Mayoz Bölünme

Mayoz Bölünme

Üreme hücrelerimiz haploit hücrelerdir ve diploit hücrelerden mayoz bölünme yoluyla, yani kromozom sayısının yarıya indirgenmesiyle oluşur.

Biyoloji

Etiketler

mayoz, hücre bölünmesi, diployid, kromozom, reductional, haploit, diploit hücre, haploit sperm, haploit yumurta, dölleme, mayoz bölünme, sperm, yumurta, zigot, DNA, sitoloji, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Yaşam döngüsü

Mayoz bölünme süreci

Anlatma

Hayvanların ve insanın yaşam döngüleri sırasında diploit vücut hücrelerinden haploit üreme hücreleri oluşur. Ana ​​diploit hücre, her kromozomdan iki kopya içerir, biri anneden, öbürü babadan gelir. Oluşan haploit hücreler her kromozomdan bir kopya içerir, bu nedenle kromozom sayıları ana hücrenin yarısıdır. Döllenme sırasında babanın ve annenin genetik özellikleri karışır; haploit üreme hücreleri birleşir ve diploit zigot oluşur. Zigottan mitoz bölünmelerle, yani kromozom sayısının korunduğu bölünmeler dizisiyle çocuk oluşur. Eşeyli üremenin temel olayı, kromozom sayısının yarıya indirgendiği mayoz bölünmedir.

Mayoz bölünmenin iki ana aşaması vardır ve her ikisi de profaz, metafaz, anafaz ve telofaz denilen evrelere ayrılır. Birinci ana aşama profazında DNA ve protein içeren kromatinden kromozomlar oluşur. Mayoz bölünmeden önce DNA ikileştiği için kromozomlar iki kromatit içerir, kromatitlerin DNA içeriği aynıdır. Hücre diploittir, anneden gelen kromozom kırmızı, babadan gelen kromozom mavi ile gösterilmektedir. Sentrozom ikiye bölünür ve kutuplara ilerler.

Metafazda hücre çekirdeği zarı erir ve iğ iplikleri oluşur. Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde dizilir ve gen alışverişi (krossing-over) gerçekleşir: kromozom çiftlerinin üyeleri bazı bölümlerini rastgele değiştirir. Bu olay üreme hücrelerinin genetik çeşitliliğini büyük ölçüde arttırır.

Anafazda kromozomlar zıt kutuplara ilerler. Telofazda ise hücre ikiye bölünür, çekirdek zarı oluşur.

Birinci ana aşamanın sonunda kromozom sayısı yarıya indirgenmiş, ana diploit hücreden kromozomları iki kromatit içeren iki haploit hücre oluşmuş olur.

İkinci ana aşama ise kromozom sayısının korunduğu bölünmedir. Profazda sentrozom ikiye bölünür ve kutuplara ilerler.

Metafazda çekirdek zarı parçalanır, iğ iplikleri oluşur. Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde dizilir.

Anafazda kromozomlar kromatitlere ayrılır. Oluşan tek kromatitli kromozomlar zıt kutuplara ilerler.

Telofazda hücreler ikiye bölünür ve çekirdek zarı oluşur. Sonuç olarak mayozun iki ana aşamasında bir diploit hücreden dört haploit hücre oluşur.

İlgili ekstralar

Bakterinin boyutu ne kadardır?

Bu dersin konusunu bakterilerin yapısı, sınıflandırılması ve hayatımızda oynadıkları rol...

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

NAD, NADP, NADPH

NAD katabolik, NADP ise özellikle anabolik süreçlerde hidrojen taşıyan önemli bir koenzimdir.

Genom düzenleme

Genom düzenleme bir organizmanın kromozomunda çıkarma, ekleme ve değiştirme yapmak için...

Taşıma Süreçleri

Animasyonda hücre zarından gerçekleşen aktif ve pasif taşıma süreçleri özetlenmektedir.

Klorofil

Bitkilere yeşil renk veren pigment, ışık enerjisinin emilmesinde ve bu yüzden...

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, hücrelerin kromozom sayısının değişmediği bölünmedir.

Virüsler

Proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştığı hücreleri daha fazla virüs üretmeleri...

Added to your cart.