Omuriliğin Yapısı

Omuriliğin Yapısı

Omurilik, merkezi sinir sisteminin omurgada bulunan kısmıdır, içinden omurilik sinirleri çıkar.

Biyoloji

Etiketler

omurilik, sinir sistemi, fıtık, omurilik siniri, gri madde, ak madde, orta kanal, motor sinir hücresi, ganglion, omurga, omur, boyun omurları, sırt omuru, bel omuru, beyin, kafa siniri, beyin zarı, sinir hücresi, refleks, Beyin omurilik sıvısı, araknoid mater, bel fırlaması, sinir, insan, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Omurilik

Omurilik sinirlerinin gruplandırılması

Omuriliğin konumu

Fıtık

Sinir sistemi

Animasyon

Anlatma

Sinir sistemi iki bölümden, merkezi ve çevresel sinir sisteminden oluşur. Merkezi sinir sisteminin iki kısmı beyin ve omuriliktir. Çevresel sinir sistemi ise 12 çift kafa sinirinden ve 31 çift omurilik sinirinden oluşur.

Omuriliğin boyun bölgesinden 8 çift, sırt bölgesinden 12 çift sinir çıkar. Bel ve sağrı bölgesinden beşer çift, kuyruk bölgesinden ise 1 çift sinir çıkar. Omurilik omurganın bel bölgesinde sonlanır. Aşağı inen omurilik sinirlerinin demetine at kuyruğu denir.

Omurilik sinirleri omurilik ve diğer organların arasında elektriksel bilgileri iletir. Omurilik diz kapağı refleksi gibi bazı reflekslerin merkezidir ve beyinden aşağı giden ve beyne doğru, yukarıya çıkan lifler içerir.

Omurlar omuriliği korur, omurilik sinirleri omurların enine çıkıntılarının önünden çıkar. Omurların arasında diskler bulunur, bunların esnekliği omurganın esnekliğini de sağlar.

Omuriliği ve beyni üç zar korur, bunlar dış sert zar, örümceksi zar ve ince zardır. Örümceksi zar gevşek yapılıdır, bağ doku bölmeciklerinin arasında beyin-omurilik sıvısı, yani liquor bulunur. Liquor merkezi sinir sistemini fiziki darbelere karşı korur ve kaldırma kuvvetiyle omuriliğin ve beynin ağırlığını azaltır.

Omurilik dış ak maddeye ve , kelebek şekilli boz maddeye ayrılır. Sinir hücrelerinin gövdeleri boz maddede bulunur, sinir lifleri ise ak maddeden geçen yollar oluşturur. Yukarı çıkan yollar beyne doğru gider ve duyu liflerini içerir, aşağı inen yollar motor liflerinden oluşur.

Ak maddenin beyazımsı rengini sinir liflerini kaplayan, glia hücrelerinden oluşan miyelin kılıf verir. Boz maddenin ön boynuzu motor sinir hücrelerinin gövdelerini içerir. Motor sinir hücrelerinin uzantıları, yani motor lifleri, buradan ön kökten geçerek çıkar. Duyu sinir hücrelerinin uzantıları, yani duyu lifleri, boz maddenin arka boynuzuna arka kökten geçerek girer. Duyu liflerinin gövdeleri arka kök sinir düğümünde bulunur. Orta kanalda liquor bulunur. Orta kanalın beyindeki devamı beyin karıncıklarıdır.

Omurlar arası disklerin iki başlıca kısmı lifli kıkırdak ve jölemsi çekirdektir. Lifli kıkırdak hasar gördüğünde jölemsi çekirdek yerinden çıkar ve fıtık oluşur. Yaş ilerledikçe lifli kıkırdak, esnekliği azaldığı için hassaslaşır ve fıtık gelişimi riski artar. Disk omurilik sinirini ve omuriliği sıkıştırarak ağrı, uyuşma, duyu bozukluğu, refleks bozukluğu, felç veya vejetatif belirtilere (örneğin idrar, dışkılama bozuklukları) neden olabilir. Fıtık, omurga egzersizi, yardımcı araçlar (örneğin korse) ve ameliyatla tedavi edilebilir.

İlgili ekstralar

Ağrı Refleksi

Ağrı refleksi hasar verici bir durumdan uzaklaşmayı sağlayan omurilik refleksidir.

Diz Kapağı Refleksi

Refleks merkezi omurilikte olan diz kapağı refleksi, açıcı kasın uzamasına verilen yanıttır.

İnsan Beyni

Beynin başlıca bölümleri beyin sapı, ara beyin, ön beyin ve beyinciktir.

İnsan Beyninin Bölümleri

Beynin başlıca bölümleri beyin sapı, beyincik, ara beyin ve loblardan oluşan ön beyindir.

Sinir Sistemi

Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten, çevresel sinir sistemi ise sinirler ve gangliyonlardan (sinir düğümlerinden) oluşur.

Alt Taraf Kemikleri

Alt taraf kemikleri kavşak kemikleri ile serbest alt taraf kemiklerinden oluşur.

Böbrek Üstü Bezleri

Homeostazın sürdürülmesinden ve stresli durumlarda hızlı tepki vermekten sorumlu iç salgı bezi.

Diz Eklemi

Diz eklemi, uyluk, kaval ve diz kapağı kemiklerinden oluşur.

Dolaşım Sistemi

Büyük kan dolaşımı dokulara oksijen taşırken, küçük kan dolaşımı kanın akciğerde oksijen almasını sağlar.

İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Kafatası ve Omurga

Kafatasının koruduğu beyin ile omurganın koruduğu omurilik, merkezi sinir sisteminin iki önemli parçasıdır.

Kalp

Kalp, damar sisteminin merkezi pompasıdır ve ömrümüz boyunca milyarlarca kasılma yapar.

Kas Çeşitleri

Vücudumuzda düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere üç çeşit kas bulunur.

Kemikler Arası Birleşmeler

Kaynamış ya da dikişsi şekilde birleşmiş kemiklerimizden başka kıkırdak aracılığıyla yarı oynar ya da oynar eklemlerle birbirine bağlı kemiklerimiz de vardır.

Konuşma Merkezinin Organizasyonu

Konuşma, beyin kabuğu merkezlerinin uyumlu çalışmasıyla gerçekleşir.

Kulak ve İşitme Süreci

İşitme organımız, hava titreşimlerini beyin tarafından değerlendirilecek elektriksel uyartılara dönüştürür.

Omurga Hastalıkları

Skolyoz, omurga kemiklerinin hareketinden kaynaklanan omurganın yana doğru kaymasıdır.

Omurgalıların Yaşam Döngüsü

Omurgalıların yaşam döngüsü bireyin üreme hücrelerinin oluşmasından bir sonraki neslin üreme hücrelerinin oluşmasına kadar sürer.

Sinir Hücresi, Sinir Dokusu

Sinir hücreleri, elektriksel sinyalleri iletmek için özelleşmiş hücrelerdir.

Üst Taraf Kemikleri

Üst taraf kemikleri kavşak kemikleri ile serbest üst taraf kemiklerinden oluşur.

Uyartı (İmpuls) İletimi

Sinir hücreleri uyartıları kimyasal ve elektriksel sinapslar aracılığıyla birbirlerine iletir.

Omugalıların Beyin Evrimi

Evrim sırasında omurgalıların beyin bölümlerinin gelişmişliği göreceli olarak değişti.

Added to your cart.