Macar Kraliyet Mücevherleri

Macar Kraliyet Mücevherleri

Orta Çağ hükümdarlarının yetkisini sembolize eden beş Macar kraliyet mücevherinden en ünlüsü Kutsal Taç'tır.

Tarih

Etiketler

Kutsal taç, taç, asa, kılıç, yanal alan, küre, eyalet olma, rozet, kral, sembol, sembolik, güç, karar verme, cüppe, Orta Çağ, Hristiyan, ayin, aksesuar

İlgili ekstralar

Sorular

 • Asa neyi temsil eder?
 • Küre neyi temsil eder?
 • Orta Çağ hükümdarlarının en önemli sembolü hangi Kraliyet mücevheriydi?
 • Kraliyet kılıcı neyi sembolize eder?
 • En eski Macar kraliyet mücevheri hangisidir?
 • En yeni Macar kraliyet mücevheri hangisidir?
 • Manto aslında ne olarak yapılmıştı?
 • Asada aşağıdaki materyallerden hangisi YOKtur?
 • Asanın kristal küresinin üzerinde hangi hayvan tasvir edilir?
 • "Kutsal Taç'ın alt ve üst bölümü büyük olasılıkla iki ayrı nesneydi."\nifadesi doğru mu?
 • Taç ilk defa "Kutsal" olarak\nhangi Macar hükümdarının tüzüğünde adlandırılır?
 • Kutsal Taç'ın alt bölümü nasıl adlandırılır?
 • Kutsal Taç'ın üst bölümü nasıl adlandırılır?
 • Kutsal Taç'ın alt bölümü\nMacaristan Krallığı'na büyük olasılıkla nereden götürüldü?
 • Kutsal Taç'ın alt bölümünde kimin resmi YOKtur?
 • Kutsal Taç'ın üst bölümündeki bantlarda kimler tasvir edilir?
 • Kutsal Taç'ın tepesinde ne vardır?
 • Kutsal Taç'ın tepesindeki levhada \nkimin resmi vardır?
 • Kutsal Taç'ın iki bölümü büyük olasılıkla\nkimin döneminde birleştirildi?
 • Aşağıdakilerden hangisi Macar krallarının taç giyme törenini (13. yüzyıldan itibaren) geçerli kılan kriterlerden biri DEĞİLdir?
 • Kraliyet mantosu'nun yakasında neler tasvir edilir?
 • Mantoda aşağıdaki materyallerden hangisi YOKtur?
 • Macar Kraliyet asasının şekli neye benzer?
 • Kürenin üzerinde ne görülür?
 • Asanın oyulmuş kuvars küresinde kaç aslan vardır?
 • Asanın sapı hangi ağaç türünden yapıldı?
 • Asanın zincirle asılmış boncukları ne amaçla kullanıldı?
 • Macar Kraliyet küresi ilk olarak\nnerede tasvir edildi?
 • "Kraliyet küresi kusursuz bir küre DEĞİLdir."\nifadesi doğru mu?
 • Kürenin tepesinde ne vardır?

Görüntüler

Kraliyet Mücevherleri

 • Kutsal Taç - Macar devletinin sembollerinden biri olduğu için en önemli kraliyet mücevheridir. Kutsal Taç olarak ilk defa IV. Béla'nın bir tüzüğünde adlandırılır.
 • Asa - Yargı, adalet ve yetkinin sembolüdür. Bu asayı büyük olasılıkla I. (Kutsal) Stephen, akrabası olan Kutsal Roma Cermen İmparatoru II. Heinrich'ten aldı.
 • Küre - Kralın yetkisinin tam olduğunu ifade eder. İkili haçla süslenen bu altın küre büyük olasılıkla 14. yüzyılda yapıldı.
 • Kraliyet kılıcı - Ülkeyi savunma görevini ifade eder. Büyük olasılıkla kraliyet mücevherlerinden en yenisi ve 15. yüzyılın sonlarında İtalya'da yapıldı.
 • Kraliyet mantosu - Aslında papaz elbisesi olarak kullanılmak üzere yapıldı, Kraliyet mücevherlerinden en eskisidir. I. (Kutsal) Stephen ve eşi tarafından Székesfehérvár Katedrali'ne hediye edildi.

Macar taç giyme töreni ve kraliyet mücevherleri

Macar taç giyme töreninin en önemli unsurları büyük olasılıkla Arpad Dönemi'nde şekillenmişti.
Bunlardan üçü en önemlisidir: Tören Esztergom başpiskoposu tarafından yönetilir, Székesfehérvár Bazilikası'nda düzenlenir, krallara giydirilen taç ise (12. yüzyıldan itibaren) yanlışlıkla Kutsal Stephen'e ait olduğu düşünülen taçtır.
Bunlardan biri mevcut olmadığında tören geçersiz sayılırdı (örn. I. Károly’un 1301'deki ve 1309'daki taç giyme törenleri). Ancak daha sonra tören kolaylaştırıldı.
Kraliyet mücevherleri kralın gücünü gösteren ve yeni hükümdar tarafından taç giyme töreninde alınan eşyalardı.
Yüzyıllar geçtikçe mücevherlerin listesine yeni nesneler eklendi. Taç, asa, küre, kılıç ve manto en önemli kraliyet mücevherleridir.

Macar kraliyet mücevherleri taç giyme törenlerinde farklı zamanlarda kullanılmaya başlandı.
Mücevherlerden en önemlisi ve Macar devletinin sembollerinden biri olan Kutsal Taç'ın kökeni hala tartışmalıdır. Taç, Orta Çağ'da hükümdarların yetkisinin en önemli sembolüydü.
Kraliyet mücevherlerinden en eskisi olan manto aslında papaz elbisesi olarak kullanılmak üzere yapıldı.
Kuvarstan yapılmış asa adaleti, küre ise kralın yetkisinin tam olduğunu ifade eder.
Kraliyet mücevherlerinden en yenisi olan kılıç ülkeyi savunma görevini ifade eder.

Taç

 • Yunan tacı - Büyük olasılıkla Bizans'tan Kral I. Géza'nın Yunan kökenli eşi için gönderildi. Genişliği 5,2 cm, çapı 20,5 cm'dir. Emaye resimlerle, değerli taşlarla, incilerle ve sallantılı süslerle süslenmiştir.
 • haç - Büyük olasılıkla 16. yüzyılda haç tacın üstüne monte edilirken İsa resmi kabaca kırıldı. Haç, büyük olasılıkla 17. yüzyılda çarpık oldu ve birçok başka hasar da gördü.
 • Latin tacı - Adını üzerinde bulunan sekiz tane Latince yazılı emaye resimden aldı. Bu taç, genişlikleri 5,2 cm olan 4 adet altın banttan oluşur.
 • Kutsal Taç - En önemli kraliyet mücevheri ve Macar devletinin sembolüdür. İki bölümü büyük olasılıkla 12. yüzyılda III. Béla Dönemi'nde (1172-1196) birleştirildi.
 • Mikail - Yedi büyük melekten (baş melekler) biri, Cennet orduları'nın muzaffer komutanıdır. Tanrı'ya sadakati sonsuzdur.
 • Yorgi - 303 yılında ölmüş Romalı bir asker ve Hıristiyan şehididir. En ünlü askeri azizlerden biridir. Genellikle ejderhayı öldüren şövalye olarak tasvir edilir. 14 Kutsal Yardımcı'dan da biridir.
 • Kozma - Aziz Damyan gibi Hristiyan doktordu. Roma İmparatoru Diocletianus tarafından 303 yılında başlatılan Hristiyanlara yönelik zulümde şehit oldular.
 • I. Geza - Emaye resim büyük olasılıkla 1074-1077 yılları arasında hükmeden Macar kralını tasvir eder. Yunanca yazı "Turkia'nın inançlı kralına" anlamına gelir. Kutsal Taç'ın üst bölümü büyük olasılıkla Macaristan Krallığı'na onun döneminde götürüldü.
 • Konstantin - Bizans imparatoru VII. Mikhail Dukas'ın oğlu olup babasının döneminde ve daha sonra da eş-imparatordu.
 • Damyan - Aziz Kozma gibi Hristiyan doktordu. Roma İmparatoru Diocletianus tarafından 303 yılında başlatılan Hristiyanlara yönelik zulümde şehit oldular.
 • Dimitrios - Ortodoks Kilisesi'nin en saygı gören azizlerinden biridir. Doğu Roma İmparatoru’nun emriyle 304 yılında Selanik'te şehit oldu. Günümüzde de Selanik şehrinin koruyucu azizi olarak kabul edilir.
 • Cebrail - İncil'de bir melek, Hristiyan geleneklerine göre ise bir baş melektir. Hem Eski hem Yeni Ahit'te rolü vardır.
 • Yuhanna - İsa'nın ilk öğrencileri arasında en genç olanıdır. 12 havariden şehit olmamış tek havaridir. Havari Yakup'un kardeşi ve Yeni Ahit'te evanjelistlerden biridir.
 • Bartalmay - İsa'nın ilk öğrencilerinden biridir. Natanel olarak da adlandırılır. Hristiyan geleneklerine göre derisi canlı canlı yüzülerek şehit oldu.
 • Pantokrator (İsa) - "Yunan tacı"nın üzerine birçok süs yerleştirilmiş olup alın bölümünde İsa'nın resmi bulunur.
 • Petrus - Havari Andreas'ın kardeşi ve İsa'nın ilk öğrencilerinden biridir. Katolik Kilisesi tarafından ilk Papa (Aziz Petrus) olarak kabul edilir. Roma'da imparator Nero Dönemi'nde şehit oldu.
 • Andreas - (Simon) Petrus'ın kardeşi ve İsa'nın ilk havarilerinden biridir. Geleneğe göre İsa'nın Mesih, yani kurtarıcı olduğunu ilk olarak fark eden kişidir. MS 60 yılında Patras şehrinde çarmıha gerildi.
 • Pavlus - 13. havari erken Hristiyanlık’ta ilk önce hristiyanlara acımasız zulümler yaşattı, ancak daha sonra hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasında önemli rol oynadı ve şehit oldu.
 • Filipus - İsa'nın ilk öğrencilerinden biridir. Havari Petrus ve Pavlus gibi o da Celile'de doğdu.
 • (Büyük) Yakup - İsa'nın ilk öğrencilerinden biridir. Havari Yuhanna'nın kardeşi, Havari Petrus'un yardımcısı ve ikinci en önemli öğrencidir. Kılıçla öldürülerek şehit oldu.
 • Tomas - İsa'nın ilk öğrencilerinden biridir. İsa'nın yaralarına dokunana kadar dirildiğine inanmadığından "Şüpheci Tomas"olarak da adlandırılır. Aşkani kralın bir baş papazı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
 • VII. Mikhail (Dukas) - 1050 ile 1095 yılları arasında yaşadı, 1071 ile 1078 yılları arasında Bizans imparatoruydu. Kutsal Taç'ın alt bölümünü oluşturan Yunan tacı büyük olasılıkla I. Géza'nın Yunan kökenli eşi için onun tarafından gönderildi.
 • Pantokrator (İsa) - Dört bant üstte karesel bir levha ile bir arada tutulur. Levhada İsa tasvir edilir.

Kutsal Taç

Kutsal Taç, Avrupa'da en eskiden beri kullanılan taçtır. Macar devletinin en önemli sembollerinden biridir.
Büyük olasılıkla I. Stephen Dönemi'nde değil de yalnızca 12. yüzyılda Macar krallarının tacı olarak kullanılmaya başlandı.
İlk defa IV. Béla'nın 1256'da yazılmış bir tüzüğünde Kutsal Taç olarak adlandırılır.
İki ana bölümden oluşur: Alt bölümü (corona graeca: Yunan tacı) büyük olasılıkla Bizans'tan Kral I. Géza'nın eşi için gönderildi. Üst bölümü (corona latina: Latin tacı) tek başına hiçbir işlev görmedi.
İki bölüm büyük olasılıkla III. Béla Dönemi'nde birleştirildi. Haç tacın üzerine 16. yüzyılda monte edilmiş, hasarı ise 17. yüzyılda oluşmuş olmalıydı.
"Yunan tacı" emaye resimleriyle, değerli taşlarla, incilerle ve sallantılı süslerle süslenmiştir. Üzerine birçok şeffaf süs yerleştirilmiştir.
"Latin tacı"nın 4 adet altın bandında toplam 8 emaye resmi ve 60 inci bulunur. Bantlar tepede karesel bir levha ile bir arada tutulur. Levhada İsa'nın resmi ve 12 adet inci görülür.

Asa

 • altın yuva
 • süslü ahşap sap
 • kuvars küre

"Yargı sopası"

Antik Doğu kökenli asa yargı, adalet ve yetkinin sembolüdür.
Macar kraliyet mücevherlerinde Kutsal Stephen'in kullandığı bayraklı mızrağın yerine geçti.
Asa, altın çerçeveye ve zengin biçimde süslenmiş ahşap sapa sahip bir kuvars küresidir.
Küre üzerine oyulmuş üç aslan hükümdarın yetkisini sembolize eder.
İşçilik sitiline bakıldığında bu mücevher muhtemelen 9. yüzyılda yapıldı. Kutsal Stephen büyük olasılıkla kayınbiraderi olan Kutsal Roma İmparatoru II. Heinrich'ten hediye olarak aldı.

Küre

 • dört bölmeli kalkan (Arpad ve Anjou Hanedanları'nın armalarıyla)
 • ikili haç
 • altın küre

"Krallığın elması"

Küre kralın yetkisinin tam olduğunu ifade eder. Macar kraliyet mücevheri olarak oldukça geç kullanılmaya başlandı.
Küre altın kaplamalı gümüşten yapılmıştır. Küre kısmı dolu değildir. İki metalden birleştirildiği için düzgün küre şeklinde değildir (en büyük çapı 7,9 cm'dir, yatay olarak 8,9 cm'dir).
Üzerine büyük olasılıkla daha sonra yerleştirilen ikili haçla birlikte 16 cm yüksekliğindedir.
Yan tarafında dört kalkan görülür, bunlar Arpad ve Anjou Hanedanları'nın arması ile süslenmiştir. Bu da kürenin 14. yüzyılda yapılmış olduğuna işaret eder.

Kılıç

 • kılıç kını
 • düz ağız
 • balçak
 • kabza (kırmızı kadife)
 • top

Kraliyet kılıcı

Kılıç, ülkeyi savunma görevini ifade eder.
Taç giyme töreninin önemli parçası olup tören sırasında iki kez kullanıldı. İlk önce yağlamadan sonra (tacın yerleştirilmesinden önce), sonra da törenin son aşaması olarak kralın ata binip taç giyme tepesine gidip kılıçla dört ana yöne işaret ettiği zamanda. (Süslü elbise giyen Maria Theresa bile bunu yapmak zorundaydı...)
Bugün görebildiğimiz kılıç, kraliyet mücevherlerinden en yenisidir.
Büyük olasılıkla 16. yüzyılda Venedik'te yapıldı. (Kutsal Stephen'in kılıcı olduğu düşünülen kılıç günümüzde Prag'daki Aziz Vitus Katedrali'nde sergilenir.)
Ağzı düzdür, balçağı her iki tarafta da aşağı eğilir. Altın takviyeli kırmızı kadifeli kabzasının ucunda bir top bulunur. Süslemesi Rönesans tarzının özelliklerini gösterir.

Manto

 • dairesel yazı
 • yazı
 • İsa
 • Gisela
 • Aziz Stephen
 • azizler ve şehitler
 • havariler
 • nakış - İpek ve altın iplikle.
 • yaka - Hayat ağacı ve hayvan motifleri.
 • melekler
 • Bakire Meryem
 • ipek kumaş
 • peygamberler

Kralların omzunda papaz elbisesi

Manto, Macar kraliyet mücevherlerinin en eskisidir. Üzerinde bulunan yazıya göre aslında çan şeklinde bir papaz elbisesiydi.
1031 yılında Kutsal Stephen ve Kraliçe Gisela tarafından o dönemde inşa edilen Székesfehérvár Katedrali'ne hediye edildi.
Büyük olasılıkla Veszprem'deki rahibe manastırında 1030 civarında yapıldı. Efsaneye göre kraliçenin kendisi de mantoyu yapanlar arasındaydı.
XIV. yüzyıldan itibaren taç giyme törenlerinde kuşkusuz olarak kullanıldı. Bizans'tan gelen ipek kumaşı gümüş ve altın ipliklerle işlenmiş resimler ve Latince yazılar ile süslenmiştir. Kumaşın deseni yıldız ve dört yapraklı çiçektir (veya gül). Üzerine işlenmiş ve incilerle bezenmiş yaşam ağacı motifi olan yakası 12. yüzyılın sonunda eklenmiş olmalıdır.

Kraliyet Mücevherleri

Macar kraliyet mücevherleri taç giyme törenlerinde farklı zamanlarda kullanılmaya başlandı.

Mücevherlerden en önemlisi ve Macar devletinin sembollerinden biri olan Kutsal Taç'ın kökeni hala tartışmalıdır. Taç, Orta Çağ'da hükümdarların yetkisinin en önemli sembolüydü. Avrupa'da en eskiden beri kullanılan taçlardan biri olan taç, büyük olasılıkla I. Stephen Dönemi'nde değil de yalnızca 12. yüzyılda Macar krallarının tacı olarak kullanılmaya başlandı ve Kutsal Taç olarak ilk defa IV. Béla'nın 1256'da yazılmış bir tüzüğünde adlandırılır.

Manto, Macar kraliyet mücevherlerinden en eskisidir. Üzerinde bulunan yazıya göre aslında çan şeklinde bir papaz elbisesiydi. 1031 yılında Kutsal Stephen ve Kraliçe Gisela tarafından o dönemde inşa edilen Székesfehérvár Katedrali'ne hediye edildi ve XIV. yüzyıldan itibaren taç giyme törenlerinde kuşkusuz olarak kullanıldı.

Antik Doğu kökenli asa yargı, adalet ve yetkinin sembolüdür.
Macar kraliyet mücevherlerinde Kutsal Stephen'in kullandığı bayraklı mızrağın yerine geçti.

Küre, kralın yetkisinin tam olduğunu ifade eder. Macar kraliyet mücevheri olarak oldukça geç kullanılmaya başlandı.

Bugün görebildiğimiz kılıç, Kraliyet mücevherlerinden en yenisidir.
Büyük olasılıkla 16. yüzyılda Venedik'te yapıldı. Kılıç, ülkeyi savunma görevini ifade eder.

Macar kralı

 • Kutsal Taç
 • Asa
 • Kraliyet mantosu
 • Küre
 • Kraliyet kılıcı

Kutsal Taç

Kutsal Taç, Macar devletinin en önemli sembollerinden biridir.
Avrupa'da en eskiden beri kullanılan taçlardan biri olmasına rağmen oldukça sağlam kalmıştır.
Taç giyme törenleri 12. yüzyıldan itibaren yalnız bu tacın kullanılması durumunda geçerliydi.
En çok kabul gören teoriye göre taç iki ayrı nesneden yapıldı. Daha eski olan alt bölümü büyük olasılıkla 11. yüzyılda yapıldı ve üst, bantlı taçla 12. yüzyılda III. Béla dönemi'nde oldukça ilkel yöntemle birleştirildi.

Tepesine haç, muhtemelen 16. yüzyılda monte edildi ve 17. yüzyılda tacın aldığı diğer hasarlarlarla birlikte yana yatık bir pozisyon kazandı.

"Yunan tacı" büyük olasılıkla Bizans imparatoru VII. Mikhail Dukas tarafından I. Géza'nın Yunan kökenli eşi için gönderildi.
Genişliği 5,2 cm, çapı 20,5 cm'dir. Hükümdarların, meleklerin ve azizlerin emaye resimleriyle, değerli taşlarla, incilerle ve sallantılı süslerle süslenmiştir. Üzerine birçok süs yerleştirmiş olup alın bölümünde İsa, arkada ise Bizans imparatoru Mikhail'in resmi bulunur.

Üst bölümüne üzerindeki Latince yazılar nedeniyle "Latin tacı" da denilir.
4 adet altın bandın genişlikleri 5,2 cm'dir. Bantlar tepede karesel bir levha ile bir arada tutulur. Levhada İsa tasvir edilir. Bu resmin yanı sıra bantlarda Havarileri tasvir eden yedi adet emaye resim vardır. "Latin tacı"nda toplam 72 inci vardır. Bunlardan 12'si yukarıdaki merkez levhada, 60'ı ise bantlarda bulunur. Bu sayılar havarilerin ve İsa'nın tüm öğrencilerinin sayısını yansıtır.

Tacın tepesi efsanevi eğri haçla süslüdür. Haç tacın tepesine monte edilirken İsa resmi kabaca kırıldı. 17. yüzyılda oluşmuş hasarlar daha sonra düzeltilmeye çalışıldı, yalnız hacın altındaki emaye resim doğrultulamadığından haç da eğri kaldı.

Kutsal Taç'ın maceralı bir geçmişi vardır: Birçok defa çalındı, kayboldu ve saklandı. Ancak 1978 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden Macaristan'a geri götürüldü ve 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren Macar Parlamento Binası'nın Kubbe Salonu'nda Macar Ordusu üyeleri tarafından korunmakta ve ziyaretçilere sergilenmektedir.

İlgili ekstralar

15. Yüzyılda Macar Ordusu (Piyadeler)

Piyadeler Matthias Corvinus'un mükemmel paralı ordusunda önemli bir rol oynadı.

15. Yüzyılda Macar Ordusu (Süvariler)

Matthias Corvinus'un ordusundaki süvari birlikleri savaş alanlarında çok etkiliydi.

Asetaldehit (Etanal) (CH₃CHO)

Sanayide önemli hammade ve ara ürün olan bir aldehit.

Benediktin Manastırı (Tihany, Macaristan)

Tihany'daki Benediktin manastırı 1055'te Macar Kralı I. András tarafından kuruldu.

Habsburg İmparatorluk Çifti (19. yüzyıl)

İmparator I. Franz Joseph ve güzel Elisabeth 1854'te Viyana'da evlendi, ancak evlilikleri maalesef mutlu değildi.

İnci

Mücevher olarak kullandığımız inci, istridye, midye gibi bazı kabuklu deniz hayvanları tarafından savunma amaçlı olarak üretilir.

Macar Hilal Taktiği (9-10. yüzyıl)

Çekilme numarasını yapıp düşmanı kuşatma anlamına gelen hilal taktiğini atlı göçebe halklar uzun süre başarılı kullanırdı.

Moğol Kağanı (13. yüzyıl)

Moğol İmparatorluğu, kağanlar tarafından yönetildi.

Orta Çağ'da Hristiyan Kilise Hiyerarşisi (11. yüzyıl)

Animasyonda Orta Çağ Hristiyan kilisesinin hiyerarşik yapısı tanıtılıyor.

Orta Çağ Hristiyan Kralı

Orta Çağ Hristiyan hükümdarları genelde tahtta oturur, başında taç giyer, ellerinde hükümdarlık sembollerini tutar şekilde tasvir edilirdi.

Ülkelerin Sembolik Yapıları ve Görülecek Yerleri

Görüntü yardımıyla ülkelerin sembolik yapıları ve görülecek yerleri hakkındaki bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.

Bizans İmparatoru (6. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun devamı olan Bizans İmparatorluğu, imparator tarafından yönetildi.

Halife (7. yüzyıl)

Peygamber Hz. Muhammed’in ardılları olan halifeler, İslam dininin en önemli dini liderleriydi.

Orta Çağ’da Çin İmparatoru

Çin İmparatorluğu'nu yöneten hükümdarlar yaşam ve ölüm üzerine de karar verdiler.

Osmanlı Sultanı (16. yüzyıl)

Sultanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamın ve ölümün hakimiydi.

Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers kralları, imparatorluklarının büyüklüğü ve hazinelerinin zenginliğiyle ünlüydü.

Rus Çarı I. Petro

Batı Avrupa'dan etkilenen Çar, Rusya İmparatorluğu'nu reformlarla modernleştirmeye çalışıyordu.

Viking Şefi (10. yüzyıl)

Viking şefleri kabile tarafından kan ya da eylem temeline göre seçilmişti.

XIV. Louis (Güneş Kral)

"Güneş Kral" ünvanını lüks sarayından alan Fransız mutlak hükümdar Avrupa'da en uzun süre tahtta kalan kraldır.

Added to your cart.