Örtü Epiteli Çeşitleri

Örtü Epiteli Çeşitleri

Hayvan vücudunun dış ve iç yüzeyi örtü epitelleriyle kaplıdır.

Biyoloji

Etiketler

epitel dokular, epitel doku, dış örtü, silindirik epitel, yassı epitel, kübik epitel, mukoza epiteli, keratinize, olmayan keratinize, tek katman, tabakalı, siliyer epitel, endotel, absorptive surface, keratin tabaka, nasır, insan, hayvan, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Tek katlı
yassı epitel

Tek katlı
kübik epitel

Tek katlı
silindirik epitel

Yalancı çok
katlı epitel

Keratinsiz çok
katlı yassı epitel

Keratinli çok
katlı yassı epitel

Animasyon

Anlatma

Tek katlı yassı epitelin hücreleri yassıdır, üstten bakıldığında düzensiz şekilde görünür, taban zarının üzerinde tek tabakada yerleşir. İnce ve oldukça zayıf olan bu doku özellikle büyük mekanik etkilere maruz kalmayan ve yoğun madde alışverişinin gerçekleştiği yerlerde bulunur. Tek katlı yassı epitel örneğin akciğerdeki solunum epitelini ve kan damarlarındaki endotelyum adlı epiteli oluşturur.

Tek katlı kübik epitel hücreleri enine kesitte yaklaşık olarak kare şeklindedir. Hücre çekirdekleri hücrelerin ortasında yerleşir. Bu tip epitel bazı bezlerin salgı kanalında ve yumurtalıkların yüzeyinde bulunur.

Tek katlı silindirik epitelin hücreleri silindirik şekildedir, uzamış hücre çekirdekleri genellikle hücre tabanına yakın yerleşir. Özellikle omurgasız hayvanların dış yüzeyinde bulunur; insan vücudunda bağırsakların emici epitelini mikrovilluslu, yumurta kanalının iç yüzeyini ise silli tek katlı silindirik epitel kaplar.

Yalancı çok katlı epiteldeki uzamış hücre çekirdekleri birçok sırada düzenlenir. Buna rağmen bu da tek katlı epiteldir, çünkü bütün hücreleri taban zarında yerleşir. İçinde salgı üreten kadeh hücrelerinin bulunması bu epitel çeşidine özgüdür. Bu tür epitel alt solunum yollarının çoğunu kaplar; ürettiği salgıyı ve içine yapışan kirleri sillerin ritmik dalgalanması ile sürekli yutağa doğru iletir. Nikotin silleri felç ettiği için sigara içenlerin solunum yolları yeterince temizlenmez ve bu sık sık öksürüğe neden olur.

Keratinsiz çok katlı yassı epitelin taban zarında yalnızca en alt hücre sırası yerleşir. Hücreler alttan yukarıya gittikçe yassılaşır. Bu epitel türü tek katlı epitellerden daha etkili korunma sağlar. Keratin tabakası oluşturmadığı için deri solunumunu engellemez. Bu nedenle özellikle deri solunumunu gerçekleştiren balıkların dış yüzeyinde bulunur. İnsan vücudunda özellikle yoğun mekanik etkilere maruz kalan yüzeylerde, örneğin; ağız boşluğunda, yutakta, yemek borusunun bir kısmında, anüs çevresinde ve vajinada bulunur.

Keratinli çok katlı yassı epitel en dayanıklı epitel çeşididir. Alt bölümünde bulunan uzamış hücrelerin bölünmesiyle sürekli yeni epitel hücreleri oluşur ve bunlar yüzeye doğru ilerler. Bu sırada hücreler yassılaşır ve içlerinde keratin proteini birikir. Yüzeyde programlanmış hücre ölümü (apoptozis) sonucunda ölmüş ve keratinleşmiş hücreler bulunur. Bu hücreler epitelin üzerinde bir keratin tabakası oluşturur.

Kalın keratin tabakası kara hayatına uyum sağlar, çünkü terleme sırasındaki su kaybını azaltır ve dokunun dayanıklılığını arttırır. Ancak deri solunumunu engellediği için özellikle gelişmiş akciğere sahip olan sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde bulunur. İki yaşamlıların dış yapısı az miktarda keratin ile sertleştiği için deri solunumunu engellemez. Üst derimizi keratinleşmiş çok katlı epitel oluşturur. Kalınlığı maruz kaldığı etkilere bağlıdır. Örneğin; avuç içinde fiziksel işlerin etkisiyle nasırlar oluşur.

İlgili ekstralar

Derinin Tabakaları

Dış örtümüz deri, üç tabakadan oluşur: üst deri, alt deri ve derialtı.

Bağ ve Destek Dokusu Çeşitleri

Gevşek ve sıkı bağ dokusu, yağ dokusu, kan dokusu, kıkırdak dokular ve kemik dokusu bu grupta yer alır.

Bireyin Altındaki Organizasyon Düzeyleri

Görüntü bireyin altındaki organizasyon düzeylerini (organlar, dokular, hücreler) tanıtır.

Kan Damarı Tipleri

Vücudumuzda bulunan kan damarları atardamar, toplardamar ve kılcal damar olmak üzere üç ana tipe ayrılır.

Kas Çeşitleri

Vücudumuzda düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere üç çeşit kas bulunur.

Sinir Hücresi, Sinir Dokusu

Sinir hücreleri, elektriksel sinyalleri iletmek için özelleşmiş hücrelerdir.

İnsan Kanı

Kan hücrelerinden (alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarından) ve kan plazmasından oluşur.

İnsan Kasları

İskelet kasları hareket sisteminin aktif kısmını oluşturur; kaslar kemiklere tutunarak hareket etmemizi sağlar.

Kasın Yapısı

Bu animasyonda kasın yapısı ve çalışması ile moleküler düzey gösteriliyor.

Added to your cart.