Mitoz Bölünme

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, hücrelerin kromozom sayısının değişmediği bölünmedir.

Biyoloji

Etiketler

mitoz, hücre bölünmesi, division of the nucleus, kromozom, kromatin, diploit hücre, diployid, interfaz, somatik hücre, kromatitler, sentromer, DNA, sitoloji, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Kromozomlar

 • annenin kromozom seti - Vücut hücrelerimiz diploittir, iki tam kromozom seti içerir. Biri anneden, diğeri babadan alınır. Üreme hücrelerimiz haploittir, yani çocuğumuza her kromozomdan birer kopya aktarırız. İnsanın haploit kromozom seti 23 kromozomdan oluşur. Vücut hücreleri 2∙23 = 46 adet, üreme hücreleri ise 23 adet kromozom içerir.
 • babanın kromozom seti - Vücut hücrelerimiz diploittir, iki tam kromozom seti içerir. Biri anneden, diğeri babadan alınır. Üreme hücrelerimiz haploittir, yani çocuğumuza her kromozomdan birer kopya aktarırız. İnsanın haploit kromozom seti 23 kromozomdan oluşur. Vücut hücreleri 2∙23 = 46 adet, üreme hücreleri ise 23 adet kromozom içerir.
 • sentromer - İki kromatidi birbirine bağlar. Proteinlerden oluşur.
 • kromatitler - İki kromatidin DNA içeriği tamamen aynıdır. Mitoz bölünme sırasında bu iki kromatit birbirlerinden ayrılarak oluşan hücreye dağılacak olan tek kromatitli kromozomları oluşturur. Sonraki hücre bölünmesinden önce DNA içeriği ikileşir ve böylece kromozomlar tekrar iki kromatitli hale gelir.
 • iki kromatitli kromozomları içeren diploit hücre
 • tek kromatitli kromozomları içeren iki diploit hücre
 • parçalanmış kromozomları içeren hücre
 • interfazda DNA'nın ikileşmesi
 • ikileşmiş DNA´yı içeren hücre
 • mitoz

Mitoz bölünme süreci

 • mitoz
 • sentrozom - Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasını ve hareketlerini yönlendirir. Sentriyol adı verilen birbirine dik iki silindirik cisimden oluşur. Sentriyolların çevresinde protein yapılı kısa mikrotübüller bulunur.
 • kromatin - DNA ve proteinden oluşur. Kromatin yoğunlaşarak kromozomları oluşturur.
 • iğ iplikleri - İğ iplikleri sentrozomu ve kromozomların sentromerlerini birbirine bağlayan mikrotübüllerdir.
 • iki kromatitli kromozomları içeren diploit hücre
 • tek kromatitli kromozomları içeren iki diploit hücre
 • parçalanmış kromozomları içeren hücre
 • interfazda DNA'nın ikileşmesi
 • ikileşmiş DNA´yı içeren hücre

Animasyon

 • annenin kromozom seti - Vücut hücrelerimiz diploittir, iki tam kromozom seti içerir. Biri anneden, diğeri babadan alınır. Üreme hücrelerimiz haploittir, yani çocuğumuza her kromozomdan birer kopya aktarırız. İnsanın haploit kromozom seti 23 kromozomdan oluşur. Vücut hücreleri 2∙23 = 46 adet, üreme hücreleri ise 23 adet kromozom içerir.
 • babanın kromozom seti - Vücut hücrelerimiz diploittir, iki tam kromozom seti içerir. Biri anneden, diğeri babadan alınır. Üreme hücrelerimiz haploittir, yani çocuğumuza her kromozomdan birer kopya aktarırız. İnsanın haploit kromozom seti 23 kromozomdan oluşur. Vücut hücreleri 2∙23 = 46 adet, üreme hücreleri ise 23 adet kromozom içerir.
 • sentromer - İki kromatidi birbirine bağlar. Proteinlerden oluşur.
 • kromatitler - İki kromatidin DNA içeriği tamamen aynıdır. Mitoz bölünme sırasında bu iki kromatit birbirlerinden ayrılarak oluşan hücreye dağılacak olan tek kromatitli kromozomları oluşturur. Sonraki hücre bölünmesinden önce DNA içeriği ikileşir ve böylece kromozomlar tekrar iki kromatitli hale gelir.
 • iki kromatitli kromozomları içeren diploit hücre
 • tek kromatitli kromozomları içeren iki diploit hücre
 • parçalanmış kromozomları içeren hücre
 • interfazda DNA'nın ikileşmesi
 • ikileşmiş DNA´yı içeren hücre
 • mitoz
 • sentrozom - Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasını ve hareketlerini yönlendirir. Sentriyol adı verilen birbirine dik iki silindirik cisimden oluşur. Sentriyolların çevresinde protein yapılı kısa mikrotübüller bulunur.
 • kromatin - DNA ve proteinden oluşur. Kromatin yoğunlaşarak kromozomları oluşturur.
 • iğ iplikleri - İğ iplikleri sentrozomu ve kromozomların sentromerlerini birbirine bağlayan mikrotübüllerdir.
 • iki kromatitli kromozomları içeren diploit hücre
 • tek kromatitli kromozomları içeren iki diploit hücre
 • parçalanmış kromozomları içeren hücre
 • interfazda DNA'nın ikileşmesi
 • ikileşmiş DNA´yı içeren hücre

Anlatma

Vücut hücrelerimiz diploittir, iki kromozom seti içerir. Yani biri anneden, öbürü babadan aktarılan kromozomlardan iki kopyaya sahibiz. Hücre bölünmeden önce DNA içeriği ikileştiğinden bu kromozomlar iki kromatitlidir ve her iki kromatidin DNA içeriği de aynıdır. Diploit hücre mitoz yoluyla bölündüğünde iki diploit yeni hücre oluşur, ama kromozomları tek kromatitlidir. Daha sonra bu kromozomlar ayrılır ve sonraki mitozdan önce DNA içeriği ikileşir. Hücrenin kromozomları tekrar iki kromatitli hale gelir ve yeni bölünme başlar.
Süreç sırasında kromozom sayısı indirgenmediğinden mitoz bölünme kromozom sayısının korunduğu bölünme olarak adlandırılır. Mayoz bölünme, yani kromozom sayısının yarıya indirgendiği bölünme sırasında ise diploit hücrelerden haploit üreme hücreleri oluşur.

Mitoz bölünme dört evreye ayrılır. Birinci evre olan profazda DNA ve protein içeren kromatinden kromozomlar oluşur. Sentrozom ikiye ayrılır ve kutuplara ilerler. Metafazda hücre çekirdeği zarı erir ve iğ iplikleri oluşur. Kromozomlar hücrenin ekvator düzeminde dizilir.
Anafazda
kromatitler ayrılır. Oluşan tek kromatitli kromozomlar hücrenin zıt kutuplarına ilerler.
Telofazda hücre ikiye bölünür ve hücre çekirdeği zarı oluşur. Sonra kromozomlar parçalanır.
Sonuç olarak mitoz sırasında bir diploit hücreden iki diploit hücre oluşur.

Hücrelerimiz arasında bölünme yeteneğine sahip olmayanlar da vardır, sinir hücrelerimiz bu grupta yer alır. Bazı hücrelerimiz ise bütün hayatımız boyunca bölünebilir.

Hücre döngüsü ince ayarlı bir süreçtir, her hangi bir bozukluk kontrolsüz hücre bölünmesine, tümör oluşumuna yol açabilir.

İlgili ekstralar

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Mayoz Bölünme

Üreme hücrelerimiz haploit hücrelerdir ve diploit hücrelerden mayoz bölünme yoluyla, yani kromozom sayısının yarıya indirgenmesiyle oluşur.

Döl Yatağında Embriyo Gelişimi

Animasyonda insan embriyosu ve fetusunun gelişimi gösteriliyor.

Kalıtsal Maddenin Organizasyonu

Hücrelerimizin birkaç mikrometre çapındaki çekirdeğinde yaklaşık 2 metre DNA sarmalı bulunur.

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Kara Yosunlarının ve Eğrelti Otlarının Yaşam Döngüsü

Görüntüde kara yosunlarının ve eğrelti otlarının yaşam döngüsü karşılaştırılarak bitkilerin yaşam döngüsünün anlaşılmasına yardım ediliyor.

Added to your cart.