Ormanların Katmanları

Ormanların Katmanları

Farklı orman türlerinin katmanları da farklıdır.

Biyoloji

Etiketler

katmanlaşma, yağmur ormanı, muson ormanı, meşe ormanı, kayın ormanı, çam ormanı, orman, gölgelik tabaka, çalı katmanı, ot katmanı, ağaç, çok yıllık, odun üretimi, flora, ekosistem, ağaçsı bitki, biyomlar, gölgeye toleranslı, yarışma, tropik sarmaşık, orkide, epifitik, yaprak dökmeyen, yaprak döken, yağış, bitki, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Yağmur ormanı

Muson ormanı

Meşe ormanı

Kayın ormanı

Çam ormanı

Biyomlar
(grafik)

Biyomlar
(bitki örtüsü)

Animasyon

Anlatma

Tropikal yağmur ormanı:

Sıcak kuşağın yıllık ortalama yağışın 2000 - –5000 mm civarında oduğu ve mevsimlerin yaşanmadığı bölgelerinde tropikal yağmur ormanları oluşur. Bunlar yaprak dökmeyen ormanlardır ve tür çeşitliği çok zengindir. Toprak besin açısından fakir, çünkü besin maddeleri yoğun bitki örtüsü tarafından emilir ya da yağışlarla yıkanır. Üç taç katmanından dolayı ışık için büyük rekabet vardır. Çalı ve ot katmanına az ışık ulaşır, bu nedenle burada gölgeye dayanıklı bitkiler bulunur.

Muson ormanı:

Sıcak kuşaktaki yağmur ormanlarının yakınında muson ormanları oluşur.
Bu bölgelerde yıllık yağış 2000 mm'den azdır ve kurak mevsim kısadır. İki mevsim olduğu için ağaçlar yapraklarını döker. Taç katmanları tropikal yağmur ormanlarından daha az kapalı olduğundan çalı ve ot katmanı daha gelişmiştir.

Meşe ormanı:

Ilıman kuşağın yıllık yağış oranının 500 mm'ye ulaştığı bölgelerinde yaprak döken ormanlar oluşur. Meşe ormanları bunların önemli bir tipidir. Meşe ormanlarında genellikle tek taç katmanı bulunur, ama meşelerin yanı sıra başka ağaç türlerinin de bulunduğu durumlarda diğer ağaçlar alt taç katmanı oluşturur. Taç katmanları tropik yağmur ormanlarından daha az kapalıdır, bu nedenle çalı ve ot katmanı daha gelişmiştir.

Kayın ormanı:

Asıl ılıman kuşağın soğuk bölgelerinde, yani dağlık bölgelerde 600-800 metre yükseklikte genellikle kayın ormanları bulunur. Bunların taç katmanı yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunur, kapalı olduğundan az ışık geçirir. Işık için rekabet büyük olduğundan ağaçlar uzun ve diktir. Çalı ve ot katmanı seyrektir, özellikle gölgeye dayanıklı ve yapraklanmadan önce çiçek açan soğanlı ilkbahar bitkilerinden oluşur.

Çam ormanı:

Soğuk ve ılıman kuşağa özgü yaprak dökmeyen orman türüdür. Ağaçlar 30-40 metre uzayabilir, taç katmanı kapalı olduğundan az ışık geçirir. Toprağın besin içeriği düşüktür; çünkü soğuk hava ile
iğne yaprakların yüksek balmumu ve reçine içeriği, bakterilerin ve mantarların ayrıştırma aktivitesini ve humus oluşumunu yavaşlatır. Besin açısından fakir olan toprak ile gölge nedeniyle çalı ve ot katmanı seyrektir.

Biyomlar:

Dünyamızın her iki yarıküresinde sıcak, ılıman ve soğuk kuşak ayırt edilir. Sıcak kuşak Ekvator'un her iki yanında, Oğlak Dönencesi ile Yengeç Dönencesi arasında uzanan bölgedir. Ilıman kuşak, Dönenceler ile Kutup Daireleri arasında yer alır ve "sıcak ılıman", "asıl ılıman" ve "serin ılıman" kuşaklara ayrılır. Soğuk kuşak, Kutup Dairelerinin ötesinde bulunur. Sıcak ve ılıman kuşaklarda yıllık ortalama yağış arttıkça çöllerin yerini çayırlıklar, sonra ise ormanlar alır. Soğuk iklime doğru gidildikçe az yağışlı bölgelerde de çayırlar ve ormanlar görülür; çünkü soğukta buharlaşma daha az olduğundan bitkiler için daha az yağış da yeterlidir.

Sıcak kuşakta yıllık ortalama yağış 5000 mm'ye ulaşabilir. Yağış azaldıkça tropik yağmur ormanlarının yerini muson ormanları, sonra ağaçlı ve otlu savanlar alır. Yıllık yağışın 200 mm'nin altında kaldığı bölgelerde çöl oluşur.

Ilıman kuşağın en yağışlı bölgelerinde ılıman kuşak yağmur ormanları bulunur. Sıcak ılıman kuşakta yağış azaldıkça bunların yerini yaprak dökmeyen subtropik ormanlar (geniş yapraklı ve sert yapraklı ormanlar) alır. Asıl ılıman kuşakta yağış azaldıkça yaprak döken ağaçlar, daha sonra ise bozkır bulunur. Bozkır Avrasya'da "step", Güney Amerika'da "pampa", Kuzey Amerika'da "preri" olarak adlandırılır. En kurak bölgelerinde ılıman kuşak çölleri ortaya çıkar.

Soğuk ılıman kuşak ormanları tayga ormanlarıdır, bunlar dünyamızın en büyük çam ormanlarıdır.

Soğuk kuşakta karayosunlarının, likenlerin ve bodur çalıların yaşadığı tundralar bulunur.
Kutup Dairelerinden uzaklaştıkça kar kutup bölgelerini kaplar, burada gelişmiş bitkiler yaşayamamaktadır.

İlgili ekstralar

İklim Kuşakları

Dünya'da çok sayıda sıcaklık ve iklim tipleri görülmektedir.

Ormansızlaştırma

Ormansızlaştırmanın çevre üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır.

Niş

Niş, canlıların veya popülasyonların çevresel ihtiyaçlarını belirleyen soyut bir kavramdır.

Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

At Kestanesi

Animasyonda kestane ağacının mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Mamut Ağacı

Dünya üzerindeki en büyük ağırlığa sahip canlılardır.

Meşe

Animasyonda meşe örnek alınarak ağaçların mevsimsel değişiklikleri tanıtılıyor.

Mevsimlerin Değişmesi (Orta Düzey)

Dünya'nın eksen eğikliği nedeniyle güneş ışınlarının açısı yıl boyunca değişir.

Oksijen Döngüsü

Canlıların coğu için vazgeçilmez olan oksijen, Dünyamızda sürekli bir döngü içerisindedir.

Sarıçam

Avrasya'ya özgü, çam ailesinin en yaygın ağaçlarından biridir.

Şapkalı Mantarlar

Şapkalı mantarlar, sporların çimlenmesiyle gelişen hiflerden oluşur.

Atmosferde Havanın Dolaşımı

Kutuplar ve Ekvator bölgesi arasındaki sıcaklık farkından dolayı oluşan hava dolaşımını başka etkenlerin yanı sıra Dünya´nın dönmesi de etkiler.

Buzul (Orta Düzey)

Buzul, kardan oluşmuş buz kütlesidir ve sürekli, yavaşça hareket eder.

Fiziki Coğrafya Kavramlar

Görüntüde yeryüzü şekilleri, yüzey suları ve ilgili işaretler gösteriliyor.

Kirpi

Balkan kirpisi, top şeklini alarak dikenleriyle kendini savunuyor.

Toprak Tipleri (toprak profilleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Yenilebilen ve Zehirli Mantarların Karşılaştırılması

Bazı mantarlar ölümcül zehirlenmelere neden olurken bazıları ise önemli besin maddesidir.

Deniz Akıntıları

Tüm deniz akıntıları birlikte Dünya'nın iklimini büyük ölçüde etkileyen büyük okyanus taşıma bandını oluşturur.

İlkbaharda Açan Soğanlı Bitkiler

Animasyonda lale, nergis, kardelen ile çiçeklerinin yapısı tanıtılıyor.

Kara Yosunlarının ve Eğrelti Otlarının Yaşam Döngüsü

Görüntüde kara yosunlarının ve eğrelti otlarının yaşam döngüsü karşılaştırılarak bitkilerin yaşam döngüsünün anlaşılmasına yardım ediliyor.

Macaristan’ın Milli Parkları

Macaristan'da on Milli park bulunuyor.

Mevsimlerin Değişmesi (Temel Düzey)

Dünya'nın eksen eğikliği nedeniyle güneş ışınlarının açısı yıl boyunca değişir.

Added to your cart.