Kulak ve İşitme Süreci

Kulak ve İşitme Süreci

İşitme organımız, hava titreşimlerini beyin tarafından değerlendirilecek elektriksel uyartılara dönüştürür.

Biyoloji

Etiketler

işitme, kulak, işitme organı, duyu organı, algı, tonotopy, orta kulak, iç kulak, işitme siniri, işitme yolları, işitme merkezi, kulak kemikçikleri, salyangoz, Korti organı, kulak yolu, östaki borusu, kulak zarı, çekiç, örs, üzengi, Reissner zarı, kulak kepçesi, uyarı, uyartı, yarım daire kanalı, insan, biyoloji

İlgili ekstralar

Sorular

 • İşitme ve denge siniri kaçıncı kafa siniridir?
 • Kulak kemikçikleri nerede bulunur?
 • Hangi sesler temel zarın başlangıcında titreşime neden olur?
 • Sağlıklı bir kulak, hangi frekans aralığındaki seslere duyarlıdır?
 • "Uyartı, ses titreşimi etkisiyle kulak kepçesinde oluşur."\nifadesi doğru mu?
 • Kalın, yani pes seslerin neden olduğu düşük frekanslı titreşimler temel zarı nerede titretir?
 • İşitme duyusu nerede gerçekleşir?
 • Hangisi kulak kemikçikleri arasında DEĞİLdir?
 • Kulak kepçesi ağırlıklı olarak neden oluşur?
 • Salyangoz kulağın neresinde bulunur?
 • Uyartı kulağın neresinde oluşur?
 • "Üzengi kemikçiğinin tabanı oval pencereye oturmaktadır."\nifadesi doğru mu?
 • "Orta kulak, östaki borusu ile yutağa bağlanır."\nifadesi doğru mu?
 • "Örs, kulak zarıyla temas halinde olan ilk kulak kemikçiğidir."\nifadesi doğru mu?
 • "Aynı frekanstaki sesler uyartıyı salyangozun hep aynı yerinde oluşturur."\nifadesi doğru mu?
 • "Salyangozun içi üzenginin hareketiyle titreşen sıvı ile doludur."\nifadesi doğru mu?
 • Orta kulak boşluğunu yutağa ne bağlar?
 • Dış kulak ile ortak kulağı ne ayırır?
 • İşitme merkezi nerede bulunur?

Görüntüler

İşitme süreci

 • kulak kepçesi - Ses dalgalarını dış kulak yoluna yönlendirir. Ağırlıklı olarak kıkırdak dokudan oluşur.
 • dış kulak yolu - Ses dalgalarını kulak zarına taşır. Kulak yolunu kaplayan derinin ürettiği kulak kiri, deriyi yara ve mikroplara karşı korur. Kulak kirinin birikip kulak yolunu kapatması, geçici işitme kaybına yol açabilir.
 • orta kulak - Orta kulak boşluğu ve içindeki kulak kemikçiklerinden oluşur. Orta kulak, östaki borusu ile yutağa bağlanır.
 • iç kulak - Denge ve işitme sisteminin vazgeçilmez organıdır.
 • işitme siniri - Sekizinci kafa siniridir; salyangozda oluşan uyartıları beyne iletir. Denge ile ilgili bilgiyi iletmekten de sorumlu olduğu için işitme ve denge siniri olarak da bilinir.
 • işitme yolları - İşitme sinirinin beyindeki devamıdır. Lifler, uyartıyı talamus aracılığıyla işitme merkezine iletir.
 • işitme merkezi - Beynin her iki yarı küresinde şakak lobunun kabuğunda yer alır. İşitme duyusu burada gerçekleşir. Sesin şiddetine bağlı olarak farklı alanları aktive olur.
 • östaki borusu - Burun boşluğunu orta kulağa (orta kulak boşluğuna) bağlar. Orta kulak boşluğunun basıncı, dış hava basıncıyla burada eşitlenir. Yutkunma sırasında östaki borusu açılır. Kalıcı olarak tıkandığında orta kulaktaki basınç azalacağı için kulak tıkanır. Dış hava basıncı değiştiğinde kulak çınlar: hava bu sırada ya açılan östaki borusundan geçerek orta kulak boşluğundan çıkar (dış basınç düşük olduğunda) ya da orta kulak boşluğuna girer (dış basınç yüksek olduğunda).

Kulak

 • kulak kepçesi - Ses dalgalarını dış kulak yoluna yönlendirir. Ağırlıklı olarak kıkırdak dokudan oluşur.
 • dış kulak yolu - Ses dalgalarını kulak zarına taşır. Kulak yolunu kaplayan derinin ürettiği kulak kiri, deriyi yara ve mikroplara karşı korur. Kulak kirinin birikip kulak yolunu kapatması, geçici işitme kaybına yol açabilir.
 • orta kulak - Orta kulak boşluğu ve içindeki kulak kemikçiklerinden oluşur. Orta kulak, östaki borusu ile yutağa bağlanır.
 • iç kulak - Denge ve işitme sisteminin vazgeçilmez organıdır.
 • işitme siniri - Sekizinci kafa siniridir; salyangozda oluşan uyartıları beyne iletir. Denge ile ilgili bilgiyi iletmekten de sorumlu olduğu için işitme ve denge siniri olarak da bilinir.
 • işitme yolları - İşitme sinirinin beyindeki devamıdır. Lifler, uyartıyı talamus aracılığıyla işitme merkezine iletir.
 • işitme merkezi - Beynin her iki yarı küresinde şakak lobunun kabuğunda yer alır. İşitme duyusu burada gerçekleşir. Sesin şiddetine bağlı olarak farklı alanları aktive olur.
 • östaki borusu - Burun boşluğunu orta kulağa (orta kulak boşluğuna) bağlar. Orta kulak boşluğunun basıncı, dış hava basıncıyla burada eşitlenir. Yutkunma sırasında östaki borusu açılır. Kalıcı olarak tıkandığında orta kulaktaki basınç azalacağı için kulak tıkanır. Dış hava basıncı değiştiğinde kulak çınlar: hava bu sırada ya açılan östaki borusundan geçerek orta kulak boşluğundan çıkar (dış basınç düşük olduğunda) ya da orta kulak boşluğuna girer (dış basınç yüksek olduğunda).

Kulak kemikçikleri

 • kulak zarı - Dış kulak ile orta kulağı ayıran bağ dokudan zar. Ses dalgalarının etkisiyle titreşmeye başlar ve bu titreşimi kulak kemikçiklerine iletir. Kulak zarı çizilmesi sırasında kulak zarında küçücük bir kesik açılır ve iltihaplanmış orta kulaktaki irin boşaltılır.
 • çekiç - Kulak zarının titreşimini örse ileten ilk kulak kemikçiği.
 • örs - Çekicin titreşimini üzengiye ileten ikinci kulak kemikçiği.
 • üzengi - Örs kemiğinin titreşimini salyangoza ileten üçüncü kulak kemikçiği. Vücuttaki en küçük kemiktir.

Salyangoz

 • 3 yarım daire kanalı - Başın açısal hareketini algılar. Baş herhangi bir yöne döndürüldüğünde yarım daire kanallarının duyu hücrelerinde uyartı meydana gelir. Bu uyartı işitme siniri (diğer adıyla işitme ve denge siniri) liflerinden geçerek beyne ulaşır.
 • üst salyangoz kanalı - Üzenginin hareketi, üst salyangoz kanalı içindeki perilenf sıvısını titretir. Sıvının titreşimi salyangozun tepesine doğru yayılır.
 • orta salyangoz kanalı - Yukarıdan Reissner zarı ve aşağıdan ise temel (baziler) zar sınırlar. İçi endolenf sıvısıyla doludur.
 • alt salyangoz kanalı - İçi perilenf sıvısıyla doludur. Titreşim salyangozun tepesinden tabanına doğru bu kanalda yayılır.
 • işitme siniri - Sekizinci kafa siniridir; salyangozda oluşan uyartıları beyne iletir. Denge ile ilgili bilgiyi iletmekten de sorumlu olduğu için işitme ve denge siniri olarak da bilinir.
 • yuvarlak pencere - Bağ dokulu azarla kaplıdır. Titreşim, alt salyangoz kanalı sıvısında, salyangozun "çıkışı" olan yuvarlak pencereye doğru yayılır.
 • oval pencere - Bağ dokulu oval zarla kaplıdır. Üzenginin tabanı oval pencereye oturur. Üzenginin titreşimi zardan geçerek salyangozun üst kanalındaki sıvıya ulaşır. Oval pencere, salyangozun "girişidir".

Korti organı

 • tüy hücreleri - Titreşim sırasında temel zar ve çatı zarı birlikte hareket eder. Çatı zarı, Korti organının tüy hücreleri üzerine baskı yaparak tüyleri eğer. Böylece tüy hücrelerinde uyartı oluşur. Sürekli gürültüye maruz kalma tüylerin ölmesine neden olur ve bu da kalıcı işitme kaybına yol açar. Bu nedenle işyerlerinde ses düzeyi çok önemlidir.
 • çatı (tektorial) zar - Titreşim sırasında temel zar ve çatı zarı birlikte hareket eder. Çatı zarı, Korti organının tüy hücreleri üzerine baskı yaparak tüyleri eğer. Böylece tüy hücrelerinde uyartı oluşur.
 • temel (baziler) zar - Salyangoz sıvısında yayılan ses dalgalarının etkisiyle titreşmeye başlar. Temel zar ve çatıl zarı birlikte hareket eder.
 • sinir lifleri

Yer ilkesi

Animasyon

 • kulak kepçesi - Ses dalgalarını dış kulak yoluna yönlendirir. Ağırlıklı olarak kıkırdak dokudan oluşur.
 • dış kulak yolu - Ses dalgalarını kulak zarına taşır. Kulak yolunu kaplayan derinin ürettiği kulak kiri, deriyi yara ve mikroplara karşı korur. Kulak kirinin birikip kulak yolunu kapatması, geçici işitme kaybına yol açabilir.
 • iç kulak - Denge ve işitme sisteminin vazgeçilmez organıdır.
 • işitme siniri - Sekizinci kafa siniridir; salyangozda oluşan uyartıları beyne iletir. Denge ile ilgili bilgiyi iletmekten de sorumlu olduğu için işitme ve denge siniri olarak da bilinir.
 • işitme yolları - İşitme sinirinin beyindeki devamıdır. Lifler, uyartıyı talamus aracılığıyla işitme merkezine iletir.
 • kulak zarı - Dış kulak ile orta kulağı ayıran bağ dokudan zar. Ses dalgalarının etkisiyle titreşmeye başlar ve bu titreşimi kulak kemikçiklerine iletir. Kulak zarı çizilmesi sırasında kulak zarında küçücük bir kesik açılır ve iltihaplanmış orta kulaktaki irin boşaltılır.
 • çekiç - Kulak zarının titreşimini örse ileten ilk kulak kemikçiği.
 • örs - Çekicin titreşimini üzengiye ileten ikinci kulak kemikçiği.
 • üzengi - Örs kemiğinin titreşimini salyangoza ileten üçüncü kulak kemikçiği. Vücuttaki en küçük kemiktir.
 • üst salyangoz kanalı - Üzenginin hareketi, üst salyangoz kanalı içindeki perilenf sıvısını titretir. Sıvının titreşimi salyangozun tepesine doğru yayılır.
 • orta salyangoz kanalı - Yukarıdan Reissner zarı ve aşağıdan ise temel (baziler) zar sınırlar. İçi endolenf sıvısıyla doludur.
 • alt salyangoz kanalı - İçi perilenf sıvısıyla doludur. Titreşim salyangozun tepesinden tabanına doğru bu kanalda yayılır.
 • Reissner zarı
 • temel (baziler) zar - Salyangozdaki sıvıda yayılan ses dalgalarının etkisiyle titreşmeye başlar. Titreşim, gelen sesin frekansına bağlı olarak değişik yerlerde gerçekleşir: ince (tiz) seslerin neden olduğu yüksek frekanslı titreşimler, temel zarın başlangıcında oluşur. Kalın (pes) seslerin neden olduğu düşük frekanslı titreşimler ise salyangozun daha içinde, tepesine yakın yerde meydana gelir.
 • oval pencere - Bağ dokulu oval zarla kaplıdır. Üzenginin tabanı oval pencereye oturur. Üzenginin titreşimi zardan geçerek salyangozun üst kanalındaki sıvıya ulaşır. Oval pencere, salyangozun "girişidir".
 • tüy hücreleri - Titreşim sırasında temel zar ve çatı zarı birlikte hareket eder. Çatı zarı, Korti organının tüy hücreleri üzerine baskı yaparak tüyleri eğer. Böylece tüy hücrelerinde uyartı oluşur. Sürekli gürültüye maruz kalma tüylerin ölmesine neden olur ve bu da kalıcı işitme kaybına yol açar. Bu nedenle işyerlerinde ses düzeyi çok önemlidir.
 • çatı (tektorial) zar - Titreşim sırasında temel zar ve çatı zarı birlikte hareket eder. Çatı zarı, Korti organının tüy hücreleri üzerine baskı yaparak tüyleri eğer. Böylece tüy hücrelerinde uyartı oluşur.
 • temel (baziler) zar - Salyangoz sıvısında yayılan ses dalgalarının etkisiyle titreşmeye başlar. Temel zar ve çatıl zarı birlikte hareket eder.
 • sinir lifleri

Anlatma

Ses, işitme organımız yardımıyla algıladığımız hava titreşimidir. Sağlıklı bir kulak, frekansı 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki seslere duyarlıdır, ama yaşın ilerlemesi ve uzun süreli gürültüye maruz kalmadan dolayı bu işitme aralığı daralır.

Uyartı, ses titreşimi etkisiyle iç kulakta oluşur ve önce işitme siniri, ardından işitme yolu liflerinden geçerek beyin kabuğundaki işitme merkezine ulaşır. İşitme duyusu, beyin kabuğunda gerçekleşir.

Kulak kepçesi, ses dalgalarını toplayıp dış kulak yoluna yönlendirir. Ses, dış kulak yolunu kapatan kulak zarını titretir. Kulak kemikçikleri çekiç, örs ve üzengi kulak zarının titreşimini salyangoza iletir.

Üzengi kemikçiğinin tabanı oval pencereye oturmaktadır. Salyangozun kemiksi duvarı içerisinde bulunan temel zar, salyangozda boydan boya uzanır ve sonundan geri dönerek Reissner zarında devam eder. Bu nedenle salyangozun kesitinde alt, orta ve üst kanal olmak üzere üç salyangoz kanalı bulunur.

Salyangozun içi ise üzenginin hareketiyle titreşen sıvı ile doludur. İnce, yani tiz seslerin neden olduğu yüksek frekanslı titreşimler, salyangozun tabanına yakın yerde oluşarak temel zarı titretir. Kalın, yani pes seslerin neden olduğu düşük frekanslı titreşimler ise, temel zarı salyangozun tepesine yakın yerde titretir. Böylece beyne ulaşacak elektriksel uyartı, titremenin gerçekleştiği yerde oluşur. Sesin yüksekliğinin uyartının oluştuğu yer ile kodlanmasına tonotopi, yani 'yer ilkesi' denir.

Elektriksel uyartı Korti organında meydana gelir. Salyangozda yayılan titreşimin etkisiyle çatı zarı, temel zarın yüzeyindeki tüy hücreleri üzerine baskı yaparak tüyleri eğer ve uyartı oluşur. Böylece Korti organı titreşimleri elektriksel uyartıya dönüştürmüş olur. Bu uyartı ise işitme siniri liflerinden geçerek önce beyne, sonra işitme yolundan beyin kabuğuna ulaşır ve beyin kabuğunda işitme duyusu gerçekleşir.

İlgili ekstralar

Denge Duyusu

Başın durumunun ve hızının algılanması, iç kulağın yardımıyla gerçekleşir.

Orta Kulak İltihabı

Animasyonda irinli orta kulak iltihabının olası sonuçları ve tedavileri gösteriliyor.

Burun ve Koku Alma Süreci

Koku reseptörleri, koku moleküllerinin etkisiyle elektriksel sinyaller oluşturur.

Görme Olayı

Yakına ve uzağa bakıldığında göz merceğinin dışbükeyliği değişerek net görmeyi sağlar.

Göz

En önemli duyu organlarımızdandır. Işık etkisiyle alıcı hücrelerinde ışık etkisiyle elektriksel uyarılar oluşur.

Tatma Duyusu

Tat reseptörleri, kimyasal uyarıları elektriksel sinyallere dönüştürür.

Alt Taraf Kemikleri

Alt taraf kemikleri kavşak kemikleri ile serbest alt taraf kemiklerinden oluşur.

Blok flüt

Özellikle eğitim amaçlı kullanılan blok flüt, üflemeli çalgılar arasında yer alır.

Diz Eklemi

Diz eklemi, uyluk, kaval ve diz kapağı kemiklerinden oluşur.

Diz Kapağı Refleksi

Refleks merkezi omurilikte olan diz kapağı refleksi, açıcı kasın uzamasına verilen yanıttır.

Döl Yatağında Embriyo Gelişimi

Animasyonda insan embriyosu ve fetusunun gelişimi gösteriliyor.

Duyu Organları

Çevreden veya vücuttan gelen uyarıları algılayıp sinirlerden beyne doğru impuls olarak ileten organlar.

Görme Düzeltmesi

Uzağı ve yakını görme bozukluğu kalın kenarlı (ıraksak) ya da ince kenarlı (yakınsan) mercekle düzeltilebilir.

İnsan Beyni

Beynin başlıca bölümleri beyin sapı, ara beyin, ön beyin ve beyinciktir.

İnsan Beyninin Bölümleri

Beynin başlıca bölümleri beyin sapı, beyincik, ara beyin ve loblardan oluşan ön beyindir.

İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Kafatası ve Omurga

Kafatasının koruduğu beyin ile omurganın koruduğu omurilik, merkezi sinir sisteminin iki önemli parçasıdır.

Kemikler Arası Birleşmeler

Kaynamış ya da dikişsi şekilde birleşmiş kemiklerimizden başka kıkırdak aracılığıyla yarı oynar ya da oynar eklemlerle birbirine bağlı kemiklerimiz de vardır.

Konuşma Merkezinin Organizasyonu

Konuşma, beyin kabuğu merkezlerinin uyumlu çalışmasıyla gerçekleşir.

Omurga Hastalıkları

Skolyoz, omurga kemiklerinin hareketinden kaynaklanan omurganın yana doğru kaymasıdır.

Omuriliğin Yapısı

Omurilik, merkezi sinir sisteminin omurgada bulunan kısmıdır, içinden omurilik sinirleri çıkar.

Ses dalgalarının özellikleri

Animasyon dalgaların en önemli özelliklerini ses dalgaları aracılığıyla açıklar.

Üst Taraf Kemikleri

Üst taraf kemikleri kavşak kemikleri ile serbest üst taraf kemiklerinden oluşur.

Added to your cart.