Orta Çağ’da Çin İmparatoru

Orta Çağ’da Çin İmparatoru

Çin İmparatorluğu'nu yöneten hükümdarlar yaşam ve ölüm üzerine de karar verdiler.

Tarih

Etiketler

Orta Çağ, Çince, imparator, lider, güç, hükümdar, imparatorluk

İlgili ekstralar

Sorular

 • İlk Çin imparatoru hangisini standartlaştırMAdı?
 • İlk imparatorun mezarını kimler 'korudu'?
 • İlk Çin imparatorunun adındaki 'Huang' sözcüğünün anlamı nedir?
 • İlk Çin İmparatoru ne zaman hükümdarlık etti?
 • Qin Hanedanı'ndan sonra hangi hanedan Çin'i yönetti?
 • İlk Çin imparatoru kimdi?
 • Çin hangi kıtada bulunuyor?
 • Çin yazısı kaç karakter içerir?
 • Hangisi bir Çin buluşu DEĞİLdir?
 • Hangisi bir Çin buluşu DEĞİLdir?
 • Çin, adını hangisinden aldı?
 • Çin'de hangi nehir boyunca sulama sistemleri oluşturuldu?
 • Çin'de hangi nehir boyunca sulama sistemleri oluşturuldu?
 • Hangi eylem Çin Şi Huang hükümdarlığı ile ilişkilidir?
 • Terrakotta Ordusu'nun en büyük özelliği hangisidir?
 • "Terrakotta Ordusu yalnızca askerlerden oluşuyor."\nifadesi doğru mu?
 • Terrakotta Ordusu, kimin askerleriydi?
 • Terrakotta Ordusu'nun askerlerinin boyu ne kadardır?
 • Terrakotta Ordusu yaklaşık kaç askerden oluşuyor?
 • Terrakotta Ordusu hangi amaçla yapıldı?
 • "Çin Seddi, Çin'in tek savunma hattıydı."\nifadesi doğru mu?
 • Muhafızlar birbiriyle nasıl haberleşiyordu?
 • Çin Seddi hangi yönden gelen saldırılara engel oldu?
 • Çin Seddi'nin toplam uzunluğu ne kadardır?
 • Çin Seddi, hangi halkın saldırısına karşı koruma sağladı?
 • Çin Asya'nın hangi tarafında bulunuyor?
 • Çin İmparatorluğu'nun ortaya çıkışını hangisi sağladı?

Görüntüler

Tahtta

Çin İmparatoru

İlgili ekstralar

Çin Seddi

Savunma duvarlarının birleştirilme amacı, kuzeyden gelen göçebe boyların saldırısını engellemekti.

Çin Konutu

Geleneksel Çin siheyuanı, dikdörtgen şekilli kapalı bir avluyu çevreleyen bina kompleksidir.

Jung (Çin Yelkenli Gemisi)

Özel aşırmalı yelkenlerle donatılmış Kanton'a özgü junglar, hem ticari hem askeri amaçlarla kullanılırdı.

Liuhe Pagodası (Hangzhou, 12. yüzyıl)

Altı Harmoni Budist Pagodası Çin'de, Qiantang Nehri'nin yanında bulunur.

Orta Çağda Çin Askeri

Çin askerleri basit silahlara sahipti.

Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers kralları, imparatorluklarının büyüklüğü ve hazinelerinin zenginliğiyle ünlüydü.

Tarihsel Topoğrafya (Önemli Kişiler - Evrensel Tarih)

Önemli tarihsel kişilerle ilgili bugünkü ülkeleri bul!

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Halife (7. yüzyıl)

Peygamber Hz. Muhammed’in ardılları olan halifeler, İslam dininin en önemli dini liderleriydi.

Hint Mihrace ve Karısı

Hindu dinine sahip Hint mihraceler birer büyük bölgede hükümdarlık yapmıştır.

Mısır Firavunu ve Eşi (MÖ 2. binyıl)

Antik Mısır'da firavunların tanrı olduğuna, yaşamı ve ölümü kontrol ettiğine inanılırdı.

Macar Kraliyet Mücevherleri

Orta Çağ hükümdarlarının yetkisini sembolize eden beş Macar kraliyet mücevherinden en ünlüsü Kutsal Taç'tır.

Moğol Kağanı (13. yüzyıl)

Moğol İmparatorluğu, kağanlar tarafından yönetildi.

Osmanlı Sultanı (16. yüzyıl)

Sultanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamın ve ölümün hakimiydi.

Added to your cart.