Orta Çağ Avrupası'nda Köy Evi

Orta Çağ Avrupası'nda Köy Evi

Orta Çağ'da Avrupa'da topraktan ve kerpiçten yapılan basit, tek katlı köy evleri bulunurdu.

Tarih

Etiketler

köylü evi, ikamet yeri, yaşam alanı, yaşam biçimi, ev, Orta Çağ, mimari, çamur, ahşap iskelet, hasır işi

İlgili ekstralar

Görüntüler

İlgili ekstralar

Arpad Dönemi’nde Yerleşme (Macaristan)

Arpad dönemi'nde köy sakinleri çukur evlerde yaşıyordu.

Kütük Ev

Kütük ev, Árpád Hanedanlığı zamanında Macaristan'da tipik bir ev tipiydi.

Orta Çağ Şehri

Orta Çağ şehirlerindeki taştan veya tuğladan yapılmış katlı evler, bulundukları sokaklara özel bir görüntü sağlıyordu.

Orta Avrupa’da Çiftlik Evi (19.yüzyıl)

19. yüzyılda Orta Avrupa'daki çiftlik evleri özel dış ve iç mekana sahipti.

Pazar Kasabası (Orta Çağ, Avrupa)

Pazar kasabaları geç Orta Çağda Macaristan Krallığı'nda kentlerin en yaygın türü haline geldi.

Yerleşme Dokuları

Yerleşme yerlerinin dokuları ve yoğunlukları bulundukları bölgenin coğrafi özelliklerine bağlıdır.

Yurt (Göçebe Çadırı)

Genelde keçe ile kaplanmış kubbe veya kesik koni şeklindeki çadır göçebe hayat tarzını sürdüren halklara özgüdür.

Çiftlik (Macaristan)

Çiftçilik özel tarımsal faaliyetlerden oluşmaktadır.

Hayvan Gücüyle Çalışan Değirmen

Hayvan ya da insan gücüyle çalıştırılan araç, öncelikli olarak tahılları öğütmek için kullanıldı.

Tarım Teknikleri

Tarım teknikleri Orta ve Modern Çağ'da insan uygarlığı ile birlikte gelişti.

Antik Yunan Evleri

Yunan evleri genellikle dikdörtgen biçimli, geometrik düzene sahip iki katlı binalardı.

Özgün Evler

Her dönemin ve kültürün kendine özgü evleri vardır.

Added to your cart.