Miken (MÖ 2. binyıl)

Miken (MÖ 2. binyıl)

Bir uygarlık dönemine de adını veren Miken, kalesi olan ilk şehirdi.

Tarih

Etiketler

Miken, Miken Uygarlığı, citadel, Aslanlı Kapı, Dünya mirası, Yunanistan, Mora Yarımadası, Heinrich Schliemann, Akropolis, arkeoloji, tholos, Yunan, medeniyet, bina, yapı, Girit, saray, şehir surları, Hellas, Agamemnon, tarih, Antik Çağ, merkez

İlgili ekstralar

Sorular

 • Miken için hangi ifade doğrudur?
 • Miken'i, MÖ 12. yüzyılda kimler ele geçirdi?
 • Efsaneye göre Miken'i kim kurdu?
 • Antik Yunan polislerindeki kaleler nasıl adlandırılır?
 • Miken, Eski Yunanistan'ın hangi bölgesindeydi?
 • Günümüzdeki hangi Yunan şehrin akropolisi turistlerin en çok ziyaret ettiği yerdir?
 • "Akropolis" sözcüğünün anlamı nedir?
 • Miken kazısını kim başlattı?
 • Harç kullanmadan iri taş bloklarla yapılan duvara ne ad verilir?
 • Hangisi Miken kalesinin ana giriş kapısıdır?
 • Miken'de hangisi YOKTU?
 • Mitolojiye göre Perseus ve ardıllarından sonra kim Miken Kralı oldu?
 • "Arkeologlar, Miken kalıntıları arasında yazılı kil tabletler buldu."\nifadesi doğru mu?
 • "Tholos" sözcüğünün anlamı nedir?
 • "Tholoslar harç kullanılmadan yapıldı."\nifadesi doğru mu?
 • Miken'in en büyük ve en ünlü tholosu nasıl adlandırılır?
 • Atreus tholosu hangi bakımdan özeldi?
 • Hangisi/hangileri akropolis üstündeydi?
 • Miken'i kim yönetti?
 • Atreus Hazinesi ne zaman inşa edildi?
 • Miken, MÖ 468'de Argoslular tarafından ele geçirildikten sonra şehirde ne oldu?
 • Miken'in parlak dönemi ne zamandı?
 • Miken'in aslanları nerede?
 • Miken'de kullanılan yazı nasıldı?
 • Ekonomik hayatın merkezi hangi binadaydı?
 • Hangisi tholosun parçası değildir?
 • Kubbeyi ne güçlendirdi?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Atreus Hazinesi (Miken, MÖ 14. yüzyıl)

Antik Miken'de inşa edilmiş daire şeklindeki mezar, efsanevi kralın adıyla anılır.

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Knossos Sarayı (MÖ 2. binyıl)

Girit Adası'nın en büyük, Tunç Çağı'nda inşa edilen sarayı büyük olasılıkla Minos uygarlığının merkeziydi.

Antik Yunan Seramikleri

Antik Yunan seramikleri günümüzde de önemli arkeolojik kaynaklardır.

Antik Yunan Sütun Tipleri

Dor, iyon ve korint sütunlar boyutlarında ve başlıklarının süslemelerinde de farklılık gösterir.

Atina Vatandaşı ve Eşi (İlk Çağ)

Atina kent devletinin demokratik yapısının temelini vatandaş hakkına sahip erkekler oluşturuyordu.

Avrupa'daki Megalitik Kültürler

Devasa taş bloklardan oluşan binlerce yıllık yapılar megalitik kültürlere aittir.

Dionysos Tiyatrosu (Atina, MÖ 4. yüzyıl)

Özel bir şekle ve mükemmel bir akustiğe sahip olan tiyatro Atina'daki Akropolis'in yamacında bulunuyordu.

Heykel Sanatının Kilometre Taşları

Animasyonda heykel sanatının beş ünlü eseri tanıtılmaktadır.

Olimpiya (MÖ 5. yüzyıl)

MÖ 776'da başlayarak her dört yılda bir dini törenlerin ve spor şenliklerinin düzenlenmesinden dolayı Eski Yunanistan'ın merkezlerinden biri oldu.

Truva Atı

Homeros'un destanına göre, Truva'nın düşmesine Odysseus'un hilesi yol açtı.

Yunan Tanrıları

Yunan mitolojisindeki Olimpos tanrıları da insanlar gibi birbirinden çok farklıydı.

Antik Dönemin Harikaları

Günümüzde, Antik Dönemin Harikaları'ndan sadece Keops Piramidi ayaktadır.

Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil antik şehri, Mezopotamya'da Fırat Nehri'nin kıyılarında oluşturuldu.

Arkeolojik Kazı (Çukur Evin Kazısı)

Günümüzdeki büyük inşaat alanları, maddi kalıntıları inceleyen arkeologlara pek çok iş veriyor.

Stonehenge (Büyük Britanya, Tunç Çağı)

İngiltere'deki dünyaca ünlü, Tunç Çağı'ndaki taş yapı, günümüzde bile çok sayıda sır saklıyor.

Added to your cart.