Machu Picchu (15. yüzyıl)

Machu Picchu (15. yüzyıl)

Peru'da bulunan antik İnka şehri Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

Tarih

Etiketler

Machu Picchu, İnka, Bingham, Peru, Dünya mirası, harabe şehir, Andlar, kale, kilise, citadel, saray, rasathane

İlgili ekstralar

Sorular

 • İnka İmparatorluğu'nun başkenti hangisiydi?
 • İnkalar hangi bitkiyi yetiştirmedi?
 • ˝İnsan kurban etme İnkalar arasında yaygındı.˝\nifadesi doğru mu?
 • ˝İnkaların tarlalardan çok iyi ürün aldı.˝\nifadesi doğru mu?
 • İnkalar dağlarda hangi yöntemle tarım yaptı?
 • İnka İmparatorluğu'nun nüfusu en parlak döneminde kaçtı?
 • İnkaları hangi halk fethetti?
 • Fetihlerin başarılı olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli rol oynadı?
 • İnka İmparatorluğu'nu kim fethetti?
 • İnkalar hangi yazma sistemi kullandı?
 • İnkaların en önemli yolu olan Kraliyet Yolu'nun uzunluğu ne kadardı?
 • ˝İnkalarda mimarlık çok gelişmişti˝\nifadesi doğru mu?
 • ˝İnkaların sayısı en çok sömürgecilerin acımasız davranmasından dolayı azaldı.˝\nifadesi doğru mu?
 • İnka İmparatorluğu'nun büyük kısmı hangi dağlardaydı?
 • İnka İmparatorluğu'nun hükümdarı için hangi sözcük kullanılır?
 • İnka İmparatorluğu'nun kuzeyden güneye doğru uzunluğu en fazla kaç kilometreydi?
 • İnka İmparatorluğu'nun topraklarının büyük kısmı günümüzün hangi ülkesinde bulunuyor?
 • İnka İmparatorluğu hangi kıtadaydı?
 • Machu Picchu şehri ne zaman inşa edildi?
 • Machu Picchu'nun anlamı ne?
 • İnka dininin baş tanrısı kimdi?
 • 2007'de Machu Picchu'ya hangi onur verildi?
 • ˝İnkalar tektanrıya inanıyordu.˝\nifadesi doğru mu?
 • Machu Picchu ne kadar yükseklikte?
 • Machu Picchu hangi nehrin vadisinde?
 • Machu Picchu'yu keşfeden arkeologun adı nedir?
 • 400 yıl unutulmuş şehir Machu Picchu ne zaman (yeniden) keşfedildi?
 • İnka İmparatorluğu'ndaki 4-6 metre genişliğindeki yol sisteminin uzunluğu ne kadardı?
 • Machu Picchu'da kullanılan en önemli inşaat malzemesi neydi?
 • Tapınaklar ve kraliyet binasının olduğu bölge nasıl adlandırılır?
 • Hangisi Machu Picchu'nun bir bölgesi DEĞİLDİ?
 • Kış gündönümü'nde Güneş neyin üstünde görünüyordu?
 • İnkaların Güneş tanrısının adı neydi?
 • İnkalar hangi hayvan türünü beslenMEdi?
 • İntihuatana sunağındaki direğin işlevi neydi?

Görüntüler

İlgili ekstralar

İnka Savaşçıları (15. yüzyıl)

İnkaların ilkel silahları İspanyol konkistadorlara karşı yeterince etkili değildi.

16. Yüzyılda El Hamra Sarayı (İspanya)

Gırnata üstüne yükselen muhteşem bina kompleksinin Arapça kökenli isminin anlamı "kızıl"dır.

Amerika’nın Sömürgeleştirilmesi (1763’e kadar)

Birçok Avrupa ülkesi, Yeni Dünya'nın fethine katılarak Amerika haritasını rengarenk yaptı.

Amerika Ülkeleri

Üç zorluk seviyesine sahip sınamalar yardımıyla Amerika'nın ülkeleri, ülkelerin başkentleri ve ülkelerin bayrakları öğrenebilir.

Chichén Itzá (12. yüzyıl)

Maya ve Toltek uygarlıklarının efsanevi başkenti, Meksika sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Coğrafi Keşifler (15-17. yüzyıl)

Modern Çağ'ın başlarında gerçekleşen efsanevi coğrafi keşifler haritaları yeniden çizmekle kalmadı çok yönlü etkiler de yarattı.

Konkistador (16. yüzyıl)

İspanyol fatihleri elde ettikleri büyük başarıları zırh ve silahlarına borçludurlar.

Modern İmparatorluklar

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Santa Maria (15. yüzyıl)

Kristof Kolomb'un çığır açan seferinin bayrak gemisi Santa Maria (Aziz Meryem) adlı üç direkli karakaydı.

Tarihsel Topoğrafya (Tarihi Eserler, Yerler ve Olaylar)

Boş harita üzerinde tarihi eserleri, yerleri veya olayları bul!

Teotihuacan (4. yüzyıl)

Kalıntıları bile görkemli şehir, Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük ve en nüfuslu yerleşim yeriydi.

Ülkelerin Sembolik Yapıları ve Görülecek Yerleri

Görüntü yardımıyla ülkelerin sembolik yapıları ve görülecek yerleri hakkındaki bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.

Yenilebilir Patlıcangiller

En önemli besin ürünlerimizin birçoğu patlıcangillerdendir.

Yönetim biçimleri ve resmi dilleri

Görüntüde dünyadaki hükümet biçimleri ve resmi devlet dilleri hakkında bilgi alırız.

Zamanın Ölçülmesi

İlk takvimler ve zaman ölçme araçları Antik Çağ'da Batı uygarlığında icat edilmiştir.

Tenochtitlan (15. yüzyıl)

Gelişmiş Aztek İmparatorluğu'nun ünlü başkenti, İspanyol fetihçilerini bile hayrete düşürdü.

Aztek İmparatoru (15. yüzyıl)

Despotik, militarist karakterdeki Aztek İmparatorluğu'nun başında tlatoani denilen hükümdar bulunuyordu.

Aztek Savaşçıları (15. yüzyıl)

Aztek savaşçıları basit silahlarıyla İspanyolları durduramadılar.

Tarım Teknikleri

Tarım teknikleri Orta ve Modern Çağ'da insan uygarlığı ile birlikte gelişti.

Added to your cart.