Modern İmparatorluklar

Modern İmparatorluklar

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Tarih

Etiketler

İnka İmparatorluğu, Aztek İmparatorluğu, İspanya, Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, Britanya İmparatorluğu, Huayna Capac, Cuzco, Tenochtitlan, Yeni Çağ, imparatorluk, Madrid, Konstantinopolis, Saint Petersburg, Londra, I. Süleyman, II. Nicholas, Victoria, ülke, ülkeler, ülke sınırı, tarih, fetih, koloni, sömürgeleştirme, sömürgeci, başkent, süper güç, harita, harita bilgisi, boş harita, Dünya küresi

İlgili ekstralar

Görüntüler

Modern İmparatorluklar

İmparatorluk siyasi açıdan bakıldığında çeşitli milletleri ve ülkeleri egemenliği altında toplayan geniş alana yayılmış devlet biçimidir. Etnik ve kültürel bakımdan çok çeşitlidir.

Büyük imparatorluklar tarih boyunca fetihler (askeri güç kullanımıyla) ya da ekonomik ve siyasi baskı yoluyla kurulmuştur.
Güçlü bir merkezi iktidar tarafından yönetilmiş olmaları efsanevi imparatorlukların ortak özelliğidir.

İnka İmparatorluğu (16. y.y.)

İnkalar 14. yüzyılda yalnızca Güney Amerika'nın Cuzco şehri ve onun çevresinde yaşıyordu.
15. yüzyıldaki fetihlerle imparatorluk çok geniş bir alana yayıldı: kuzey - güney uzunluğu yaklaşık 4.000 km, doğu- batı uzunluğu ise 800 km idi.
Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük imparatorluğuydu. Huayna Capac Dönemi'nde, 15-16. yüzyıllarda en geniş sınırlarına ulaştı.

Capac'ın ölümünden sonra halefleri arasında ortaya çıkan savaş ve İspanyol fatihlerinin (Francisco Pizarro) gelişi nedeniyle imparatorluk çöktü.

Aztek İmparatorluğu (16. y.y.)

Toltekleri fethettikten sonra Aztekler Meksika Vadisi'ne girdiler. 14. yüzyılda Azteklerin başkenti Tenochtitlan oldu. Devletin sınırları sürekli fetihler sayesinde durmadan genişledi. 1428'de üç şehir devletinin (Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan) ittifak içerisine girmesiyle Aztek İmparatorluğu kuruldu.
Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a uzanan imparatorluk en geniş sınırlarına 16. yüzyılda, II. Moctezuma'nın hükümdarlığı sırasında ulaştı.

1519'da Amerika kıtasına çıkan İspanyol fatihler konkistador Hernan Cortes'in yönetiminde imparatorluğu ve onun başkentini yok ettiler.

İspanyol İmparatorluğu (16. y.y.)

15. yüzyılda Aragonlu II. Fernando ve Kastilya kraliçesi I. İsabel evlenerek iki krallığı İspanya Krallığı adı altında birleştirdi. İspanya Portekiz'le rekabet içine girerek sonraki yüzyılda birçok denizaşırı toprak edindi.
Ortaya çıkan imparatorluk tarihin ilk gerçek küresel imparatorluğu oldu. Altın çağını 16-17. yüzyılda, İspanya Habsburglarının egemenliği altında yaşadı. Herkesçe bilinen bir deyişe göre "üzerinde güneş batmayan imparatorluk"tu.

İspanya Kralı I. Karl (Kutsal Roma İmparatoru V. Karl) Dönemi'nde gücünün doruğuna ulaşan imparatorluk ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı gerilemeye başladı.

Osmanlı İmparatorluğu (17. y.y.)

Osmanlı İmparatorluğu Osman Gazi'nin fetihleriyle 1300 civarında kuruldu. Sürekli genişleyen imparatorluk Konstantiniyye'yi fethederek (1453) Bizans İmparatorluğu'na son verdi.
Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağı I. Süleyman Dönemi'nde, 16.yüzyılın ortasındaydı.

Daha o zamanda bile görülen iç ve dış problemler nedeniyle imparatorluk yavaş yavaş çökmeye başladı.

Rus İmparatorluğu (1914)

Kendini imparator olarak adlandırılan Rus Çarı I. Petro imparatorluğuna Rus İmparatorluğu adını verdi.
İmparator 1703'te Petrus'tan (İsa'nın on iki havarisinden biri) adını alan, daha sonra başkente dönüşen şehri de kurdu. Rusya İmparatorluğu'nun altın çağı Rus Çariçesi II. Katerina dönemindeydi. Çariçe önemli yerleri ele geçirerek imparatorluğun sınırlarını daha da genişletti.
Rus İmparatorluğu 19. yüzyılın ikinci yarısında en geniş sınırlarına ulaşmış olup 23 milyon km²'lik bir alan üzerinde 100'den fazla etnik grup yaşıyordu.

İmparatorluk 19. yüzyılın ortalarında çökmeye başladı ve 1917'deki Şubat Devrimi ve Cumhuriyetin kurulması ile sona erdi.

Britanya İmparatorluğu (1914)

Britanya İmparatorluğu diğer ülkelerin aksine geç, fakat büyük bir hevesle kolonizasyona başladı ve 19. yüzyıl sırasında küresel bir imparatorluk haline geldi.
Dünya tarihinde en geniş topraklara, en büyük nüfusa ve en güçlü ekonomiye sahip devlet haline geldi.
20. yüzyılın başında dünya alanlarının dörtte biri ve nüfusunun beşte biri Britanya İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı.
İlk olarak İspanya'nın aldığı "üzerinde güneş batmayan imparatorluk" unvanını sonradan Britanya da hak etti.

İmparatorluğun küresel etkisi ve Napolyon Savaşları'ndan sonraki barış (Pax Britannica) dönemi I. Dünya Savaşı ile son buldu.

İlgili ekstralar

Cromwell’in Demir Böğürlü Askeri (17. yüzyıl)

İngiliz İç Savaşı'nda Parlamento taraftarları yanında savaşan Oliver Cromwell etkili ordu...

Haydular (Macar Asker Grubu)

Önceleri silahlı sığır çobanları olarak çalışan haydulardan István Bocskai etkili bir...

XIV. Louis (Güneş Kral)

"Güneş Kral" ünvanını lüks sarayından alan Fransız mutlak hükümdar Avrupa'da en uzun süre...

Denizlerin efendileri

Bu derste deniz savaşlarını tekrar yaşayın.

Harman Makinesi (19. yüzyıl)

Harman makinesi tahılların tanelerini başak ve kılıfından ayırmak için kullanılır.

Kronometre - Yalnız bir dahinin hikayesi

John Harrison, bütün hayatını kronometreyi geliştirmeye adadı.

Napolyon Savaşları

Kendisini imparator ilan eden Napolyon, tarihteki en seçkin askeri komutanlardan biriydi.

Darwin'in efsanevi yolculuğu

A 19. századi angol természettudós evolúciós elméletének kidolgozásában a Beagle...

Added to your cart.