Molekül Alıştırmaları V. (Oksijen İçeren Karbon Bileşikleri)

Molekül Alıştırmaları V. (Oksijen İçeren Karbon Bileşikleri)

Oksijen içeren organik bileşiklerin sınıflandırılmasını, yapısını tanıtan ve öğrenilmesini sağlayan alıştırma.

Kimya

Etiketler

molekül, oksijen içeren organik bileşik, alkol, eter, okso bileşik, aldehit, keton, karboksilik asit, ester, hidroksil grubu, karbonil grubu, keto grubu, okso grubu, karboksil grubu, yapısal izomer, fonksiyonel grup, gümüş aynası deneyi, değerlik, çok değerlikli, alıştırma, pratik, organik bileşikler, kimya

İlgili ekstralar

Molekül Alıştırmaları VI. (Karbonhidratlar)

Mono-, di- ve polisakkaritlerin sınıflandırılmasını ve yapısını tanıtan alıştırma.

Asetaldehit (Etanal) (CH₃CHO)

Sanayide önemli hammade ve ara ürün olan bir aldehit.

Asetik Asit (Etanoik Asit) (CH₃COOH)

Etanolün oksidasyonunun ürünlerinden biri.

Dimetil Eter (C₂H₆O)

Tipik bir kokusu olan, renksiz gazdır, metanolün dehidrasyonu ile üretilir.

Etanol (Etil Alkol) (C₂H₅OH)

Gıda endüstrisinde önemli, en iyi bilinen alkoldür.

Etil Asetat (C₄H₈O₂)

Etanol ve asetik asidin reaksiyonu ile üretilen en önemli esterlerinin biridir.

Etilen Glikol (Etan-1,2-diol) (C₂H₆O₂)

Düşük molekül ağırlıklı iki değerlikli alkoldur.

Fenol (C₆H₅OH)

En basit aromatik hidroksi bileşiktir.

Formik Asit (Metanoik Asit) (HCOOH)

Karınca asidi en basit karboksilik asittir.

Gliserol (Propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Üç değerli bir alkoldür. Kremler ve merhemlerin bileşeni olarak kullanılır.

Metanol (Metil Alkol) (CH₃OH)

En basit doymuş alkoldur. Son derece zehirli bileşik, etanol ile kolayca karıştırılabilir.

Metil Format (C₂H₄O₂)

Formik asidin ve metanolun esteri, bazı meyvelerin aroma bileşiğidir.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Çözücü, kozmetik ürünlerinin katkı maddesi ve yakıt olarak kullanılan 4 karbon atomu içeren bir alkol.

Added to your cart.