Olimpico Tiyatrosu (Vicenza, 16. yüzyıl)

Olimpico Tiyatrosu (Vicenza, 16. yüzyıl)

Roma dönemi tiyatroları örnek alınarak inşa edilen ilk modern kapalı tiyatronun açılışı 1585'te yapıldı.

Görsel Sanatlar

Etiketler

Olimpico Tiyatrosu, Vicenza, Palladio, mimari, Scamozzi, bina, tiyatro, tiyatro binası, Rönesans, Dünya mirası, stereoskopik, sahne dekorları, antika, perspektif

İlgili ekstralar

Görüntüler

Tiyatro

"Modern antik" tiyatro

İtalya'nın Vicenza şehrinde bulunan Olimpico Tiyatrosu Roma dönemi tiyatrolarının tasarımına uyan ilk modern kapalı tiyatrolardan biridir.
Tiyatro binasını Accademica Olimpica'nın siparişi üzerine Andrea Palladio tasarladı. İnşaat 1580'de başladı, ancak Palladio tiyatroyu bitiremeden öldü. Böylece onun en önemli eserlerinden biri aynı zamanda da sonuncusu oldu. Tiyatro 1585'te açıldı.
Mimar - diğer eserlerinde olduğu gibi - bu kalıcı tiyatroda da sofistike bir perspektif yaratmayı amaçladı.

Binanın planları Fransa'nın Orange kentinde bulunan ve yeniden yapılan eski Roma tiyatrosuna dayanıyordu. Oval biçiminde olan ve basamaklı bir şekilde yükselen seyir yeri 1000 kadar izleyici alır.
Teatro Olimpico sonraki yüzyılların olaylarını atlatmış olup bugün ayakta kalan en eski Rönesans tiyatro binasıdır. 1994'te UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne alındı.

Olimpico Tiyatrosu günümüzde

Sahne

Teatro Olimpico'nun sahnesi

İnşaatın başlamasından kısa bir süre sonra ölen Palladio'nun planlarına dayanılarak 1584'te balkon, loca ve sahnenin ön kısmı da tamamlandı.
Ancak mimar dekorasyonla ilgili planlar hazırlamadığından bu iş başka bir mimara, Vincenzo Scamozzi'ya verildi. Böylece sahne onun tarafından tasarlandı.
Sahne önünde Accademica Olimpica'nın ünlü üyelerinin heykelleriyle süslenmiş bir duvar vardır. Sahnede üç kapı da bulunur. Bu kapılardan geriye doğru uzanan sokaklar derinlik hissi verir. Orijinal sahne dekorasyonunun çoğu günümüzde bile görülebilir.

Kapalı tiyatro Sofokles'ın Kral Oedipus tragedyasıyla 1585'te perdelerini açtı.
Yüzyıllar sonra sahneyi film yönetmenleri de keşfetti, ünlü film Casanova'nın sahnelerinin büyük bir kısmını da burada çektiler.

Teatro Olimpico'nun sahnesi

Animasyon

Anlatma

Olimpico Tiyatrosu İtalya'nın Vicenza şehrinde bulunmaktadır. 16. yüzyılda inşa edilen ve ilk modern kapalı tiyatrolardan biri olan yapı Roma dönemi tiyatroları örnek alınarak tasarlanır.

Yapıyı özel kılan nedenlerden bir diğeri de bugün bile kullanılan en eski Rönesans tiyatrosu olmasıdır.

İnşaatına Andrea Palladio'nun tasarımına göre 1580'de başlanır. Tiyatronun 1585'te yapılan açılışını ünlü mimar göremez. Tiyatroyu tamamlama görevi öğrencisi Vincenzo Scamozzi'ye verilir.

Planları yapmadan önce Palladio Roma dönemi tiyatrolarının mimarisini, özellikle Vitruvius'un eserlerini iyice araştırır ve çok sayıda Roma kalıntılarını da inceler.

Palladio Olimpico Tiyatrosu'nun yapısını perspektif anlayışıyla eşsiz bir şekilde tasarlar. 1000 kadar izleyicinin sığabildiği oval biçimindeki seyir yeri basamaklar halinde yükselir.
Sahne önünde heykellerle süslenmiş bir duvar ve üç kapı bulunur. Kapıların ardında derinliği görülen sokaklar vardır. Balkonun, locaların ve sahnenin ön kısmının inşası Palladio'nun planlarına dayanılarak, Scamozzi tarafından yapılır.

Ayrıca kapalı tiyatronun ünlü sahnesini tasarlayan da Scamozzi'dir (Sahne dekorları bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş tek Rönesans yapılarıdır).

Olimpico Tiyatrosu Sofokles'ın Kral Oedipus tragedyasıyla 1585'te perdelerini açar. Tiyatro ilk oyundan tam 400 yıl sonra UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne alınır.

İlgili ekstralar

Dionysos Tiyatrosu (Atina, MÖ 4. yüzyıl)

Özel bir şekle ve mükemmel bir akustiğe sahip olan tiyatro Atina'daki Akropolis'in yamacında bulunuyordu.

Burjuva Salonu

Animasyonda tipik bir Burjuva salonunun mobilyaları tanıtılıyor ve özellikleri modern bir salonla karşılaştırılıyor.

Globe Tiyatrosu (Londra)

Londra'da inşa edilen Rönesans açık hava tiyatrosunu William Shakespeare de bir süre yönetmişti.

Leonardo da Vinci'nin Atölyesi (Floransa, 16. yüzyıl)

Rönesans'ın dahileri arasında anılan bilim adamının atölyesinde en önemli eserlerini görebiliriz.

Opera Evi (Sidney, 1973)

Şekli ve konumu nedeniyle Avustalya'daki Sidney'in opera evi Dünya'nın en özel opera evlerinden biridir.

Pisa Kulesi (14. yüzyıl)

Pisa Katedrali'nin çan kulesi, dünyaca ünlü eğik kuledir.

Pompeius Tiyatrosu (Roma, MÖ 1. yüzyıl)

Romalı devlet adamının inşa ettirdiği tiyatro, "Ebedi Şehir"in ilk kalıcı taş tiyatrolarından biridir.

Venedik'te Bir Tüccarın Evi (Orta Çağ)

Venedik Orta Çağda uzun mesafeli deniz ticareti sayesinde zengin oldu.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Sinema (ABD, 1930’lar)

1910 yıllarda ABD'deki büyük şehirlerde çok sayıda sinemalar inşa edildi.

Circus Maximus (Roma)

Antik Roma'daki görkemli hipodrom özellikle atlı araba yarışlarıyla ün kazandı.

Heykel Sanatının Kilometre Taşları

Animasyonda heykel sanatının beş ünlü eseri tanıtılmaktadır.

Optik İllüzyon

Görsel bilginin beyin tarafından yanlış okunması olan yanılsamalar.

Added to your cart.