Metan (CH₄)

Metan (CH₄)

Düz zincirli alkanların homolog serisinin birinci üyesidir.

Kimya

Etiketler

metan, doymuş hidrokarbon, alkan, parafin, homolog seri, petrol, doğal gaz, grizu, dört yüzlü, apolar, termik ayrışma, sübstitüsyon, organik kimya, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Top - çubuk modeli

Metan (CH₄)

Bilgiler

Molar kütle: 16,043 g/mol

Ergime noktası: –182,47 °C

Kaynama noktası: –161,45 °C

Yoğunluk: 0,0007 g/cm³

Göreceli buhar yoğunluğu (hava = 1): 0,6

Yanma ısısı: 890,9 kJ/mol

Molekül biçimi: dört yüzlü

Bağ açısı: 109,5°

Özellikleri

Metan renksiz, kokusuz, havadan daha hafif, suda çözünmeyen ancak organik çözücülerde iyi bir şekilde çözünen gazdır. Havada yanmasıyla su ve karbondioksit oluşur.
Karbon-hidrojen bağı zayıf polar bağdır, ancak molekül simetrisi sayesinde apolardır. Metanın klorlanması sırasında klorometan, diklorometan, triklorometan ve karbon tetraklorür meydana gelir. Tepkimenin çeşidi sübstitüsyondur. Metan hava ile patlayıcı bir karışım olan ve maden ocaklarında ciddi kazalara yol açabilen grizuyu oluşturur.
Metan havadan izole edildiğinde yaklaşık 500 °C'lık sıcaklıkta ayrışmaya başlar. Su ile tepkimeye girdiğinde karbonmonoksit ile hidrojenin karışımı olan sentez gazı oluşur.

Elde edilişi, üretimi

Metan doğal gazda, bataklık gazında, biyogazda, çözünmüş halde ise petrolde bulunur. Selülozun bakteriyel ayrışması sırasında meydana gelir.
Laboratuvarlarda ince toz haline getirilmiş sodyum asetat ile sodyum hidroksidin karışımı ısıtılarak üretilebilir.

Kullanımı

Endüstri açısından önemli bir maddedir. Metandan birçok bileşik, örneğin haloalkanlar, asetilen, hidrosiyanik asit üretilebilir.
Öncelikle yakacak ve yakıt olarak kullanılır.

Boşluk doldurma modeli

Animasyon

İlgili ekstralar

Alkanlar

Alkanlar, homolog seri halinde organize edilebilir doymuş karbonhidratlardır.

Biyogaz Santralı

Organik maddelerden (hayvan gübresi, bitkisel ve organik atıklar) bakteriler yardımıyla biyogaz üretilebilir. Biyogaz metan ve karbondioksidin karışımıdır;...

Metan Hidrat

Okyanus derinliğinde yüksek basınçta oluşan katı maddedir.

Metanın Sübstitüsyonla Klorlanması

Sübstitüsyon sırasında metanın hidrojen atomlarının yerine klor atomları geçer, yan ürün olarak ise HCl oluşur.

Asetik Asit (Etanoik Asit) (CH₃COOH)

Etanolün oksidasyonunun ürünlerinden biri.

Bromo-fluro-klorometan (CHClBrF)

Ayni şekilde oluşan molekküllerdir, birbirlerin ayna görüntüleri, ayni değiller, enantiomer çiftleri.

Diklorometan (CH₂Cl₂)

Çözücü olarak kullanılır, metanın klorlaması ile sübstitüsyon reaksiyonu içinde üretilir.

Etanol (Etil Alkol) (C₂H₅OH)

Gıda endüstrisinde önemli, en iyi bilinen alkoldür.

Formamid (Metanamid) (HCONH₂)

Renksiz, hafif viskoziteli ve higroskopik sıvıdır. Formik asit, hidrosiyanik asit ve diğer organik bileşiklerin üretiminde kullanılır.

Formik Asit (Metanoik Asit) (HCOOH)

Karınca asidi en basit karboksilik asittir.

Karbon Tetraklorür (CCl₄)

Renksiz, has bir kokulu, zehirli sıvıdır. Katı ve sıvı yağların iyi çözücüsü.

Klorometan (Metil Klorür) (CH₃Cl)

Metanın klorlanması sırasında oluşur.

Metanol (Metil Alkol) (CH₃OH)

En basit doymuş alkoldur. Son derece zehirli bileşik, etanol ile kolayca karıştırılabilir.

Metil Format (C₂H₄O₂)

Formik asidin ve metanolun esteri, bazı meyvelerin aroma bileşiğidir.

Triklormetan (CHCl₃)

Kloroform olarak da bilinen madde, laboratuarlarda çözücü olarak kullanılır, öncede anestezik (uyuşturucu) olarak kullanıldı.

Added to your cart.