Kükürt Dioksit (SO₂)

Kükürt Dioksit (SO₂)

Asit yağmurların ana nedenidir. Sülfürik asit üretiminde bir ara üründür.

Kimya

Etiketler

kükürt dioksit, molekül, indirgen, kükürtlü asit, asit yağmuru, sülfirik asit üretimi, antibakteriyel, molekül şekli, volkanik gazlar, inorganik kimya, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Top - çubuk modeli

Boşluk doldurma modeli

Animasyon

İlgili ekstralar

Azot Monoksit (NO)

Renksiz, havadan yoğun gaz, nitrik asit üretiminin ara maddesidir.

Bakır Sülfat (CuSO₄)

Bakırın böcek ilacı olarak da kullanılan bileşiğidir.

Hava Kirliliği

Animasyonda tarım, sanayi ve kent kaynaklı hava kirliliği tanıtılıyor.

Hidrojen Sülfür (H₂S)

Renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır. Maden ve kaynak sularda bulunur.

Karbonmonoksit (CO) (temel)

Renksiz, kokusuz, zehirli gazdır. Kışın bozuk ısıtma ekipmanları nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesinde pek çok kişi ölür.

Kükürt (S₈)

Yerkabuğunda en çok bulunan 16. elementtir, sarı renkte, kokusuz, katı cisimdir. En iyi bilinen bileşiklerden biri 'aptal altını' olarak da bilinen pirittir.

Ozon Tabakası

Ozon tabakası Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını süzer, bu yüzden Dünya üzerindeki yaşam için vazgeçilmezdir.

Sülfat İyonu (SO₄²⁻)

Çok atomlu iyon, sülfürik asidin, bir proton verdiğinde oluşur.

Sülfür Trioksit (SO₃)

Kükürt oksitlerin biri, su ile birleştiğinde sülfürik asit oluşur.

Sülfürik Asit (H₂SO₄)

Çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan renksiz, yağımsı, güçlü bir oksitleyici sıvıdır.

Sülfüröz Asit (H₂SO₃)

Renksiz, yalnızca sulu çözeltisi bilinen orta kuvvetli bir asittir.

Molekül Alıştırmaları III. (Çok Atomlu İyonlar)

Çok atomlu iyonarla ilgili kavramların öğrenilmesini ve üzerinde çalışılmasını sağlayan alıştırma.

Added to your cart.