Kuşlarda Tüy Tipleri

Kuşlarda Tüy Tipleri

Animasyonda kuşlarda temel tüy tipleri olan hav, örtü ve uçma tüylerinin yapısı tanıtılıyor.

Biyoloji

Etiketler

kuş tüyü, tüy tipi, tüyler, kuş tüyü tipi, kuş, hav tüyü, güvercin, tüy sapı, örtü tüyü, uçma tüyü, kuyruk tüyü, kontur tüyü, Hint kamışı, izolasyon, gaga, ekin, hayvan, omurgalılar, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Tüy tipleri

 • örtü tüyleri - Vücuda aerodinamik şekil verirler. Altlarında ısı yalıtımını sağlayan, gevşek yapılı hav tüyleri bulunur.
 • uçma tüyleri - Uçmayı sağlarlar. Kesildiklerinde kuş uçamaz hale gelir.
 • kuyruk tüyleri - Uçarken dümen görevini görürler.
 • pullar - Bacaklar, tüyler yerine pullarla örtülüdür.

Hav tüyü

 • tüy kökü - Tüyü deriye sabitler. Tüy folikülüne yerleşir.
 • tüy ekseni - Tüy kökünün devamıdır.

Örtü tüyü

 • tüy kökü - Tüyü derideki tüy folikülüne sabitler.
 • tüy ekseni - Tüy kökünün devamıdır.
 • tüy bayrağı - Sertliğini küçük çengeller sağlar.

Uçma tüyü

 • tüy kökü - Tüyü deriye sabitler. Tüy folikülüne yerleşir.
 • tüy ekseni - Tüy kökünün devamıdır.
 • tüy bayrağı - Sertliğini küçük çengeller sağlar.

Tüy bayrağının yapısı

 • çengel - Dalcıkları birbirine bağlayarak tüy bayrağının sertliğini sağlar. Örtü tüylerinde çengeller vardır; hav tüyleri ise çengelsiz olduklarından gevşek yapılıdır.
 • tüy ekseni - Deriye gömülü olan tüy kökünün devamıdır. Dallar bundan ayrılır.
 • dal
 • dalcık

Güvercinin vücut yapısı

 • kanat - Uçmayı sağlayan ön uzuv. Kanat yardımıyla yaklaşık 30 km/h uçma hızına ulaşılabilir; ama posta güvercinleri bunun iki katına da çıkabilir.
 • gaga - Güvercinler tane yemle beslenir. Gagalarının üst kısmını kaplayan deri demir (mineral) kristaller içerir; güvercinler büyük olasılıkla bunu bir pusula gibi kullanarak yönünü bulabilir. Bu özellikle posta güvercinlerinde önemlidir.
 • kursak - Yemek borusunda besinlerin depolandığı ve sindirimin başladığı genişlemiş kısım. Güvercinlerde kursaktaki besinler ve kursağın salgıladığı salgı ile yavrunun besleneceği kursak sütü oluşur.
 • göğüs - Uçmayı sağlayan gelişmiş göğüs kasları çıkıntılı göğüs kemiğine yapışır.
 • ayak - Dört parmağın üçü ileri doğru bakar.
 • kuyruk - Kuyruk tüylerinden oluşur. Uçuş sırasında hareketlerin kontrolünü sağlar.

İlgili ekstralar

Çiftlik Hayvanları

Mağazalarda kasap ve kümes hayvanlarının çeşitli parçaları satılır.

Archaeopteryx

Hem kuş hem de sürüngen karakteristiğine sahipti. Kuşların atası olabilir.

Bayağı Yalıçapkını

Özel renkleri avlanmakta ve saklanmakta yalıçapkınına yardım eder.

İmparator Penguen

Antarktika'da yaşayan, soğuğa ve yüzmeye alışkın kuş türü.

Karatavuk

Animasyonda karatavuklar örnek alınarak kuş yumurtası ve kuş kemiğinin yapısı tanıtılıyor.

Küçük Karga

Küçük kargalar karakteristik olarak gruplar halinde yaşar, şehirlerde de sıkça görülür. Bu hayvanların karmaşık sosyal davranışları Konrad Lorenz tarafından...

Kuzey Sumrusu

Kuzey sumrusu, diğer adıyla kutup denizi kırlangıcı göç yolu en uzun olan kuş türüdür.

Mauritius Dodosu

Mauritius dodosu, bugün artık yaşamayan, uçamayan bir kuş türü olup nesli tükenen hayvan türlerinin simgesi olmuştur.

Saz Tuygunu

Ülkemizde de yaşayan yaygın yırtıcı kuş türü.

Ulu Doğan

Ulu doğan, Avrupa ve Asya'da yaygın büyük yırtıcı bir kuş.

Yeşilbaş

Yeşilbaş örnek alınarak kuşların anatomik yapısı tanıtılmaktadır.

Derinin Tabakaları

Dış örtümüz deri, üç tabakadan oluşur: üst deri, alt deri ve deri altı.

Added to your cart.