Kıvrılma (Orta Düzey)

Kıvrılma (Orta Düzey)

Yanal basınçların etkisiyle kayaç katmanları kıvrılır ve böylece kıvrım dağları oluşur.

Coğrafya

Etiketler

kıvrılma, kıvrım, seklinal, kıvrım dağları, dağ oluşumu, dikey katlama, devrildi kat, yatar kat, tektonik plaka, kaya tabakası, Sıkıştırma kuvveti, kayaç, dağ, doğa, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Kıvrılma

 • dikey kıvrım
 • devrik kıvrım
 • yatık kıvrım

Esnek kayaç kitlelerini yan kuvvetler etkilerse, kayaç katmanı basınçtan kurtulmak için kıvrılarak kıvrımlar oluşturur.
Sıkıştırıcı kuvvetler nadiren aynı şiddettedir. Bu olay gerçekleşirse düzenli bir dikey kıvrım meydana gelir. Kayacı etkileyen kuvvetler farklı olduğunda kıvrım devrik veya yatık olacaktır. Bir yandan etki eden kuvvet diğer yandan gelenden ne kadar güçlüyse kıvrım da o kadar yatar.
Kıvrımlar yan yana veya arka arkaya sıralanabilir. Kıvrılma ile oluşan dağlara kıvrımlı dağlar veya kıvrım dağları denir.

Kavram açıklamaları:

Kıvrılma: yüzeyde ve diplerde etki eden yanal sıkıştırıcı kuvvetler etkisiyle yer kabuğunda gerçekleşen süreç, sonucunda kıvrımlı yapı meydana gelir.

Kıvrım: Kıvrımlı yapının temel elemanı.

Kıvrım dağı: Birbirine yaklaşan tektonik levhalar çarpıştığında oluşan dağ. Dağ oluşumu sırasında maddesi antiklinallara ve bindirme kıvrımlarına sıkıştırılmıştır.

Dikey kıvrım

 • kayaç katmanları
 • yanal sıkıştırıcı kuvvetler

Devrik kıvrım

 • kayaç katmanları
 • küçük yanal sıkıştırıcı kuvvetler
 • büyük yanal sıkıştırıcı kuvvetler

Yatık kıvrım

 • kayaç katmanları
 • küçük yanal sıkıştırıcı kuvvetler
 • büyük yanal sıkıştırıcı kuvvetler

Animasyon

 • yanal sıkıştırıcı kuvvetler
 • küçük yanal sıkıştırıcı kuvvetler
 • büyük yanal sıkıştırıcı kuvvetler
 • küçük yanal sıkıştırıcı kuvvetler
 • büyük yanal sıkıştırıcı kuvvetler
 • dikey kıvrım
 • devrik kıvrım
 • yatık kıvrım

Anlatma

Esnek kayaç katmanını yanlardan birbirine zıt yönlü, yani yaklaşan kuvvetler etkilerse, kayaç katmanı kıvrılmaya başlar. Kıvrılma sırasında oluşan yüksek kısma "antiklinal", çukur kısma ise "senklinal" adı verilir.

İki yan kuvvet aynı güce sahip olduğunda dik eksenli "dikey kıvrım" oluşur.

Kayacı etkileyen kuvvetler farklı olduğunda ekseni biraz eğik olan "devrik kıvrım" ortaya çıkar.

Kayaç katmanını etkileyen kuvvetlerden biri, diğerinden çok daha büyük olduğunda "yatık kıvrım" oluşur, bunun ekseni neredeyse yataydır.

İlgili ekstralar

Buzul (Orta Düzey)

Buzul, kardan oluşmuş buz kütlesidir ve sürekli, yavaşça hareket eder.

Buzullaşma

Son buzul dönemi yaklaşık 13 bin yıl önce sona ermiştir.

Deniz Derinlik Haritası

Deniz derinliğinde levhaların sınırları iyice görünür.

Deprem

Deprem, Dünya'da meydana gelen en yıkıcı doğa olaylarından biridir.

Dünya Topografyası

Animasyonda Dünya'nın en yüksek dağları, en büyük ovaları, gölleri ve çölleri ile en uzun nehirleri gösteriliyor.

Gayzer

Gayzer, düzenli aralıklarla sıcak su ve buhar fışkırtıyor.

Kırılma (Orta Düzey)

Dikey kuvvetlerin etkisiyle bloklar oluşur ve dikey yönde birbirlerinden uzaklaşırlar.

Kırılma (Temel Düzey)

Dikey kuvvetlerin etkisiyle bloklar oluşur ve dikey yönde birbirlerinden uzaklaşırlar.

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtalar, Yerküre'nin oluşumundan beri hareket etmiştir ve bu süreç günümüzde de sürmektedir.

Kıvrılma (Temel Düzey)

Yanal basınçların etkisiyle kayaç katmanları kıvrılır ve böylece kıvrım dağları oluşur.

Kıvrılma (Yüksek Düzey)

Yanal basınçların etkisiyle kayaç katmanları kıvrılır ve böylece kıvrım dağları oluşur.

Macaristan topoğrafik haritası

Görüntü, Macaristan'ın coğrafi bölgeleri göstermektedir.

Tektonik Levhalar

Tektonik levhalar birbirlerine göre hareket ederler.

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Added to your cart.