Metan (CH₄)

Düz zincirli alkanların homolog serisinin birinci üyesidir.

İlgili ekstralar

Diklorometan (CH₂Cl₂)

Çözücü olarak kullanılır, metanın klorlaması ile sübstitüsyon reaksiyonu içinde üretilir.

Gliseraldehit (C₃H₆O₃)

En basit aldoz, optik olarak aktif bileşiktir.

Fibroin

İpek böceği tarafından dışarı atılan fibril proteindir.

İzolösin

Proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.

Arjinin

Proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.

Anilin (C₆H₅NH₂)

En basit aromatik amin. Bilimsel adı fenil amin.

Added to your cart.