Optik Aletler

Optik Aletler

Günümüzde mikroskoptan teleskoba kadar çeşitli optik aletler kullanılmaktadır.

Teknoloji

Etiketler

Optik enstrümanlar, büyüteç, mikroskop, dürbün, teleskop, lupe, bileşik mikroskop, riflescope, oküler, objektif, yakınsak mercek, prizma, büyütülmüş görüntü, mercek, optik bilimi, icat, icatlar, gök bilimi, fizik, teknik

İlgili ekstralar

Görüntüler

Optik aletler

 • el büyüteci - Düşük büyütme özelliğine sahip dışbükey mercek. Tipik olarak birkaç kat, en fazla otuz kat büyütür. Bundan daha fazla büyütme elde etmek için mikroskop kullanılır.
 • mikroskop - İki dışbükey mercekten oluşan sistem. Birinci merceğin oluşturduğu büyütülmüş görüntüyü ikinci mercek daha da büyütür.
 • uzay teleskobu - Kepler teleskobu iki dışbükey mercekten oluşur. Bunların başlıca görevi büyütmek değil, göze gelen ışığın gücünü artırmaktır. Ters bir görüntü oluşturur.
 • tüfek dürbünü - Kepler teleskobuna benzer şekilde çalışır; fakat iki dışbükey merceğin arasında görüntüyü tersine çevirmek için bir mercek aynası yer alır. Bu nedenle ters olan gerçek görüntüyü düz olarak sunar.
 • dürbün - İki dışbükey merceğinin arasında bir prizma sistemi yer alır; bu ters görüntüyü çevirerek düz olan gerçek görüntü oluşturur.

Büyüteç

Uzay teleskobu

 • tüp - Mikroskobun optik kısmını içerir.
 • hedef bulucu - Düşük büyütme özelliğine sahip ancak geniş görüş alanı olan dürbün. Teleskobumuzla aradığımız nesneyi hedef bulucu yardımıyla daha kolay görüş alanına yerleştiririz.
 • yakınsak mercek (objektif) - Sonsuzluktan gelen ışık ışınlarını kırar. Işınlar odak noktasında toplanır. Teleskop gelen ışığı toplayarak ışık şiddetini artırdığından yıldızlar daha parlak görünür ve çıplak gözle görülmeyenler de incelenebilir.
 • yakınsak mercek (oküler) - Odak noktası önündeki merceğin odak noktasıyla aynıdır. Bu nedenle kırdığı ışık ışınları okülere ve göze paralel gelir. Bu durumda göz sonsuzluğa odaklanır.

Dürbün

 • ayar vidası
 • yakınsak mercek (objektif) - Sonsuzluktan gelen paralel ışık ışınlarını kırar.
 • porro prizma sistemi - İki yakınsak mercekten oluşan dürbün (Kepler teleskobundaki gibi) ters bir görüntü oluşturacağı için görüntüyü çeviren bir prizma sistemine de gerek vardır. Görüntüyü prizmalardan biri yatay, diğeri dikey çevirir. Ayrıca prizma sistemi dürbünün daha kısa olmasını da sağlar, çünkü prizmalar kullanılarak ışığın düz bir yoldan geçmesine gerek kalmaz.
 • yakınsak mercek (oküler) - Birbirlerinden uzaklaşan ışık ışınlarını kırdıktan sonra ışınlar göze paralel gelir, bu nedenle göz sonsuzluğa odaklanır.

Mikroskop

 • oküler - Dışbükey merceği, objektif merceğin oluşturduğu büyütülmüş görüntüyü daha da büyütür.
 • tüp
 • hareketli revolver - Farklı derecelerde büyüten objektifler içerir. Kullandığımız objektifi bunu çevirerek değiştirebiliriz.
 • objektif - Nesne, objektifin dışbükey merceğinin odak uzaklığından daha uzağa yerleştirilir. Böylece nesneden büyütülmüş görüntü oluşabilir. Bu görüntüyü okülerin dışbükey merceği daha da büyütür.
 • nesne tablası - İncelenecek kesiti bunun üzerine yerleştiririz. Işık, kesit çok ince olduğundan içinden geçerek objektife ulaşır.
 • lam - Mikroskopta incelenecek ince kesitin üzerine konulduğu ince cam levhadır. Kesit aydınlatılır ve farklı bölgeleri ışığı farklı miktarda emer, gördüğümüz görüntü böylece meydana gelir.
 • ayna - Işık kaynağının ışığını optik sisteme yansıtır. Modern mikroskoplarda ayna yerine dahili ışık kaynağı kullanılır.
 • gövde kolu
 • yakınsak mercek (oküler) - Dışbükey merceği, objektif merceğinin oluşturduğu büyütülmüş görüntüyü daha da büyütür.
 • yakınsak mercek (objektif) - Nesne, objektifin dışbükey merceğinin odak uzaklığından daha uzağa yerleştirilir. Böylece nesneden büyütülmüş görüntü oluşabilir. Bu görüntüyü okülerin dışbükey merceği daha da büyütür.

Tüfek dürbünü

 • dürbün kızağı
 • yakınsak mercek (oküler) - Birbirlerinden uzaklaşan ışık ışınlarını kırdıktan sonra ışınlar göze paralel gelir, bu nedenle göz sonsuzluğa odaklanır.
 • mercek aynası - İki yakınsak mercekten oluşan dürbün (Kepler teleskobundaki gibi) ters bir görüntü oluşturacağı için görüntüyü düzelten bir mercek aynasının da kullanılması gereklidir.
 • yakınsak mercek (objektif) - Sonsuzluktan gelen paralel ışık ışınlarını kırar.
 • çapraz kıllar

İlgili ekstralar

Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl Çalışır?

Animasyonda dijital fotoğraf makinesinin yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Hubble Uzay Teleskobu

Hubble uzay teleskobu, atmosferik etkilerden bağımsız çalışır.

Işığın Yansıması ve Kırılması

Işık ışını, iki farklı kırılma indisi özelliğine sahip ortamın sınırında kırılır ve yansır.

Kepler Uzay Teleskobu

Kepler uzay teleskobu aracılığıyla Güneş Sistemi'nin dışında Dünya benzeri yaşama elverişli gezegenler aranıyor.

Optik Teleskoplar

Animasyonda astronomik gözlemlerde kullanılan başlıca mercekli ve aynalı teleskoplar tanıtılıyor.

Görme Düzeltmesi

Uzağı ve yakını görme bozukluğu kalın kenarlı (ıraksak) ya da ince kenarlı (yakınsan) mercekle düzeltilebilir.

Göz

En önemli duyu organlarımızdandır. Işık etkisiyle alıcı hücrelerinde ışık etkisiyle elektriksel uyarılar oluşur.

Optik İllüzyon

Görsel bilginin beyin tarafından yanlış okunması olan yanılsamalar.

Ames’in (Optik) Odası

Bu özel oda, algılanan mesafenin görünen boyut üzerindeki etkisini gösteriyor.

Deniz Feneri

Deniz fenerleri gemilere kıyı sularındaki navigasyonda yardımcıdır.

Görme Olayı

Yakına ve uzağa bakıldığında göz merceğinin dışbükeyliği değişerek net görmeyi sağlar.

Gözlemevi

Gözlemevleri atmosferik etkilerden kaçınmak amacıyla genellikle yüksek yerlere kurulur.

Kepler Yasaları

Gezegenlerin hareketlerini açıklayan üç matematiksel yasa Johannes Kepler tarafından keşfedildi.

Optik İzomeri

Asimetrik moleküller aynadaki görüntüleriyle çakıştırılamaz.

Bilgisayarlı Tomografi Cihazı Nasıl Çalışır?

Animasyonda bilgisayarlı tomografi cihazının yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Elektron Mikroskobu Nasıl Çalışır?

Animasyonda elektron mikroskobunun yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Saydamlık

Animasyonda saydamlık, opaklık, röntgenin çalışma prensibi ve maddelerin ışık emme özelliği tanıtılıyor.

Voyager Uzay Araçları

Voyager uzay araçları, Güneş Sistemi'nden çıktılar. İncelemeler yapıyor ve insanlığın mesajını da götürüyorlar.

Yapay Uydu Çeşitleri

Dünya etrafında dönen yapay gök cisimleri, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılır.

Added to your cart.