üzerine monte edilir.
 • operatör kabini - Sondaj süreci buradan kontrol edilir.
 • matkap ucu - Kendi etrafında dönerek kayacı parçalar. Çelikten veya endüstriyel elmastan yapılır.

Petrol pompası

 • motor - Pompayı çalıştırır.
 • at başı - Salıncak gibi hareket eden kol.
 • kuyu başı - Elde edilen ürün buradan yüzeye çıkar.
 • petrol borusu - Kuyu başından çıkan ürün bunun içinde iletilir.
 • piston - Elde edilen ürünün yüzeye çıkarılmasını sağlar; at başı tarafından çalıştırılır.

Petrolün oluşumu

 • geçirimsiz tabaka - Geçirimsiz kayaç. Bu tabakanın altında petrol ve doğal gaz birikir.
 • gözenekli tabaka - İçinde petrol ve doğal gaz bulunur.
 • petrol
 • doğal gaz - Yoğunluğu daha düşük olduğundan petrolün üstünde bulunur.
 • deniz canlıları - Petrol ve doğal gaz olumsuz koşullar nedeniyle toplu olarak ölüp denizlerin çamuruna gömülen deniz canlılarının (ağırlıkla yosunların) kalıntılarından oluşur. Milyonlarca yıl geçtikçe bu çökelti katmanları yer kabuğunun hareketleri sayesinde binlerce metre derinliğe inip oradaki oksijensiz ortamda yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle petrole ve doğal gaza dönüşür.

Petrol ve doğal gaz, karbon ve hidrojenden oluşan karbonhidratlar grubuna girer ve olumsuz koşullar nedeniyle toplu olarak ölüp denizlerin çamuruna gömülen deniz canlılarının (ağırlıkla yosunların) kalıntılarından oluşur.
Milyonlarca yıl geçtikçe bu çökelti katmanları yer kabuğunun hareketleri sayesinde binlerce metre derinliğe inip oradaki oksijensiz ortamda yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle petrole ve doğal gaza dönüşür.

Petrol ve doğal gaz, derinliklerdeki yüksek basınç ve kendi düşük yoğunlukları nedeniyle bir geçirimsiz tabaka tarafından durdurulana dek yukarı yükselir. Böylece gözenekli veya çatlaklı depolama kayaçlarında birikirler. Biriktikleri yer "petrol kapanı" olarak adlandırılır. Petrolün ve doğal gazın yoğunluğu sudan daha düşük olduğundan petrol kapanlarında su her zaman en altta, petrol ortada, doğal gaz ise en üstte bulunur.

Animasyon

 • sondaj kuyusu - Bunun yardımıyla araştırma amaçlı sondaj yapılır, böylece binlerce metre derinliğinde bulunan tabakaların gerçek özellikleri, içerikleri belirlenebilir.
 • petrol pompası - Petrolü yüzeye çıkartır.
 • jeneratör - Tesise elektrik sağlar.
 • mazot tankı - İçinde aggregatörlerin çalışması için gerekli akar yakıt depolanır.
 • sondaj boruları - Motorlar yardımıyla kendi etrafında döndürülür.
 • kaydırak - Sondaj borularının kuleye kaldırılmasını sağlar.
 • çamur tankı - İçinde sondaj sırasında kullanılan çamur depolanır. Sondaj çamuru çamur hortumundan kuyunun içine pompalanır. Sondaj çamurunun basıncı kuyu deliğinin çökmesini engeller ve aynı zamanda ürünün yüzeye kaldırılmasını kolaylaştırır.
 • çamur pompası - Çamurun sürekli dönmesini sağlar.
 • ürün deposu - Kuyulardan elde edilen maddenin (petrol, su ve gaz karışımı) depolanmasını sağlar.
 • güvenlik meşalesi - Gazların güvenli yanmasını sağlayan bir güvenlik aygıtıdır.
 • montaj katı - Matkap toprağa indikçe sondaj boru bölümleri burada birbirine monte edilir.
 • hareketli makara düzeneği - Dikey çalışan makara sistemiyle donatılmış yüksek taşıma kapasitesine sahip vinç. Sondaj borularının kaldırılmasını sağlar.
 • çamur hortumu - Sondaj borusu içinde bulunur. Çamur hortumu yardımıyla sondaj safhasında matkabı soğutmak, ürünleri yüzeye kaldırmak ve deliğin çökmesini engellemek için deliğin içine çamur pompalanır. Dışarı fışkıran çamur uygun işlemlerden sonra deliğe geri gönderilir.
 • fışkırma önleyici - Sondaj safhasında kontrolsüz akışları engellemek için kuyu başı üzerine monte edilir.
 • operatör kabini - Sondaj süreci buradan kontrol edilir.
 • matkap ucu - Kendi etrafında dönerek kayacı parçalar. Çelikten veya endüstriyel elmastan yapılır.
 • motor - Pompayı çalıştırır.
 • at başı - Salıncak gibi hareket eden kol.
 • kuyu başı - Elde edilen ürün buradan yüzeye çıkar.
 • petrol borusu - Kuyu başından çıkan ürün bunun içinde iletilir.
 • piston - Elde edilen ürünün yüzeye çıkarılmasını sağlar; at başı tarafından çalıştırılır.
 • geçirimsiz tabaka - Geçirimsiz kayaç. Bu tabakanın altında petrol ve doğal gaz birikir.
 • gözenekli tabaka - İçinde petrol ve doğal gaz bulunur.
 • petrol
 • doğal gaz - Yoğunluğu daha düşük olduğundan petrolün üstünde bulunur.
 • deniz canlıları - Petrol ve doğal gaz olumsuz koşullar nedeniyle toplu olarak ölüp denizlerin çamuruna gömülen deniz canlılarının (ağırlıkla yosunların) kalıntılarından oluşur. Milyonlarca yıl geçtikçe bu çökelti katmanları yer kabuğunun hareketleri sayesinde binlerce metre derinliğe inip oradaki oksijensiz ortamda yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle petrole ve doğal gaza dönüşür.

Anlatma

Petrol ve doğal gaz, karbon ve hidrojenden oluşan karbonhidratlar grubuna girer ve olumsuz koşullar nedeniyle toplu olarak ölüp denizlerin çamuruna gömülen deniz canlılarının (ağırlıkla yosunların) kalıntılarından oluşur.
Milyonlarca yıl geçtikçe bu çökelti katmanları yer kabuğunun hareketleri sayesinde binlerce metre derinliğe inip oradaki oksijensiz ortamda yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle petrole ve doğal gaza dönüşür.

Petrol ve doğal gaz, derinliklerdeki yüksek basınç ve kendi düşük yoğunlukları nedeniyle bir geçirimsiz tabaka tarafından durdurulana dek yukarı yükselir. Böylece gözenekli veya çatlaklı depolama kayaçlarında birikirler. Biriktikleri yer "petrol kapanı" olarak adlandırılır. Petrolün ve doğal gazın yoğunluğu sudan daha düşük olduğundan petrol kapanlarında su her zaman en altta, petrol ortada, doğal gaz ise en üstte bulunur.

Bir petrol yatağını aramada izlenecek ilk adım araştırma sondajının yapılacağı yeri jeolojik haritalama ve jeofizik ölçümlerle belirlemek olacaktır. Seçilmiş olan yerde daha sonra binlerce metre derinlikteki katmanların gerçek özelliklerini ve içeriklerini belirtecek bir sondaj kulesi monte edilir.

Sondaj kulesi aslında yüksek taşıma kapasitesine sahip ve makara sistemiyle donatılmış bir vinçtir. Kule, matkap toprağa indikçe sondaj boru bölümlerinin monte edilebilmesini sağlamak için çok yüksektir. Sondaj sırasında matkabı soğutmak, ürünleri yüzeye kaldırmak ve deliğin çökmesini engellemek için deliğin içine çamur hortumundan çamur pompalanır. Yüzeye fışkıran çamur uygun işlemlerden sonra deliğe geri gönderilir. Sondaj safhasında kontrolsüz akışları engellemek için kuyu başı üzerine fışkırma önleyici monte edilir.

Sondaj boruları yüzeyde motorlar yardımıyla kendi etrafında döndürülür. Boru ucunda bulunan matkap ucu kayacı parçalar, böylece boru gittikçe daha derin bir noktaya iner. Elde edilen verilerden kuyunun derinliği belirlenip sondaj tamamlanır. Petrol yatağının büyüklüğünü belirlemek için ek arama sondajları da gereklidir. Bunlardan alınan verilere dayanarak ise yataktaki petrolün miktarı hesaplanır. Söz konusu yerde petrolün üretimi ekonomik olarak uygun görülürse sondaj deliğinin üzerine bir üretim kuyusu monte edilir ve üretim başlar.

Üretimin ilk aşamasında petrolle aynı kapanda bulunan doğal gazın basıncı petrolü genelde yüzeye iter. Ancak bu yöntemle petrolün yalnızca yüzde 15-20'si üretilebilir. Basınç azaldıktan sonra petrol salıncak gibi hareket eden bir atbaşı yardımıyla yüzeye çıkartılır.

Petrol pompası aşağı yukarı hareket eden pistonlu pompadır. Piston atbaşından sarkan kollarla çalıştırılır. Petrol yüzeye bu pistonlu pompa tarafından itilir.
Petrol üretim kuyuları genelde petrol, su ve doğal gaz üretir, yüzeye çıkarıldıktan sonra bunlar birbirinden ayrıştırılır.

İlgili ekstralar

Petrol Platformu

Çelik yapının merkezinden okyanus yatağındaki petrol içeren kayaç tabakasına kadar uzun bir boru yerleştirilir.

Petrolün Arıtılması

Petrolden damıtma yoluyla mazot, benzin ve yağlama yağları gibi ürünler elde edilir.

Hava Kirliliği

Animasyonda tarım, sanayi ve kent kaynaklı hava kirliliği tanıtılıyor.

Sanayi Devrimi ve Madencilik

18. yüzyılın sonunda dinamik olarak gelişen sanayi ham maddeye büyük bir ihtiyaç duyduğundan madencilik de gelişmeye başladı.

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Açık Deniz Doğal Gaz Tesisi (Norveç)

Troll A açık deniz doğal gaz üretimi platformu, dünyanın en büyük açık deniz platformudur; ağırlığı 656.000 ton, yüksekliği 472 metre olup su seviyesinin...

Burulma Terazileri

Kuvvetlerin büyüklüğü askı telin burulmasıyla ölçülebilir.

Elektrik Şebekesi Sistemi

Elektrik enerjisinin elektrik santrallerinden tüketicilere iletilmesini sağlar.

Karbondioksit gazı salmayan ev

Günümüzde ev planlarken ve inşa ederken çevreyi korumak adına yapabileceklerimizin sayısı oldukça fazladır.

Kaya Gazı

Yeni teknolojiler sayesinde tortul kayaçlardan kaya gazı çıkarılabilir.

Petrol Tankeri

19. yüzyılın sonlarından beri kullanılan petrol tankerleri günümüzde mevcut olan en büyük gemiler arasına girer.

Termik Santral (hidrokarbon yakıt)

Termik santral, fosil veya yenilenebilir enerji kaynaklarının yakılması sırasında ortaya çıkan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.

Çevre Dostu Arabalar

Benzinli ve elektrikli tahrik sistemleri birleştirilerek araçların zararlı madde emisyonu azaltılabilir.

Açık maden ocağı

Yeraltı işletmelerin tersine madencilik yer yüzeyini kaplayan örtü tabakası alınıp yüzeyde yapılır.

Dizel Motor

Alman mühendis Rudolf Diesel, 1893 yılında içten yanmalı motorun patentini aldı.

Dört Zamanlı Motor

Animasyon, otomobillerde en çok kullanılan motor tipinin çalışması gösteriliyor.

İki Zamanlı Motor

İki zamanlı motor, çalışması iki aşamadan oluşan içten yanmalı bir motor tipidir.

Wankel Motoru

Döner pistonlu, yüksek verimli motor.

Yeraltı Kömür Madeni

Açık maden ocağının tersine, yer yüzeyini kaplayan örtü tabakası kaldırılmayıp üretim yer altında kuyular yardımıyla gerçekleşir.

Emme ve Basma Tulumba

Emme ve basma tulumba, yapılarına göre en basit su pompalarıdır.

Added to your cart.