Oksijen Döngüsü

Oksijen Döngüsü

Canlıların coğu için vazgeçilmez olan oksijen, Dünyamızda sürekli bir döngü içerisindedir.

Coğrafya

Etiketler

oksijen, döngü, volkanizma, solunum, yanma, enerji üretimi, yakma, fotosentez, karbon dioksit, ozon, kimyasal olarak bağlanan oksijen, atmosfer, UV, çamur çürütücü, bitki, hayvan, biyoloji, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Oksijen döngüsü

 • hayvanlar
 • bitkiler
 • ultraviyole ışınım
 • karbondioksit
 • atmosferik oksijen
 • insan
 • volkanik aktivite
 • tortuda kimyasal olarak bağlanan oksijen
 • çürüyen organizmalar: bakteriler, mantarlar, solucanlar
 • ozon

Salınım

 • bitkiler
 • fotosentez
 • atmosferik oksijen

Bağlanım

 • hayvanlar
 • atmosferik oksijen
 • solunum
 • hidrokarbonların yanması
 • karbondioksit
 • enerji üretimi
 • insan
 • volkanik gazların oksidasyonu
 • yanma

Döngü

İnsanın etkisi

 • atmosferik oksijen
 • enerji üretimi
 • insan
 • hidrokarbonların yanması
 • karbondioksit

Animasyon

 • hayvanlar
 • bitkiler
 • ultraviyole ışınım
 • karbondioksit
 • atmosferik oksijen
 • insan
 • volkanik aktivite
 • ozon
 • fotosentez
 • yanma
 • çürüme
 • solunum
 • atmosferik oksijen
 • enerji üretimi
 • insan
 • hidrokarbonların yanması
 • karbondioksit

Anlatma

Havanın %21 oksijendir. Havada oksijen molekülü ile oksijen molekülünden ultraviyole ışını etkisiyle oluşan ozon da bulunabilir. Oksijen yalnızca havada değil, yüzey sularında da vardır, üstelik havadakinin iki katı. Yerkabuğunda da serbest ve kimyasal olarak bağlı şekilde bol bulunan bir elementtir. Hayvanlar aleminin ve insanın, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan oksijene gereksinimi vardır.

Oksijen yanma ve organik maddelerin çürümesi için de gereklidir, ayrıca sanayi ve ulaşım için de gittikçe artan miktarda oksijene gereksinim vardır. Atmosfere volkanik aktiviteler sırasında ve yüzey sularından da kimyasal olarak bağlı biçimde önemli oranda karbondioksit ulaşır. Geçen 100 yıl içinde havadaki karbondioksit, özellikle insan faaliyeti nedeniyle %40 oranda arttı.

Oksijenden yanması ya da harcanma sırasında oluşan karbondioksit atmosfere ve sulara karışır. Kullanılan oksijenin geri kazanılmasının tek yolu fotosentezdir. Bitkiler fotosentez sırasında karbondioksit alır ve havaya oksijen verir. Bitkilerin yanı sıra su yosunları ve siyanobakteriler de fotosentez yapma özelliğine sahiptir.

İlgili ekstralar

Ozon Tabakası

Ozon tabakası Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını süzer, bu yüzden Dünya üzerindeki yaşam için vazgeçilmezdir.

Azot Döngüsü

Havadaki azot bakteriler tarafından bağlandıktan sonra canlılar çeşitli formlarda kullanır.

Fosfor Döngüsü

Dünya´da sürekli bir döngü içerisinde olan fosfor, canlılar için önemli bir elementtir.

Karbon Döngüsü

Karbon fotosentez sırasında organik maddelere bağlanır, solunum sırasında ise atmosfere salınır.

Su Döngüsü (Orta Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Fotosentez

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Fotosentez (Temel Düzey)

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Ozon (O₃)

Üç oksijen atomundan oluşan oksijenin allotropudur.

Oksijen (O₂) (orta)

Dünya'da en bol bulunan ve yaşam için elzem elementtir.

Ormanların Katmanları

Farklı orman türlerinin katmanları da farklıdır.

Added to your cart.