Orta Çağ'da Hristiyan Kilise Hiyerarşisi (11. yüzyıl)

Orta Çağ'da Hristiyan Kilise Hiyerarşisi (11. yüzyıl)

Animasyonda Orta Çağ Hristiyan kilisesinin hiyerarşik yapısı tanıtılıyor.

Tarih

Etiketler

Hristiyan, kilise, hiyerarşi, Papa, başpiskopos, fil, papaz, dini toplum, piskoposluk bölgesi, kilise ili, ruhban sınıfı, seküler din adamları alt sınıfı, din, 11. yüzyıl, vücut, yapı

İlgili ekstralar

Sorular

 • Aşağıdakilerden hangisi seküler din adamları sınıfının bir üyesi DEĞİLdi?
 • Orta Çağ Hristiyan kilisesi hiyerarşisinde en üstte kim vardı?
 • Orta Çağ Hristiyan kilisesinde aşağıdakilerden hangi din adamı sınıfı en kalabalıktı?
 • Papalar kimin ardılları olarak kabul edilir?
 • Papa hangi şehrin başpiskoposudur?
 • Papazlar seküler din adamları sınıfının hangi grubuna girerdi?
 • Piskoposlar seküler din adamları sınıfının hangi grubuna girerdi?
 • Macaristan Krallığı'nda ilk piskoposluk hangi kralın döneminde kuruldu?
 • I. Stephen Dönemi'nde Macaristan Krallığı'nda kaç piskoposluk vardı?
 • Büyük Schisma ne zaman gerçekleşti?
 • Hristiyan kilisesi 1054 yılında hangi bölümlere ayrıldı?
 • Hristiyan Kilisesinin ikiye bölünmesine ne denir?
 • Papaların geleneksel başlığına ne denir?
 • Piskoposlar neyi yönetti?
 • Başpiskoposlar neyi yönetirdi?
 • Orta Çağ'da Batı Hristiyan Kilisesi'nin en büyük düşmanı hangi imparatorluktu?
 • Efsaneye göre "Canossa yolculuğu" hangi imparatora bağlıdır?
 • Efsaneye göre "Canossa yolculuğu" hangi papaya bağlıdır?
 • (Kitab-ı Mukaddes'e göre) İsa Hristiyan kilisesinin lideri olarak kimi görevlendirdi ?
 • Papalık Devleti kimlerden büyük araziler aldı?
 • Orta Çağ'da Hristiyan kilisesinin en önemli geliri aşağıdakilerden hangisiydi?
 • Orta Çağ Hristiyan kilisesi ne tür bağış almazdı?
 • Aşağıdakilerden hangisi papazların görevi DEĞİLdir?
 • "Papa" sözcüğünün kökeni olan Yunanca 'pappas' kelimesi ne anlamına gelir?
 • Hristiyan geleneğine göre Roma'nın ilk piskoposu kimdir?
 • Batı Hristiyan Kilisesi'nin ilk papası kimdir?
 • Papalar tarafından en sık seçilen isim hangisidir?
 • Papa'nın yetkisinin sembolleri olan Papalık anahtarları hangi maddelerden yapılmıştır?
 • "Piskopos" kelimesinin kökeni olan Yunanca 'episkopos' sözcüğü ne anlamına gelir?
 • Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlara (da) din özgürlüğü ne zaman tanındı?
 • Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlara din özgürlüğünü hangi imparator tanıdı?

Görüntüler

Harita

 • papa (Roma)
 • başpiskopos (Esztergom)
 • piskopos (Eger)
 • papaz (Békés)

Papa

Başpiskopos

Piskopos

Papaz

Öncelik sırası

 • papa - (Batı) Hristiyan Kilisesi'nin lideri. Aziz Petrus'un ardılı, Roma piskoposu.
 • başpiskopos - Birkaç piskoposluk bölgesinden oluşan kilise ilinin yöneticisi.
 • piskopos - Piskoposluk bölgesinin yöneticisi.
 • papaz - Seküler din adamları alt sınıfına girer, köy ve kasabaların kilisesinde görevlendirildi.

Hiyerarşi

 • papa
 • başpiskoposlar
 • piskoposlar
 • papazlar

İlgili ekstralar

Gotik Katedral (Clermont-Ferrand, 15. yüzyıl)

Adı Türkçeye "Hazreti Meryem'in göğe kabulü" olarak çevrilebilecek katedral, gül penceresi ve payeleri sayesinde Fransız Gotik mimarisinin bir incisidir.

Aziz Yuhanna Kilisesi (Ohri, 13. yüzyıl)

Pitoresk bir konumda yer alan kilise adını Havari Aziz Yuhanna'dan almıştır.

Jak Benediktin Manastırı (Jak, Macaristan)

Romanesk tarzı Benediktin Manastırı’nın özel girişi olan kilisesi 13. yüzyılda Macaristan'ın Ják köyünün merkezinde inşa edilmiştir.

Macar Kraliyet Mücevherleri

Orta Çağ hükümdarlarının yetkisini sembolize eden beş Macar kraliyet mücevherinden en ünlüsü Kutsal Taç'tır.

Melk Manastırı (Avusturya)

Benediktin Tarikatı'na ait 900 yıllık geçmişe sahip manastır, Tuna Nehri'nin kıyısındaki Melk kentinde bulunur.

Orta Çağ’da Batı Avrupa’daki Kıyafetler (10-12. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Orta Çağ'da Batı Avrupa'daki Kıyafetler (13. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Orta Çağ’da Batı Avrupa’daki Kıyafetler (5-10. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Orta Çağ Hristiyan Kralı

Orta Çağ Hristiyan hükümdarları genelde tahtta oturur, başında taç giyer, ellerinde hükümdarlık sembollerini tutar şekilde tasvir edilirdi.

Pauline Manastırı (Jakab dağı, Macaristan)

Animasyondaki Pauline Manastırı Mecsek Dağları'nda yaşayan keşişler için 1225'te Pecs Piskoposu tarafından inşa ettirildi.

St. Gallen Manastırı (11. yüzyıl)

Manastır yüzyıllar boyunca Benediktin tarikatının en önemli binasıydı.

Günümüzdeki Dünya Dinleri

En büyük (Dünya) dinlerin coğrafi dağılımı tarihsel olayların sonucudur.

Venedik'te Bir Tüccarın Evi (Orta Çağ)

Venedik Orta Çağda uzun mesafeli deniz ticareti sayesinde zengin oldu.

Husit Araba Kalesi

Savaş arabalarının kullanılması 15. yüzyılda Bohemyalı Husitler tarafından en üst düzeye çıkarılmıştır.

Ortaçağ’da Kule ve Burç Tipleri

İstihkamların yapısı askeri teknoloji ile birlikte geliştirilmiştir.

Added to your cart.