Ormansızlaştırma

Ormansızlaştırma

Ormansızlaştırmanın çevre üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır.

Coğrafya

Etiketler

ormanın yok edilmesi, yağmur ormanı, insan faaliyeti, çevre kirliliği, yakma, erozyon, iklim değişikliği, küresel ısınma, çevresel hasar, çevre sorunları, çevre koruma, sanayi, tarım, hayvancılık, biyoçeşitlilik, kir, Amazon Nehri, Afrika, Endonezya, Dünya, Dünya küresi, çevre, yağ palmiyesi, kahve, kakao ağacı, tropika, tükenme, soyu tükenmiş, toplum, beşeri coğrafya, coğrafya, biyoloji

İlgili ekstralar

Sorular

 • Sera etkisi olmasaydı Dünya'nın ortalama sıcaklığı kaç derece daha düşük olurdu?
 • "Sera etkisinin bir sonucu olarak, Dünya'nın ortalama sıcaklığı artar."\nifadesi doğru mu?
 • "Oksijen bir sera gazıdır."\nifadesi doğru mu?
 • Fotosentez sırasında ne oluşur?
 • Fotosentez için hangisi gerekli DEĞİLdir?
 • Hangisi sera gazı DEĞİLdir?
 • Evapotranspirasyon nedir?
 • Toprak erozyonu nedir?
 • "Ormansızlaştırma nedeniyle yeraltı sularının seviyesi yükselir."\nifadesi doğru mu?
 • "Ormansızlaştırma nedeniyle yüzeydeki tuzluluk azalır."\nifadesi doğru mu?
 • "Ormansızlaştırma nedeniyle yağış miktarı değişir."\nifadesi doğru mu?
 • Ormansızlaştırma yağış miktarını nasıl etkiler?
 • "Ormansızlaştırma toprağın besin içeriğinin artmasına katkıda bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • Ormansızlaştırma Dünya'nın iklimini nasıl etkiler?
 • Ormansızlaştırma hangi hayvanın tükenmesine neden olabilir?
 • Hamburgerler ve ormansızlaştırma arasındaki bağlantı nedir?
 • Aşağıdakilerden hangisinde ormansızlaştırılmış bölgelerdeki palmiye ağacının meyvelerinden üretilen palmiye yağı bulunMAZ?
 • Son 25 yılda yok edilen yağmur ormanları ne kadar büyük alanı ifade eder?
 • Kesilen orman ağaçları ne için kullanılır?
 • Ormansızlaştırılmış alanlar hangisi için kullanılMAZ?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Fotosentez

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Ormanların Katmanları

Farklı orman türlerinin katmanları da farklıdır.

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileridir.

Kağıt Üretimi

Kağıt iki bin yıldan daha uzun bir süre önce icat edilmiştir.

Karbon Döngüsü

Karbon fotosentez sırasında organik maddelere bağlanır, solunum sırasında ise atmosfere salınır.

Mamut Ağacı

Dünya üzerindeki en büyük ağırlığa sahip canlılardır.

Mauritius Dodosu

Mauritius dodosu, bugün artık yaşamayan, uçamayan bir kuş türü olup nesli tükenen hayvan türlerinin simgesi olmuştur.

Sarıçam

Avrasya'ya özgü, çam ailesinin en yaygın ağaçlarından biridir.

Su Döngüsü (Orta Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Toprak Tipleri (toprak profilleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Hava Kirliliği

Animasyonda tarım, sanayi ve kent kaynaklı hava kirliliği tanıtılıyor.

Added to your cart.