Pentan (C₅H₁₂)

Alkanların homolog serisinin beşinci üyesi. Renksiz, yanıcı sıvı.

İlgili ekstralar

Pürin (C₅H₄N₄)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir, guanin ve adenin pürinin türevleridir.

Hekzan (C₆H₁₄)

Düz zincirli alkanların homolog serisinin altıncı üyesi.

Çiçek Boyama

Çiçeğin üzerine şeffaf bir sıvıyı şerpiyoruz ve çiçeğin rengi mora döner. Olayın arkasındaki...

Stiren (Vinil Benzen) (C₈H₈)

Renksiz, benzene benzeyen kokusu var. Polistirenin monomeridir.

Benzoik Asit (C₆H₅COOH)

En basit aromatik karboksilik asittir.

Aspartik Asit

Proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.

D-riboz (C₅H₁₀O₅)

Nükleik asitlerde, koenzimlerde, nükleotitlerde ve nükleositlerde bulunan açık zincirli...

Added to your cart.