Modern İmparatorluklar

Modern İmparatorluklar

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Tarih

Etiketler

İnka İmparatorluğu, Aztek İmparatorluğu, İspanya, Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, Britanya İmparatorluğu, Huayna Capac, Cuzco, Tenochtitlan, Yeni Çağ, imparatorluk, Madrid, Konstantinopolis, Saint Petersburg, Londra, I. Süleyman, II. Nicholas, Victoria, ülke, Ülkeler, sınır, tarih, fetih, koloni, sömürgeleştirme, sömürgeci, başkent, süper güç, harita, harita bilgisi, boş harita, Dünya küresi

İlgili ekstralar

Görüntüler

Modern İmparatorluklar

İmparatorluk siyasi açıdan bakıldığında çeşitli milletleri ve ülkeleri egemenliği altında toplayan geniş alana yayılmış devlet biçimidir. Etnik ve kültürel bakımdan çok çeşitlidir.

Büyük imparatorluklar tarih boyunca fetihler (askeri güç kullanımıyla) ya da ekonomik ve siyasi baskı yoluyla kurulmuştur.
Güçlü bir merkezi iktidar tarafından yönetilmiş olmaları efsanevi imparatorlukların ortak özelliğidir.

İnka İmparatorluğu (16. y.y.)

 • Cusco - İmparatorluğun idari, siyasi, askeri ve dini merkeziydi. Francisco Pizarro tarafından yönetilen İspanyol fatihler 1533'te fethettiler.
 • Quito
 • Cajamarca
 • Machu Picchu
 • Büyük Okyanus
 • And Dağları

İnkalar 14. yüzyılda yalnızca Güney Amerika'nın Cuzco şehri ve onun çevresinde yaşıyordu.
15. yüzyıldaki fetihlerle imparatorluk çok geniş bir alana yayıldı: kuzey - güney uzunluğu yaklaşık 4.000 km, doğu- batı uzunluğu ise 800 km idi.
Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük imparatorluğuydu. Huayna Capac Dönemi'nde, 15-16. yüzyıllarda en geniş sınırlarına ulaştı.

Capac'ın ölümünden sonra halefleri arasında ortaya çıkan savaş ve İspanyol fatihlerinin (Francisco Pizarro) gelişi nedeniyle imparatorluk çöktü.

Aztek İmparatorluğu (16. y.y.)

 • Tenochtitlan - Texcoco Gölü tarafından çevrilen şehir Aztek İmparatorluğu'nun merkeziydi. İspanyol fatihler 1521'de konkistador Hernan Cortes yönetiminde fethettiler.
 • Cihuatlan
 • Tetzapotitlan
 • Cuetlaxtlan
 • Büyük Okyanus
 • Meksika Körfezi
 • Texcoco Gölü

Toltekleri fethettikten sonra Aztekler Meksika Vadisi'ne girdiler. 14. yüzyılda Azteklerin başkenti Tenochtitlan oldu. Devletin sınırları sürekli fetihler sayesinde durmadan genişledi. 1428'de üç şehir devletinin (Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan) ittifak içerisine girmesiyle Aztek İmparatorluğu kuruldu.
Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a uzanan imparatorluk en geniş sınırlarına 16. yüzyılda, II. Moctezuma'nın hükümdarlığı sırasında ulaştı.

1519'da Amerika kıtasına çıkan İspanyol fatihler konkistador Hernan Cortes'in yönetiminde imparatorluğu ve onun başkentini yok ettiler.

İspanyol İmparatorluğu (16. y.y.)

 • Madrid - İspanya kralı II. Felipe buraya taşındığında, 1561'de ülkenin merkezi, daha sonra 1606'da da başkenti oldu.
 • Manila
 • Havana
 • Tenochtitlan
 • Quito
 • Lima
 • Büyük Okyanus
 • Atlas Okyanusu
 • Hint Okyanusu

15. yüzyılda Aragonlu II. Fernando ve Kastilya kraliçesi I. İsabel evlenerek iki krallığı İspanya Krallığı adı altında birleştirdi. İspanya Portekiz'le rekabet içine girerek sonraki yüzyılda birçok denizaşırı toprak edindi.
Ortaya çıkan imparatorluk tarihin ilk gerçek küresel imparatorluğu oldu. Altın çağını 16-17. yüzyılda, İspanya Habsburglarının egemenliği altında yaşadı. Herkesçe bilinen bir deyişe göre "üzerinde güneş batmayan imparatorluk"tu.

İspanya Kralı I. Karl (Kutsal Roma İmparatoru V. Karl) Dönemi'nde gücünün doruğuna ulaşan imparatorluk ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı gerilemeye başladı.

Osmanlı İmparatorluğu (17. y.y.)

 • Konstantiniyye - 330'da Roma İmparatoru I. Konstantin tarafından kuruldu. Önce Bizans İmparatorluğu'nun sonra da Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti oldu.
 • Bursa
 • Bağdat
 • Kudüs
 • Şam
 • Trablus
 • Tunus
 • Cezayir
 • Atina
 • Varna
 • Belgrad
 • Akdeniz
 • Karadeniz
 • Hazar Denizi
 • Adriyatik Denizi

Osmanlı İmparatorluğu Osman Gazi'nin fetihleriyle 1300 civarında kuruldu. Sürekli genişleyen imparatorluk Konstantiniyye'yi fethederek (1453) Bizans İmparatorluğu'na son verdi.
Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağı I. Süleyman Dönemi'nde, 16.yüzyılın ortasındaydı.

Daha o zamanda bile görülen iç ve dış problemler nedeniyle imparatorluk yavaş yavaş çökmeye başladı.

Rus İmparatorluğu (1914)

 • St. Petersburg - 1703'te Rus Çarı I. Petro tarafından kuruldu. Dokuz yıl sonra imparatorluğun başkenti oldu.
 • Riga
 • Kiev
 • Odessa
 • Semerkant
 • Krasnoyarsk
 • Okhotsk
 • Arhangelsk
 • Kuzey Buz Denizi
 • Ohotsk Denizi
 • Karadeniz
 • Hazar Denizi
 • Baltık Denizi

Kendini imparator olarak adlandırılan Rus Çarı I. Petro imparatorluğuna Rus İmparatorluğu adını verdi.
İmparator 1703'te Petrus'tan (İsa'nın on iki havarisinden biri) adını alan, daha sonra başkente dönüşen şehri de kurdu. Rusya İmparatorluğu'nun altın çağı Rus Çariçesi II. Katerina dönemindeydi. Çariçe önemli yerleri ele geçirerek imparatorluğun sınırlarını daha da genişletti.
Rus İmparatorluğu 19. yüzyılın ikinci yarısında en geniş sınırlarına ulaşmış olup 23 milyon km²'lik bir alan üzerinde 100'den fazla etnik grup yaşıyordu.

İmparatorluk 19. yüzyılın ortalarında çökmeye başladı ve 1917'deki Şubat Devrimi ve Cumhuriyetin kurulması ile sona erdi.

Britanya İmparatorluğu (1914)

 • Londra - Britanya İmparatorluğu'nun merkezi 19. yüzyılın başında Dünya'nın en büyük şehirlerinden biriydi.
 • Perth
 • Brisbane
 • Cape Town
 • Durban
 • Vancouver
 • Montreal
 • Kalküta
 • Bombay
 • Hong Kong
 • Auckland
 • Kahire
 • Büyük Okyanus
 • Atlas Okyanusu
 • Hint Okyanusu
 • Cebelitarık
 • Malta
 • Weihai

Britanya İmparatorluğu diğer ülkelerin aksine geç, fakat büyük bir hevesle kolonizasyona başladı ve 19. yüzyıl sırasında küresel bir imparatorluk haline geldi.
Dünya tarihinde en geniş topraklara, en büyük nüfusa ve en güçlü ekonomiye sahip devlet haline geldi.
20. yüzyılın başında dünya alanlarının dörtte biri ve nüfusunun beşte biri Britanya İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı.
İlk olarak İspanya'nın aldığı "üzerinde güneş batmayan imparatorluk" unvanını sonradan Britanya da hak etti.

İmparatorluğun küresel etkisi ve Napolyon Savaşları'ndan sonraki barış (Pax Britannica) dönemi I. Dünya Savaşı ile son buldu.

İlgili ekstralar

16. Yüzyılda El Hamra Sarayı (İspanya)

Granada üstüne yükselen muhteşem bina kompleksinin Arapça kökenli isminin anlamı "kızıl"dır.

Alman Askeri (I. Dünya Savaşı)

I. Dünya Savaşı'nda Alman askerleri iyi eğitimliydi ve modern silahlarla donatılmıştı.

Amerika’nın Sömürgeleştirilmesi (1763’e kadar)

Birçok Avrupa ülkesi, Yeni Dünya'nın fethine katılarak Amerika haritasını rengarenk yaptı.

Amerika Ülkeleri

Üç zorluk seviyesine sahip sınamalar yardımıyla Amerika'nın ülkeleri, ülkelerin başkentleri ve ülkelerin bayrakları öğrenebilir.

Aztek İmparatoru (15. yüzyıl)

Despotik ve askeri Azteklerin başında imparator bulunuyordu.

Aztek Savaşçıları (15. yüzyıl)

Aztek savaşçıları basit silahlarıyla İspanyolları durduramadılar.

Chichén Itzá (12. yüzyıl)

Maya ve Toltek uygarlıklarının efsanevi başkenti, Meksika sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Coğrafi Keşifler (15-17. yüzyıl)

Modern Çağ'ın başlarında gerçekleşen efsanevi coğrafi keşifler haritaları yeniden çizmekle kalmadı çok yönlü etkiler de yarattı.

Efsanevi binalar

İnsanlık tarihinin efsanevi binalarının koleksiyonu.

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Efsanevi Orta Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

İngiliz Savaş Gemisi (18. yüzyıl)

İngiltere'nin yelkenli savaş gemileri 17-19. yüzyılda en iyi gemiler arasındaydı.

İnka Savaşçıları (15. yüzyıl)

İnkaların ilkel silahları İspanyol konkistadorlara karşı yeterince etkili değildi.

Kıtalar ve Okyanuslar

Dünyamız aralarında okyanusların bulunduğu kıtalara bölünmekte.

Kızılderili Köyü (Karga kabilesi)

Güney Amerika'lı Karga kabilesi Yellowstone Irmağı vadisinde yaşıyordu.

Konkistador (16. yüzyıl)

İspanyol fatihleri elde ettikleri büyük başarıları zırh ve silahlarına borçludurlar.

Londra Kulesi

Londra Kulesi'nin heyecan verici hikayesi neredeyse bin yıldır yazılmaktadır.

Machu Picchu (15. yüzyıl)

Peru'da bulunan antik İnka şehri Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

Mir Şatosu

Belarus'un Mir şehrinde bulunan şato kompleksi Gotik-Rönesans tarzında inşa edilmiştir.

Napolyon Savaşları

Kendisini imparator ilan eden Napolyon, tarihteki en seçkin askeri komutanlardan biriydi.

Rus Çarı I. Petro

Batı Avrupa'dan etkilenen Çar, Rusya İmparatorluğu'nu reformlarla modernleştirmeye çalışıyordu.

Santa Maria (15. yüzyıl)

Kristof Kolomb'un çığır açan seferinin bayrak gemisi Santa Maria (Aziz Meryem) adlı üç direkli karakaydı.

Slavlar

Üç ana gruba ayrılan Slavların çoğunluğu 14 Avrupa ülkesinde yaşar.

Sömürgeleştirme ve Sömürgelerin Bağımsızlaşması

Sömürgeci güçlerin renkleri bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele eden halklar tarafından haritadan silinmiştir.

Tenochtitlan (15. yüzyıl)

Gelişmiş Aztek İmparatorluğu'nun ünlü başkenti, İspanyol fetihçilerini bile hayrete düşürdü.

Teotihuacan (4. yüzyıl)

Kalıntıları bile görkemli şehir, Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük ve en nüfuslu yerleşim yeriydi.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Ülkelerin Sembolik Yapıları ve Görülecek Yerleri

Görüntü yardımıyla ülkelerin sembolik yapıları ve görülecek yerleri hakkındaki bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.

Yönetim biçimleri ve resmi dilleri

Görüntüde dünyadaki hükümet biçimleri ve resmi devlet dilleri hakkında bilgi alırız.

Added to your cart.