Kıtalar ve Okyanuslar

Kıtalar ve Okyanuslar

Dünyamız aralarında okyanusların bulunduğu kıtalara bölünmekte.

Coğrafya

Etiketler

kıta, kara, okyanus, Dünya, Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Büyük Okyanus, Atlanti-óceán, Hint Okyanusu, harita, Dünya haritası, Dünya küresi, deniz, su denizleri, coğrafya

İlgili ekstralar

Sorular

 • Avrupa nerede?
 • Afrika nerede?
 • Asya nerede?
 • Güney Amerika nerede?
 • Kuzey Amerika nerede?
 • Antarktika nerede?
 • Avustralya nerede?
 • Büyük Okyanus nerede?
 • Hint Okyanusu nerede?
 • Atlas Okyanusu nerede?
 • Arktik Okyanusu nerede?
 • Orta Amerika nerede?

Görüntüler

Dünya

 • Afrika
 • Hint Okyanusu
 • Atlas Okyanusu
 • Antarktika
 • Büyük Okyanus
 • Avustralya ve Okyanusya
 • Asya
 • Arktik Okyanusu
 • Güney Amerika
 • Kuzey Amerika
 • Avrupa
 • Antartika Okyanusu
 • Dünya

Kıta:
Okyanuslar ve denizler ile çevrili, büyük kara parçasıdır. Kıtaları birbirinden ayıran sınırlar her zaman belirgin olmayıp jeoloji ve sosyal coğrafya bakımından değişiklik gösterebilir.

Afrika:
Dünya'nın en büyük ikinci kıtasıdır, yüz ölçümü 30,3 milyon km²'dir. Sınırları kuzeyde Cebelitarık Boğazı ile Akdeniz, doğuda Aden Körfezi, Hint Okyanusu, Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz, batıda Atlas Okyanusu'dur.

Antarktika:
Yüz ölçümü 13,2 milyon km² olup en büyük beşinci kıtadır. Antartika Okyanusu ile çevrilidir.

Avustralya ve Okyanusya:
Yüz ölçümü 8,8 milyon km²'dir. Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ve Pasifik Adaları bu kıtanın parçalarıdır. Sınırları batıda Hint Okyanusu diğer yönlerde Büyük Okyanus'tur.

Asya:
Yüz ölçümü 44,4 milyon km² olup en büyük kıtadır. Bu Dünya'nın toplam alanının %8,7'si, kara yüz ölçümünün ise %30'udur. Avrupa ile beraber Avrasya'yı oluşturur, bunun beşte dördü Asya'dır. K-G yönünde genişliği 11.000 km, D-B yönünde 9.000 km'dir.
Kuzeyde Arktik Okyanusu doğuda Büyük Okyanus ile ayrık denizleri, güneydoğuda Avustralya ile Okyanusya, güneyde Hint Okyanusu, güneybatıda Kızıldeniz, Süveyş Kanalı ve Akdeniz, batıda ise Karadeniz, Kuzey Kafkasya, Hazar Denizi, Ural Nehri ve Ural Dağları ile sınırlıdır.
Böyle olmakla birlikte sosyal coğrafyada Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ile kuzeybatı kısmı coğrafi bakımdan Avrupa'da bulunduğu için Türkiye de bazen Avrupa ülkesi olarak sınıflandırılır.

Güney Amerika:
Yüz ölçümü 17,84 milyon km²'dir. Kuzeyde Karayip Denizi, doğuda Atlas Okyanusu, batıda Büyük Okyanus, kuzeybatıda ise Panama Kıstağı ile sınırlıdır.

Kuzey Amerika:
En büyük üçüncü kıtadır.
Yüz ölçümü 24,5 milyon km²'dir. Kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Atlas Okyanusu ve Karayip Denizi, batıda ise Büyük Okyanus ile sınırlıdır.

Avrupa:
Yüz ölçümü 10,4 milyon km² olup en küçük ikinci kıtadır. Asya ile beraber Avrasya'yı oluşturur, bunun beşte biri Avrupa'dır. Kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Ural Dağları, Ural Nehri ve Hazar Denizi, güneydoğuda Kafkasya ve Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Atlas Okyanusu ile sınırlıdır.
Böyle olmakla birlikte sosyal coğrafyada Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ile kuzeybatı kısmı coğrafi bakımdan Avrupa'da bulunduğu için Türkiye de bazen Avrupa ülkesi olarak sınıflandırılır. (Coğrafi bakımdan Kuzey Amerika'da bulunan Grönland ise Danimarka'ya bağlı olduğundan sosyal coğrafyada Avrupa ülkesi sayılır.)

Okyanus:
Kıtalar arasındaki büyük çukurlarda kalan geniş ve derin tuzlu su kütlesidir (Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Hint Okyanusu, Antartika Okyanusu, Arktik Okyanusu).

Atlas Okyanusu:
Dünya yüzeyinin %20'sini kaplar, yüz ölçümü 85,1 milyon km²'dir. Kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Avrupa ve Afrika, batıda ise Amerika kıtaları ile sınırlıdır.

Büyük Okyanus:
Dünya yüzeyinin %35'ini kapladığından Dünya'daki en büyük okyanustur (toplam kara alanından da büyüktür), yüz ölçümü 168,8 milyon km²'dir. Kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Amerika, güneyde Antarktika Okyanusu, batıda Asya ve Avustralya ile çevrilidir.

Antarktika Okyanusu:
Antarktika kıtasını çevreleyen su kütlesidir. Kuzeyde 60. güney enlemine kadar yayılır. Yüz ölçümü 22 milyon km²'dir.

Hint Okyanusu:
Yüz ölçümü 70,5 milyon km²'dir (Afrika'nın 2 buçuk katıdır). Kuzeyde Asya, doğuda Sunda Adaları ve Avustralya, batıda Afrika ile çevrilidir. Güney sınırı Antarktika Okyanusu'dur.

Arktik Okyanusu (Kuzey Buz Denizi):
Yüz ölçümü 15,5 milyon km² olup en küçük okyanustur. Neredeyse tamamen kıtalarla (Avrasya, Kuzey Amerika) ve adalarla çevrilidir. Büyük Okyanus'a Bering Boğazı, Atlas Okyanusu'na ise Grönland Denizi ile bağlanır.

Kıtalar

 • Dünya
 • Afrika
 • Cebelitarık Boğazı
 • Akdeniz
 • Aden Körfezi
 • Hint Okyanusu
 • Süveyş Kanalı
 • Kızıldeniz
 • Atlas Okyanusu
 • Antarktika
 • Büyük Okyanus
 • Avustralya ve Okyanusya
 • Avustralya
 • Yeni Zelanda
 • Papua Yeni Gine
 • Pasifik Adaları
 • Asya
 • Arktik Okyanusu
 • Karadeniz
 • Kafkasya
 • Hazar Denizi
 • Ural Nehri
 • Ural Dağları
 • Azerbaycan
 • Gürcistan
 • Ermenistan
 • Türkiye
 • Güney Amerika
 • Karayip Denizi
 • Kuzey Amerika
 • Avrupa
 • İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı
 • Grönland
 • Meksika Körfezi
 • Panama Kıstağı
 • Antartika Okyanusu

Kıta:
Okyanuslarla ve denizlerle çevrili, geniş alana sahip, bitişik kara parçası. Kıtaları birbirinden ayıran sınırlar her zaman belirgin olmayıp jeoloji ve sosyal coğrafya bakımından değişiklik gösterebilir.

Afrika:
Dünya'nın en büyük ikinci kıtasıdır, yüz ölçümü 30,3 milyon km²'dir. Sınırları kuzeyde Cebelitarık Boğazı ile Akdeniz, doğuda Aden Körfezi, Hint Okyanusu, Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz, batıda Atlas Okyanusu'dur.

Antarktika:
En büyük beşinci kıta, yüz ölçümü 13,2 milyon km²'dir. Antartika Okyanusu ile çevrilidir.

Avustralya ve Okyanusya:Yüz ölçümü 8,8 milyon km²'dir. Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ve Pasifik Adaları bu kıtanın parçalarıdır. Sınırları batıda Hint Okyanusu diğer yönlerde Büyük Okyanus'tur.

Asya:
Yüz ölçümü 44,4 milyon km² olup en büyük kıtadır. Bu Dünya'nın toplam alanının %8,7'si, kara yüz ölçümünün ise %30'udur. Avrupa ile beraber Avrasya'yı oluşturur, bunun beşte dördü Asya'dır. K-G yönünde genişliği 11.000 km, D-B yönünde 9.000 km'dir.
Kuzeyde Arktik Okyanusu doğuda Büyük Okyanus ile ayrık denizleri, güneydoğuda Avustralya ile Okyanusya, güneyde Hint Okyanusu, güneybatıda Kızıldeniz, Süveyş Kanalı ve Akdeniz, batıda ise Karadeniz, Kuzey Kafkasya, Hazar Denizi, Ural Nehri ve Ural Dağları ile sınırlıdır.
Böyle olmakla birlikte sosyal coğrafyada Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ile kuzeybatı kısmı coğrafi bakımdan Avrupa'da bulunduğu için Türkiye de bazen Avrupa ülkesi olarak sınıflandırılır.

Güney Amerika:
Yüz ölçümü 17,84 milyon km²'dir. Kuzeyde Karayip Denizi, doğuda Atlas Okyanusu, batıda Büyük Okyanus, kuzeybatıda ise Panama Kıstağı ile sınırlıdır.

Kuzey Amerika:
En büyük üçüncü kıtadır.
Yüz ölçümü 24,5 milyon km²'dir. Kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Atlas Okyanusu ve Karayip Denizi, batıda ise Büyük Okyanus ile sınırlıdır.

Avrupa:
Yüz ölçümü 10,4 milyon km² olup en küçük ikinci kıtadır. Asya ile beraber Avrasya'yı oluşturur, bunun beşte biri Avrupa'dır. Kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Ural Dağları, Ural Nehri ve Hazar Denizi, güneydoğuda Kafkasya ve Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Atlas Okyanusu ile sınırlıdır.
Böyle olmakla birlikte sosyal coğrafyada Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ile kuzeybatı kısmı coğrafi bakımdan Avrupa'da bulunduğu için Türkiye de bazen Avrupa ülkesi olarak sınıflandırılır. (Coğrafi bakımdan Kuzey Amerika'da bulunan Grönland ise Danimarka'ya bağlı olduğundan sosyal coğrafyada Avrupa ülkesi sayılır.)

Okyanuslar

 • Dünya
 • Atlas Okyanusu
 • Avrupa
 • Afrika
 • Güney Amerika
 • Kuzey Amerika
 • Büyük Okyanus
 • Antarktika
 • Asya
 • Avustralya
 • Hint Okyanusu
 • Sunda Adaları
 • Tasmanya
 • Arktik Okyanusu
 • Bering Boğazı
 • Grönland Denizi
 • Antartika Okyanusu

Okyanus:
Kıtalar arasındaki büyük çukurlarda kalan geniş ve derin tuzlu su kütlesidir (Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Hint Okyanusu, Antartika Okyanusu, Arktik Okyanusu).

Atlas Okyanusu:
Dünya yüzeyinin %20'sini kaplar, yüz ölçümü 85,1 milyon km²'dir. Kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Avrupa ve Afrika, batıda ise Amerika kıtaları ile sınırlıdır.

Büyük Okyanus:
Dünya yüzeyinin %35'ini kapladığından Dünya'daki en büyük okyanustur (toplam kara alanından da büyüktür), yüz ölçümü 168,8 milyon km²'dir. Kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Amerika, güneyde Antarktika Okyanusu, batıda Asya ve Avustralya ile çevrilidir.

Antarktika Okyanusu:
Antarktika kıtasını çevreleyen su kütlesidir. Kuzeyde 60. güney enlemine kadar yayılır. Yüz ölçümü 22 milyon km²'dir.

Hint Okyanusu:
Yüz ölçümü 70,5 milyon km²'dir (Afrika'nın 2 buçuk katıdır). Kuzeyde Asya, doğuda Sunda Adaları ve Avustralya, batıda Afrika ile çevrilidir. Güney sınırı Antarktika Okyanusu'dur.

Arktik Okyanusu (Kuzey Buz Denizi):
Yüz ölçümü 15,5 milyon km² olup en küçük okyanustur. Neredeyse tamamen kıtalarla (Avrasya, Kuzey Amerika) ve adalarla çevrilidir. Büyük Okyanus'a Bering Boğazı, Atlas Okyanusu'na ise Grönland Denizi ile bağlanır.

İlgili ekstralar

Dünya

Dünyamız oksijen içeren atmosfere ve sağlam kabuğa sahip kayaç gezegen.

Afrika Ülkeleri

Üç zorluk seviyesine sahip sınamalar yardımıyla Afrika'nın ülkeleri, ülkelerin başkentleri ve ülkelerin bayrakları öğrenebilir.

Amerika Ülkeleri

Üç zorluk seviyesine sahip sınamalar yardımıyla Amerika'nın ülkeleri, ülkelerin başkentleri ve ülkelerin bayrakları öğrenebilir.

Asya Ülkeleri

Üç zorluk seviyesine sahip sınamalar yardımıyla Asya'nın ülkelerini, ülkelerin başkentlerini ve bayraklarını öğrenebiliriz.

Avrupa Ülkeleri

Üç zorluk seviyesine sahip sınamalar yardımıyla Avrupa'nın ülkelerini, ülkelerin başkentlerini ve bayraklarını öğrenebiliriz.

Denizler, Körfezler

Görüntüde Dünya üzerindeki başlıca büyük denizler ve körfezler gösterilmektedir.

Dünya

Dünya ve çeşitli üç boyutlu görüntüleri.

Dünya'nın ve Ay'ın Oluşumu

Görüntü, Dünya'nın ve Ay'ın oluşumunu gösterir.

Dünya Ülkeleri

Üç zorluk seviyesine sahip sınamalar yardımıyla dünyanın ülkeleri, ülkelerin başkentleri ve ülkelerin bayrakları öğrenebilir.

İlginç Coğrafya Bilgileri - Fiziki coğrafya

Görüntü fiziki coğrafya alanında ilginç bilgiler sunar.

İlginç Coğrafya Bilgileri - Toplum

Bu görüntü toplumla ilgili bize çok sayıda ilginç bilgi sunar.

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtalar, Yerküre'nin oluşumundan beri hareket etmiştir ve bu süreç günümüzde de sürmektedir.

Darwin'in efsanevi yolculuğu

A 19. századi angol természettudós evolúciós elméletének kidolgozásában a Beagle vitorlással tett utazása fontos szerepet játszott.

Deniz Akıntıları

Tüm deniz akıntıları birlikte Dünya'nın iklimini büyük ölçüde etkileyen büyük okyanus taşıma bandını oluşturur.

Deniz Derinlik Haritası

Deniz derinliğinde levhaların sınırları iyice görünür.

Deniz Suyunun Oluşturduğu Şekiller

Deniz suyu, dış kuvvet olarak kıyının şekillenmesinde başlıca rol oynar.

Dünya Topografyası

Animasyonda Dünya'nın en yüksek dağları, en büyük ovaları, gölleri ve çölleri ile en uzun nehirleri gösteriliyor.

Efsanevi Orta Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Modern İmparatorluklar

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Coğrafi Keşifler (15-17. yüzyıl)

Modern Çağ'ın başlarında gerçekleşen efsanevi coğrafi keşifler haritaları yeniden çizmekle kalmadı çok yönlü etkiler de yarattı.

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Homo Sapiens'in Dünyaya Yayılması

"Akıllı (bilge) insan" Afrika'dan başlayarak dünyanın diğer kıtalarına yayıldı.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Su (H₂O)

Yaşam için vazgeçilmez, hidrojenin ve oksijenin çok stabil bileşiği. Doğada sıvı, katı ve gaz halinde de bulunur.

Su Döngüsü (Orta Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Yer Altı Suları

Yer altında yeraltı suyu, akifer suyu ve karstik su bulunur.

Fiyort

Fiyortlar, buzul vadilerinden oluşmuş, iki tarafı sarp kayalıklarla çevrili, uzun, dar ve derin koylardır.

Fiziki Coğrafya Kavramlar

Görüntüde yeryüzü şekilleri, yüzey suları ve ilgili işaretler gösteriliyor.

Okyanusun Katmanları

Okyanusun fiziksel özellikleri, flora ve faunası derinlikle değişir.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Added to your cart.