Montgolfier Kardeşler'in Sıcak Hava Balonu (18. yüzyıl)

Montgolfier Kardeşler'in Sıcak Hava Balonu (18. yüzyıl)

Fransız Montgolfier Kardeşler'in balonla uçuşu, havacılık dünyasına katkıda bulunmuştur.

Tarih

Etiketler

Montgolfier Kardeşler, Montgolfier, hava gemisi, havacılık, sıcak hava balonu, mucit, icatlar, balon, termodinamik, bilim tarihi, icat, Fransız, Paris, fiziki, taşıma kuvveti, gaz yasaları, mekanik, teknoloji, Fransa, Yeni Çağ, tarih

İlgili ekstralar

Sorular

 • Montgolfier Kardeşler hangi millettendir?
 • Kardeşler balonu ilkin yanıcı bir gaz ile doldurmak istemişlerdi, fakat daha sonra bunun kolay tutuşur olduğu ortaya çıktı. Bundan başka gazın depolanması sorunu da çözülmemişti.\nSözü edilen gaz aşağıdakilerden hangisiydi?
 • Montgolfier Kardeşler buluşlarını ne zaman halk önünde tanıttılar?
 • Çiftçiler Paris'ten gelen balonu gördüklerinde nasıl tepki verdiler?
 • Montgolfier Kardeşler'in balonuyla ilk insanlı uçuş ne zaman gerçekleşti?
 • Efsaneye göre Montgolfier Kardeşler, uçuşun yaşayan canlılara zarar vermediğini nasıl kanıtladı?
 • 1784'te balonla ilk kez uçtuğunda Montgolfier Kardeşler'den birine ne oldu?
 • "Kral Montgolfier Kardeşler'e, başarılı buluşları için asalet unvanı verdi ve ömür boyu gelir bağladı."\nifadesi doğru mu?
 • "Eğitimsiz insanlar, balonun şeytanın işi olduğunu düşündüler."\nifadesi doğru mu?
 • "Montgolfier Kardeşler'den önce Leonardo da Vinci de çalışan sıcak hava balonu yaptı."\nifadesi doğru mu?
 • Balonun yatay yönde hareketi neyin yardımıyla gerçekleştirildi?
 • Aşağıdaki buluşlar arasından hangisi sıcak hava balonundan önce yapıldı?
 • İlk insanlı uçuş sırasında balon yaklaşık ne kadar yükseklikteydi?
 • 18. yüzyılın sonundan beri sıcak hava balonlarında hangi gaz en çok kullanıldı?
 • Hangi bilim topluluğu Montgolfier Kardeşler'i üyeleri arasına aldı?
 • Hangi ifade Montgolfier Kardeşler'in buluşu ile ilişkilidir?
 • İlk halka açık gösterisi yapılan balonun çapı ne kadardı?
 • İlk deneylerde su buharının kullanılması neden problem getirdi?
 • Kral, ilk insanlı uçuşa kimleri göndermek istedi?
 • Montgolfier Kardeşler hangi tarihsel dönemde yaşadı?
 • Hangi buluş Montgolfier Kardeşler'in sıcak hava balonuyla aynı zamanda gerçekleşMEdi?
 • Balonun dikey yönde hareketi neyin yardımıyla gerçekleştirildi?
 • Kim Montgolfier Kardeşler ile aynı çağdayaşamamıştır?
 • Kim Montgolfier Kardeşler ile aynı çağda yaşamıştır?

Görüntüler

Sıcak hava balonu

Uçuş

Görünüşü

Animasyon

Anlatma

Fransız Montgolfier Kardeşler'in çalışması havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyordu.
Fransa'daki Annonay köyünde yaşayan kağıt üreticisi bir ailenin oğulları olan Joseph-Michel ve Jacques-Etienne Montgolfier sıcak hava balonuyla deneyler yaptılar.

Sıcak hava balonunun kubbesindeki sıcak hava, balonu kaldırır.

Kardeşler başlangıçta su buharı kullanmayı denedi, ama soğuyan ve sıvı hale dönüşen su buharı, kağıttan yapılan balonu nemlendirdi ve kullanılamaz hale getirdi.
Daha sonra dumanı balon içinde tutmaya çalıştılar, ancak dumanın çok hızlı soğuması yüzünden bu da bir sonuç getirmedi. Sonunda balonda olan havanın alttan sürekli ısıtılmasıyla büyük bir başarı sağlandı.

Başlangıçta balonlar boş halde uçuruldu, sonra efsaneye göre içine hayvanlar koyuldu. 1783 sonbaharında, Paris yakınlarında ilk insan taşıyan sıcak hava balonu havalandırıldı.

Büyük bir seyirci önünde gerçekleşen resmi gösteri de birkaç hafta sonra Fransız başkentinin yakınında, gerçekleşti. Gösteri balonu kağıtla astarlanmış çuval bezinden imal edildi. Son derece yanıcı malzeme, ateşe dayanıklı şap ile kaplıydı.
Açık kubbe altına demir parmaklık konuldu ve burada saman ve kuru odun yakıldı. Böylece oluşan duman ve ısıtılan hava, balonu havaya kaldırdı. Uçuş 25 dakika sürdü ve bu süre içerisinde Montgolfier Kardeşler'in balonu yaklaşık yedi buçuk kilometre mesafe yaptı. Biri bilim adamı ve diğeri marki olan iki cesur yolcu uçuşun öncüleri oldu.

İlgili ekstralar

Sıcak Hava Balonu

Isıtılmış havayla doldurulan özel balon.

Havacılık Tarihi

Havacılık tarihi başlangıcından günümüze kadar takip edilebilir.

Modern Çağ’daki Batı Avrupa’da Kıyafetler (18. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

LZ 129 Hindenburg Hava Gemisi

Zeplin, sert iskelet yapısına sahip, yönlendirebilen hava gemisi.

Zeplin Hava Gemisi, LZ 17 Sachsen (1913)

Zeplin, sert iskelet yapısına sahip, yönlendirilebilen hava gemisi.

Denizaltı

Denizaltı, gövdesinin ortalama yoğunluğu değişerek dalar veya su yüzeyine çıkar.

Otto Lilienthal'ın Kanatlı Planörü

Alman mühendis olan Otto Lilienthal, kendisinin tasarladığı bir yelken kanat ile 1891'de başarılı bir uçuş yapmıştı.

Added to your cart.