Moğol Kağanı (13. yüzyıl)

Moğol Kağanı (13. yüzyıl)

Moğol İmparatorluğu, kağanlar tarafından yönetildi.

Tarih

Etiketler

Moğol, han, Moğol İmparatorluğu, Büyük Han, Cengiz, Orta Çağ, yurt, çadır, lider, general, hükümdar, tarih

İlgili ekstralar

Sorular

 • Moğol İmparatorluğu hangi kıtada kuruldu?
 • Moğollar savaşlarda başarısını hangi askeri sınıfına borçlu?
 • Moğol İmparatorluğunu kim kurdu?
 • Cengiz Han en büyük zaferlerini hangi yüzyılda kazandı?
 • 13. yüzyılda Avrupa'nın Moğollar tarafından istilası sırasında lideri kimdi?
 • Moğol İmparatorluğu'nun hükümdarı kimdi?
 • Avrupa'ya yaklaşan Moğol istilasını haber veren ilk Avrupalı ​​gezgin kimdi?
 • "Moğollar göçebe yaşam tarzını sürdüler."\nifadesi doğru mu?
 • "Moğollar Çin'de de hüküm sürdüler."\nifadesi doğru mu?
 • Kubilay Han'ın sarayına giren Avrupalı gezgin kimdi?
 • Cengiz Han'ın adının anlamı hangisi olabilir?
 • Avrupa'nın Moğollar tarafından istilası sırasında Moğol imparatoru kimdi?
 • Avrupa'nın Moğollar tarafından istilası sırasında Macar kralı kimdi?
 • Moğollar 1241'de Macar ordusunu hangi şehirde yendi?
 • Muhi Savaşı ne zaman oldu?
 • "Moğollar 1242'de birdenbire Moğolistan'a döndü."\nifadesi doğru mu?
 • "Avrupa’nın Moğollar tarafından istilası sırasında Macaristan hiç zarar görmedi."\nifadesi doğru mu?
 • Ögeday Han ve Cengiz Han arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
 • Moğollar Macaristan'dan çıktıktan sonra IV. Béla ne yaptı?
 • Macar kral IV. Béla, Moğol istilası sırasında nereye kaçtı?
 • Avrupa'nın Moğollar tarafından istilası tanığı ve olayları kaydeden kişi kimdi?

Görüntüler

Kağanın yurdu

 • kağan
 • taht - Eşiğin karşısında.
 • kadınların bölümü
 • erkeklerin bölümü - Misafirler de buraya oturuyor.
 • direk
 • silah rafı
 • oklar
 • kılıçlar
 • yay
 • eyer
 • eyer askısı
 • muhafızlar
 • ocak
 • halı
 • masa
 • metal kap kacak
 • kerege (duvarı oluşturan ahşap kafes)
 • keçe örtü
 • sandık
 • fıçılar

Moğol Kağanı

Yurdun yapısı

 • eşık (giriş)
 • düğnük (çatı çemberi)
 • tünlük (duman çıkış deliği)
 • uğ (çatı direkleri)
 • kerege (duvarı oluşturan ahşap kafes)

Kağanın ilk karısı

Animasyon

Anlatma

Cengiz Han 1206 kurultayında Moğol İmparatorluğu'nun Büyük hanı olarak seçildi ve imparatorluğun hükümdarı oldu. 13. yüzyıl başında tüm zamanların en büyük fatihlerinden birinin büyük imparatorluğu Çin'den Avrupa'ya kadar uzanırdı. Büyük han (ya da kağan) olarak ilahi güce sahip otokratik liderdi.

Cengiz Han göçebe halkı gibi geleneksel, taşınabilir çadırda, yani yurtta yaşıyordu. Elbette kağanın yurdu diğerlerinkinden daha süslenmiş ve büyüktü.

Cengiz Han'ın aynı zamanda birden çok eşi vardı, birinci ve en sevdiği eşinin adı Börte'ydi. Onun yurttaki yeri geleneğe göre kocasının solundaydı. Dokuz çocukları doğdu, onların arasından Cengiz'in 1227 yılında ölümünden sonra kağan Ögeday oldu.

İlgili ekstralar

Moğol Savaşçı (13. yüzyıl)

Moğollar müthiş savaşçıları sayesinde uçsuz bucaksız imparatorluklarını kurdular.

15. Yüzyılda Macar Ordusu (Piyadeler)

Piyadeler Matthias Corvinus'un mükemmel paralı ordusunda önemli bir rol oynadı.

15. Yüzyılda Macar Ordusu (Süvariler)

Matthias Corvinus'un ordusundaki süvari birlikleri savaş alanlarında çok etkiliydi.

Altın Elbiseli Adam (MÖ 3. yüzyıl)

Altın Elbiseli Adam, Kasakistan'ın eski başkenti Almatı yakınlarındaki Esik Kurganı'nda yapılan kazılar sırasında bulundu.

Efsanevi Orta Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Habsburg İmparatorluk Çifti (19. yüzyıl)

İmparator I. Franz Joseph ve güzel Elisabeth 1854'te Viyana'da evlendi, ancak evlilikleri maalesef mutlu değildi.

Macar Hilal Taktiği (9-10. yüzyıl)

Çekilme numarasını yapıp düşmanı kuşatma anlamına gelen hilal taktiğini atlı göçebe halklar uzun süre başarılı kullanırdı.

Macar Kraliyet Mücevherleri

Orta Çağ hükümdarlarının yetkisini sembolize eden beş Macar kraliyet mücevherinden en ünlüsü Kutsal Taç'tır.

Moğol İmparatorluğu

Efsanevi Moğol İmparatoru Cengiz Han ardı ardına yaptığı fetihlerle devasa bir imparatorluk kurdu.

Muhi Muharebesi (11-12 Nisan 1241)

Moğollara karşı savaşta birçok yanlış karar Macarların yıkıcı yenilgisine neden oldu.

Orta Çağ’da Çin İmparatoru

Çin İmparatorluğu'nu yöneten hükümdarlar yaşam ve ölüm üzerine de karar verdiler.

Osmanlı Sultanı (16. yüzyıl)

Sultanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamın ve ölümün hakimiydi.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Halife (7. yüzyıl)

Peygamber Hz. Muhammed’in ardılları olan halifeler, İslam dininin en önemli dini liderleriydi.

Rus Çarı I. Petro

Batı Avrupa'dan etkilenen Çar, Rusya İmparatorluğu'nu reformlarla modernleştirmeye çalışıyordu.

Hint Mihrace ve Karısı

Hindu dinine sahip Hint mihraceler birer büyük bölgede hükümdarlık yapmıştır.

Mısır Firavunu ve Eşi (MÖ 2. binyıl)

Antik Mısır'da firavunların tanrı olduğuna, yaşamı ve ölümü kontrol ettiğine inanılırdı.

XIV. Louis (Güneş Kral)

"Güneş Kral" ünvanını lüks sarayından alan Fransız mutlak hükümdar Avrupa'da en uzun süre tahtta kalan kraldır.

Added to your cart.