Orta Çağ Hristiyan Kralı

Orta Çağ Hristiyan Kralı

Orta Çağ Hristiyan hükümdarları genelde tahtta oturur, başında taç giyer, ellerinde hükümdarlık sembollerini tutar şekilde tasvir edilirdi.

Tarih

Etiketler

Hıristiyan kral, kral, Hristiyan, Orta Çağ, hükümdar, taht, kalıtsal, ayrıcalık, güç, taç, lider, dini, hanedan, sembol, laik

İlgili ekstralar

Sorular

 • Orta Çağ Hristiyan krallarının ne tür bir gücü yoktu?
 • "Kral" kelimesi hangi sözcükten türetilmiştir?
 • "Orta Çağ Hristiyan krallarının dini bir rolü de vardı."\nifadesi doğru mudur?
 • Kutsal Roma-Germen imparatorları kimlere karşı uzun süre devam eden çatışma (atama tartışması) çıkarmıştır?
 • Osmanlı Budin'i fethettiğinde Macaristan kraliçesi hangi hanedandandı?
 • Orta Çağ Avrupası'nda krallara taç kimler tarafından verilirdi?
 • Orta Çağ Avrupası'nda hangi hükümdar "Avrupa'nın atası" olarak adlandırılır?
 • "Orta Çağ Hristiyan kralları hiç kimsenin vassalı olamazdı."\nifadesi doğru mudur?
 • Orta Çağ Hristiyan hükümdarları tarafından aşağıdaki hükümdarlık sembollerinden hangisi kullanılMAmıştır?
 • Orta Çağ Hristiyan hükümdarları tarafından aşağıdaki hükümdarlık sembollerinden hangisi kullanılMAmıştır?
 • Aşağıdaki mobilyalardan hangisi Orta Çağ hükümdarlarının sembolü olmuştur?
 • Hristiyanlıkta yağlama geleneği nereden kaynaklanır?
 • "Orta Çağ kralları (piskoposlar gibi) yağlanarak kutsanırdı."\nifadesi doğru mu?
 • Orta Çağ'daki Hristiyan krallar kimler tarafından yağlanırdı?
 • "Primogenitur" ne demektir?
 • Aşağıdakilerden hangisi genelde Orta Çağ krallarının haklarından biri DEĞİLdi?
 • Aşağıdakilerden hangisi genelde Orta Çağ krallarının haklarından biri DEĞİLdi?
 • İlk doğan kuralı nedir?
 • "Orta Çağ Hristiyan krallıklarında ölen kralın yerine kızları geçemezdi."\nifadesi doğru mudur?
 • Şarlman'a ne zaman taç giydirilmiştir?
 • Şarlman'a nerede taç giydirilmiştir?
 • Şarlman'a kim taç giydirmiştir?
 • Şarlman'da hangi yetenek yoktu?
 • Şarlman hangi dili konuşMAmıştır?
 • Aşağıdaki şehirlerden hangisi Şarlman'ın imparatorluğunun merkeziydi?
 • Şarlman aşağıdakilerden hangisini sevmezdi?

Görüntüler

Hristiyan kral

Taht

İlgili ekstralar

Şarlman'ın Sarayı (Aachen, 9. yüzyıl)

Şarlman'ın sarayı hem Frank İmparatorluğu'nun hem de kültürün merkeziydi.

Şövalyeler Salonu

Özel mobilyalı ve süslü şövalyeler salonu Orta Çağ Avrupası'nda kalelerin en önemli odasıydı.

Bizans İmparatoru (6. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun devamı olan Bizans İmparatorluğu, imparator tarafından yönetildi.

Habsburg İmparatorluk Çifti (19. yüzyıl)

İmparator I. Franz Joseph ve güzel Elisabeth 1854'te Viyana'da evlendi, ancak evlilikleri maalesef mutlu değildi.

Macar Kraliyet Mücevherleri

Orta Çağ hükümdarlarının yetkisini sembolize eden beş Macar kraliyet mücevherinden en ünlüsü Kutsal Taç'tır.

Matthias ve Beatrix’in Düğün Ziyafeti (15. yüzyıl)

Beatrix, Aragon prensesi, Macaristan kralı Matthias Corvinus'un ikinci karısı oldu.

Orta Çağ'da Hristiyan Kilise Hiyerarşisi (11. yüzyıl)

Animasyonda Orta Çağ Hristiyan kilisesinin hiyerarşik yapısı tanıtılıyor.

Satranç Bulmacaları

Satranç bulmacalarını çözerek mantık becerilerimizi geliştirebiliriz.

Slav Savaşçıları

Orta Çağ Avrupası'nda Slav savaşçılarına karşı büyük saygı gösterilirdi.

Tapınak Şövalyeleri (12. yüzyıl)

Haçlı Seferleri'nin zamanında kurulan, en önemli Hristiyan askerî tarikatlarından biri.

Vişegrad Sarayı (Vişegrad, Macaristan, 15. yüzyıl)

Sarayın inşaatı Macaristan Kralı I. Károly tarafından başlatıldı, en muhteşem halini ise Matthias Corvinus döneminde aldı.

Viking Yerleşim Yeri (10. yüzyıl)

Kuzeyli halkının tipik yerleşim yerleri yalnızca İskandinavya´da değil, uzak bölgelerde de görünür.

Orta Çağ Şövalyesi

Şövalyeler Orta Çağ'da savaşlarda hizmet eden, ata ve zırha sahip vasallardı.

Orta Çağ’da Batı Avrupa’daki Kıyafetler (10-12. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Hint Mihrace ve Karısı

Hindu dinine sahip Hint mihraceler birer büyük bölgede hükümdarlık yapmıştır.

Orta Çağ’da Batı Avrupa’daki Kıyafetler (5-10. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Osmanlı Sultanı (16. yüzyıl)

Sultanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamın ve ölümün hakimiydi.

Rus Çarı I. Petro

Batı Avrupa'dan etkilenen Çar, Rusya İmparatorluğu'nu reformlarla modernleştirmeye çalışıyordu.

XIV. Louis (Güneş Kral)

"Güneş Kral" ünvanını lüks sarayından alan Fransız mutlak hükümdar Avrupa'da en uzun süre tahtta kalan kraldır.

Added to your cart.