Mayıs Böceği

Mayıs Böceği

Herkesçe bilinen bir böcektir; larvası tarımsal zararlara neden olur.

Biyoloji

Etiketler

Mayıs böceği, böcek, tam başkalaşım, böcekler, Mayıs böceği larvası, sert dış kanat, eklemli bacak, kitin tabakası, kitin, karın, göğüs, hayvan, eklem bacaklı, eklem bacaklılar, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Mayıs böceği

Mayıs böceği Avrupa'da ve Türkiye'de çok yoğun olarak bulunur. Vücut uzunluğu 2,5–3 santimetredir. Erkek ve dişi duyargaları yardımıyla ayırt edilir. Duyargaların ucunda dişilerde 6, erkeklerde ise 7 levhacık vardır.

Yapısı

 • baş
 • göğüs
 • karın
 • kitinli üst kanat (elitra)
 • ayak
 • çiğneyici ağız - Evrimsel olarak en eski böcek ağzı türüdür. Besinleri parçalar ve öğütür. Ağız organları ayaklardan evrimleşmiştir.
 • duyarga - Kimyasal duyu organı. Erkek, dişi feromonlarını bunun yardımıyla fark eder.

Mayıs böceğinin vücudu (her böcekteki gibi) baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölümden oluşur.

Başta kimyasal duyu organı olan duyargalar, çiğneyici ağız ve petek göz; göğüste ise 3 çift bacak ve iki çift kanat vardır. Böceklerin birinci kanat çifti kitinli üst kanat, ikinci kanat çifti ise uçmayı sağlayan zar kanattır.

İç organları

 • böcek beyni - Gelişmiş çift sinir düğümü (gangliyon) böceklerin beynidir. Göz ve duyargalardan gelen bilgilerin işlenmesinde önemli rol oynar ve sinir sisteminin diğer kısımlarının çalışmasını düzenler. Deri değiştirmesinde önemli gençlik (juvenil) hormonu salgılayan sinir hücreleri (nörosekretorik hücreler) de beyindedir.
 • karın sinir kordonu - Beyinden başlayarak vücut boyunca uzanır. Sinir hücrelerinin gövdeleri sinir düğümlerinin (gangliyon) içindedir. Sinir düğümleri birbirine sinir lifi demetleriyle bağlanır.
 • üreme organı - Böcekler ayrı eşeylidir, yani erkek ve dişileri ayrı olan hayvanlardır. Erkeklerin üreme organları sperma üretirken dişilerinki yumurta üretir.
 • çok bölmeli kalp - Böceklerin dolaşım sistemi açıktır. Hemolenf, yani vücut boşluğu sıvısı sırtta yer alan kalpten önce başa, oradan da vücut boşluğuna akar. Vücut boşluğundan ise bölmelerin arasındaki yarıklardan geçerek kalbe geri döner. Hemolenfin görevi, hücrelere besin maddesi sağlamak ve atıkları boşaltım organına taşımaktır. Solunum gazı taşımaz, hücrelere oksijen sağlamak solunum sisteminin görevidir.
 • tükürük bezi - Salgısı besini nemlendirir, enzimleri ise sindirimi başlatır.
 • kursak - Besinleri depolar ve yumuşatır.
 • mide - İçinde besinleri öğüten kıvrımlar ve kitin dişler vardır. Bu nedenle böceklerin midesi çiğneyici mide diye adlandırılır.
 • orta bağırsak kanalları - Bağırsağın yüzeyini büyüterek sindirimi ve emilimi daha etkinleştirir.
 • Malpighi tüpleri - Böceklerin boşaltım organıdır. Vücut boşluğundaki hemolenfi süzerek atığı bağırsak kanalına gönderir. Bağırsakta geri emilim de gerçekleşir: atıklardaki gerekli maddeler (su, şeker vb.) hemolenfe geri gönderilir, gereksiz ve zararlı maddeler ise dışarı atılır.
 • son bağırsak - Malpighi tüplerinden gelen atıklardan geri emilim gerçekleşir: atıklardaki gerekli maddeler (su, şeker vb.) hemolenfe geri gönderilir. Gereksiz maddeler besin atıklarıyla beraber anüsten dışarı atılır.

Larva

 • ayak
 • duyarga
 • çiğneyici ağız - Evrimsel olarak en eski böcek ağzı türüdür. Besinleri parçalar ve öğütür. Mayıs böceği larvaları ağızlarıyla ciddi tarımsal zararlara neden olur.

Mayıs böceğinin larvası toprakta gelişir ve kültür bitkilerinin kökleriyle beslenerek ciddi tarımsal zararlara neden olur. Larva bulunduğu iklime göre üçüncü-beşinci yılda yazın pupalaşır. Pupada 6 hafta sonra ergin böcek oluşur, kışı toprakta geçirir, sonra nisanda veya mayısta topraktan yüzeye çıkar.

Animasyon

 • baş
 • göğüs
 • karın
 • kitinli üst kanat (elitra)
 • ayak
 • çiğneyici ağız - Evrimsel olarak en eski böcek ağzı türüdür. Besinleri parçalar ve öğütür. Ağız organları ayaklardan evrimleşmiştir.
 • duyarga - Kimyasal duyu organı. Erkek, dişi feromonlarını bunun yardımıyla fark eder.
 • ayak
 • duyarga
 • çiğneyici ağız - Evrimsel olarak en eski böcek ağzı türüdür. Besinleri parçalar ve öğütür. Mayıs böceği larvaları ağızlarıyla ciddi tarımsal zararlara neden olur.

Anlatma

Mayıs böceği Avrupa'da ve Türkiye'de çok yoğun olarak bulunur. Vücut uzunluğu 2,5–3 santimetredir. Erkek ve dişi duyargaları yardımıyla ayırt edilir. Duyargaların ucunda dişilerde 6, erkeklerde ise 7 levhacık vardır.

Mayıs böceğinin larvası toprakta gelişir ve kültür bitkilerinin kökleriyle beslenerek ciddi tarımsal zararlara neden olur. Larva bulunduğu iklime göre üçüncü-beşinci yılda yazın pupalaşır. Pupada 6 hafta sonra ergin böcek oluşur, kışı toprakta geçirir, sonra nisanda veya mayısta topraktan yüzeye çıkar.

Mayıs böceğinin vücudu (her böcekteki gibi) baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölümden oluşur. Başta kimyasal duyu organı olan duyargalar, çiğneyici ağız ve petek göz; göğüste ise 3 çift bacak ve iki çift kanat vardır. Böceklerin birinci kanat çifti kitinli üst kanat, ikinci kanat çifti ise uçmayı sağlayan zar kanattır.

İlgili ekstralar

Böceklerin Üremesi ve Gelişmesi

Böceklerin gelişim evreleri başkalaşımsız gelişme, yarı ve tam başkalaşım olmak üzere üç türdür.

Geyik Böceği

Geyik böceği örneği ile böcek kaslarının çalışmasını, böceklerin uçuş tekniğini ve çoğalmasını öğrenebiliriz.

Bal Arısı

Koloniler halinde yaşayan bal arıları değerli besinimiz olan balı üretir.

Kırmızı Orman Karıncası

Karınca kolonisi kraliçe, erkek ve işçi karıncalardan oluşur.

Lahana Kelebeği

En yaygın kelebek türlerinden biri olan lahana kelebeği örnek alınarak kelebeklerin anatomik yapısı tanıtılıyor.

Tisza Çiçeği

Bu mayıs sineği türünün larvaları suda üç yıl kadar yaşarken, erişkin bireylerinin ömrü bir gündür ve bu süre üremeyle geçer.

Şili Münzevi Örümceği

Şili münzevi örümceğinin zehirli ısırığı insanlar için çok tehlikelidir.

Haçlı Bahçe Örümceği

Bahçe örümceklerinin en yaygın türlerinden biri olan haçlı bahçe örümceği örnek alınarak örümceklerin anatomik yapısı tanıtılıyor.

Işık Algılama Organları Çeşitliliği

Evrim sırasında görme duyusu organlarının bazı türleri birçok defa birbirinden bağımsız olarak gelişmiştir.

Kırmızı Bacaklı Meksika Tarantulası

Tarantulaların en çok bilinen, evcil hayvan olarak da beslenen türüdür. Isırması insan için tehlikeli değildir.

Kerevit

Temiz akarsularda ve göllerde yaşayan büyük bir kerevit türü.

Örümcek İpliği ve Örümcek Ağı

Örümcek ipliğinin yoğunluğu naylondan daha azdır, fakat çekme mukavemeti çelikten daha büyüktür.

Su Ayısı

Su ayıları olağanüstü ortam koşullarında hayatta kalabilir; uzay boşluğunda bile sağ kalmayı becerebilirler.

Added to your cart.