Peptit Bağı

Peptit Bağı

Proteinleri oluşturan amino asitler peptit bağları ile birbirlerine bağlanır.

Kimya

Etiketler

peptit bağı, amit bağı, dipeptit, tripeptid, polipeptit, protein, C-terminal, N-terminal, amino grubu, karboksil grubu, amino asit, glisin, alanin, organik yan zincir, su çıkışı, spatial structure, protein sentezi, enzim, organik kimya, biokimya, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Amino asitlerin yapısı

 • glisin amino asidi - Proteinleri oluşturan (proteinogen) 20 amino asit türü vardır. Glisin bunlardan biridir.
 • alanin amino asidi - Proteinleri oluşturan (proteinogen) 20 amino asit türü vardır. Alanin bunlardan biridir.
 • amino grubu - -NH₂
 • karboksil grubu - -COOH
 • α-karbon atomu - Merkezi karbon atomuna (α karbon atomuna) bir hidrojen atomu, bir amino grubu (-NH₂), bir karboksil grubu (-COOH) ve bir organik yan zincir bağlanır.
 • organik yan zincir - Amino asitlerin organik yan zinciri farklı farklıdır. Örneğin glisinin yan zinciri bir H atomudur.
 • organik yan zincir - Amino asitlerin organik yan zinciri farklı farklıdır. Örneğin alaninin yan zinciri bir metil grubudur (-CH₃).

Peptit bağı

 • su çıkışı
 • peptit bağı - Canlılarda peptit bağlarının oluşumunu enzimler katalize eder.
 • C-terminal - Molekülün karboksil grubu (-COOH) tarafındaki ucu.
 • N-terminal - Molekülün amino grubu (-NH₂) tarafındaki ucu.

Polipeptit

 • C-terminal - Molekülün karboksil grubu (-COOH) tarafındaki ucu.
 • N-terminal - Molekülün amino grubu (-NH₂) tarafındaki ucu.

Animasyon

Anlatma

Proteinler amino asitlerden oluşur. Proteinleri oluşturan amino asitler bir α karbon atomu içerir. α karbon atomuna bir hidrojen atomu, bir karboksil grubu, bir amino grubu ve bir organik yan zincir bağlanır. Amino asitlerin organik yan zinciri farklı farklıdır.

Amino asitler peptit bağlarıyla birbirlerine bağlanır. Peptit bağı bir amino asidin karboksil grubu ile başka bir amino asidin amino grubu arasında su çıkışı ile oluşan kovalent bağdır.
Süreç sırasında bir amino asidin karboksil grubundan OH grubu, yani hidroksil grubu, diğer amino asidin amino grubundan ise bir hidrojen serbest kalır. Hidroksil grubu ile hidrojen suya dönüşür, iki amino asidin arasında ise peptit bağı oluşur. İki amino asidin birbirine bağlanmasıyla oluşan moleküle dipeptit adı verilir. Bunun karboksil grubunun tarafındaki ucu C-terminal, amino grubu tarafındaki ucu N-terminaldir. Yani molekülün bir yönü vardır.

Başka amino asitleri de bağlayarak prensip olarak istediğimiz uzunlukta polipeptit zincirlerini, yani protein moleküllerini oluşturabiliriz.
Ancak hücrelerimizdeki proteinler genelde birkaç yüz amino asitten oluşur. Amino asitleri protein sentezleme sisteminin enzimleri birbirine bağlar, bu süreç ribozomlarda gerçekleşir.

Polipeptit zincirleri karmaşık şekiller oluşturup çeşitli biyokimyasal rol oynayabilir.

İlgili ekstralar

Amino Asitler

Amino asitler proteinlerin monomerleridir.

Proteinlerin İkincil Yapısı

Amino asitlerden oluşan polipeptit zincirlerler alfa sarmal ya da beta yaprak formunda görünür.

Proteinlerin Yapısı

Polipeptit zincir(ler)inin yapısı ve düzenlemesi proteinlerin uzaysal yapısını etkiler.

Alanin (C₃H₇NO₂)

Polar olmayan bir amino asittir. L ve D moleküller birbirlerinin ayna görüntüleridir.

Etenin Polimerizasyonu

Etenin polimerizasyonuyla polietilen denilen plastik türü üretilir.

Added to your cart.