Ormanların Katmanları

Ormanların Katmanları

Farklı orman türlerinin katmanları da farklıdır.

Biyoloji

Etiketler

katmanlaşma, yağmur ormanı, muson ormanı, meşe ormanı, kayın ormanı, çam ormanı, orman, gölgelik tabaka, çalı katmanı, ot katmanı, ağaç, çok yıllık, odun üretimi, flora, ekosistem, ağaçsı bitki, biyomlar, gölgeye toleranslı, yarışma, tropik sarmaşık, orkide, epifitik, yaprak dökmeyen, yaprak döken, yağış, bitki, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Yağmur ormanı

Muson ormanı

Meşe ormanı

Kayın ormanı

Çam ormanı

Biyomlar
(grafik)

Biyomlar
(bitki örtüsü)

Anlatma

Tropikal yağmur ormanı:

Sıcak kuşağın yıllık ortalama yağışın 2000 - –5000 mm civarında oduğu ve mevsimlerin yaşanmadığı bölgelerinde tropikal yağmur ormanları oluşur. Bunlar yaprak dökmeyen ormanlardır ve tür çeşitliği çok zengindir. Toprak besin açısından fakir, çünkü besin maddeleri yoğun bitki örtüsü tarafından emilir ya da yağışlarla yıkanır. Üç taç katmanından dolayı ışık için büyük rekabet vardır. Çalı ve ot katmanına az ışık ulaşır, bu nedenle burada gölgeye dayanıklı bitkiler bulunur.

Muson ormanı:

Sıcak kuşaktaki yağmur ormanlarının yakınında muson ormanları oluşur.
Bu bölgelerde yıllık yağış 2000 mm'den azdır ve kurak mevsim kısadır. İki mevsim olduğu için ağaçlar yapraklarını döker. Taç katmanları tropikal yağmur ormanlarından daha az kapalı olduğundan çalı ve ot katmanı daha gelişmiştir.

Meşe ormanı:

Ilıman kuşağın yıllık yağış oranının 500 mm'ye ulaştığı bölgelerinde yaprak döken ormanlar oluşur. Meşe ormanları bunların önemli bir tipidir. Meşe ormanlarında genellikle tek taç katmanı bulunur, ama meşelerin yanı sıra başka ağaç türlerinin de bulunduğu durumlarda diğer ağaçlar alt taç katmanı oluşturur. Taç katmanları tropik yağmur ormanlarından daha az kapalıdır, bu nedenle çalı ve ot katmanı daha gelişmiştir.

Kayın ormanı:

Asıl ılıman kuşağın soğuk bölgelerinde, yani dağlık bölgelerde 600-800 metre yükseklikte genellikle kayın ormanları bulunur. Bunların taç katmanı yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunur, kapalı olduğundan az ışık geçirir. Işık için rekabet büyük olduğundan ağaçlar uzun ve diktir. Çalı ve ot katmanı seyrektir, özellikle gölgeye dayanıklı ve yapraklanmadan önce çiçek açan soğanlı ilkbahar bitkilerinden oluşur.

Çam ormanı:

Soğuk ve ılıman kuşağa özgü yaprak dökmeyen orman türüdür. Ağaçlar 30-40 metre uzayabilir, taç katmanı kapalı olduğundan az ışık geçirir. Toprağın besin içeriği düşüktür; çünkü soğuk hava ile
iğne yaprakların yüksek balmumu ve reçine içeriği, bakterilerin ve mantarların ayrıştırma aktivitesini ve humus oluşumunu yavaşlatır. Besin açısından fakir olan toprak ile gölge nedeniyle çalı ve ot katmanı seyrektir.

Biyomlar:

Dünyamızın her iki yarıküresinde sıcak, ılıman ve soğuk kuşak ayırt edilir. Sıcak kuşak Ekvator'un her iki yanında, Oğlak Dönencesi ile Yengeç Dönencesi arasında uzanan bölgedir. Ilıman kuşak, Dönenceler ile Kutup Daireleri arasında yer alır ve "sıcak ılıman", "asıl ılıman" ve "serin ılıman" kuşaklara ayrılır. Soğuk kuşak, Kutup Dairelerinin ötesinde bulunur. Sıcak ve ılıman kuşaklarda yıllık ortalama yağış arttıkça çöllerin yerini çayırlıklar, sonra ise ormanlar alır. Soğuk iklime doğru gidildikçe az yağışlı bölgelerde de çayırlar ve ormanlar görülür; çünkü soğukta buharlaşma daha az olduğundan bitkiler için daha az yağış da yeterlidir.

Sıcak kuşakta yıllık ortalama yağış 5000 mm'ye ulaşabilir. Yağış azaldıkça tropik yağmur ormanlarının yerini muson ormanları, sonra ağaçlı ve otlu savanlar alır. Yıllık yağışın 200 mm'nin altında kaldığı bölgelerde çöl oluşur.

Ilıman kuşağın en yağışlı bölgelerinde ılıman kuşak yağmur ormanları bulunur. Sıcak ılıman kuşakta yağış azaldıkça bunların yerini yaprak dökmeyen subtropik ormanlar (geniş yapraklı ve sert yapraklı ormanlar) alır. Asıl ılıman kuşakta yağış azaldıkça yaprak döken ağaçlar, daha sonra ise bozkır bulunur. Bozkır Avrasya'da "step", Güney Amerika'da "pampa", Kuzey Amerika'da "preri" olarak adlandırılır. En kurak bölgelerinde ılıman kuşak çölleri ortaya çıkar.

Soğuk ılıman kuşak ormanları tayga ormanlarıdır, bunlar dünyamızın en büyük çam ormanlarıdır.

Soğuk kuşakta karayosunlarının, likenlerin ve bodur çalıların yaşadığı tundralar bulunur.
Kutup Dairelerinden uzaklaştıkça kar kutup bölgelerini kaplar, burada gelişmiş bitkiler yaşayamamaktadır.

İlgili ekstralar

Söğütgiller

Videoda nehir kıyılarında yaşayan ağaçların yapısı, kullanımı ve şifası tanıtılır.

Adi Ardıç

Servigillerin kuzey yarım kürede yetişen tek üyesidir. Videoda kullanım alanları ile faydaları...

The blackberry

Trees and bushes in the forest can produce various tasty fruits. One of the most popular fruits...

Sarıçam

Avrasya'ya özgü, çam ailesinin en yaygın ağaçlarından biridir.

A close-up view of the pine family

There are around 220 species in the family Pinaceae. Let’s take a look at some of them.

Sarısabır

Ekvator bölgesinde yaşayan sarısabırlar çok amaçlı kullanılır. Etli yapraklarından içecek ve...

The pine family

Members of pine family compromise 30% of the world's forests. Although globally widespread, they...

Karahindiba

Videoda çayırlarda yaygın bu popüler bitki türü tanıtılır.

Added to your cart.