Katılma Tepkimeleri

Katılma Tepkimeleri

İki molekül yan ürün oluşturmadan bileşir.

Kimya

Etiketler

toplama, birleşme, reaksiyon, kimyasal, halojen ilavesi, etilen molekülü, brom molekülü, dibromoetan, renk değişimi, doymuş bağ, doymamış bağ, etilen, kimyasal test, brom suyu, organik kimya, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Ana moleküller

  • brom molekülü
  • eten molekülü
En az iki organik molekülün yan ürün oluşturmadan bileştiği tepkimeye 'katılma tepkimesi' denir. Doymamış eten molekülleri brom molekülleriyle bileştiğinde renksiz bir bileşik oluşur. Tepkime sırasında eten molekülündeki pi bağı kırılır ikili bağın ortadan kalkmasıyla her iki karbon atomuna birer brom atomu bağlanır. Tepkime oda sıcaklığında bile gerçekleşir.

Tepkime

  • brom molekülü
  • eten molekülü
  • 1,2-Dibromoetan molekülü

İlgili ekstralar

Brom (Br₂)

Halojenlerin biri. Deri tahrişine neden olabilir.

Etilen (Eten) (C₂H₄)

1-alkenlerin homolog serisinin beşinci üyesi.

Metanın Sübstitüsyonla Klorlanması

Sübstitüsyon sırasında metanın hidrojen atomlarının yerine klor atomları geçer, yan ürün olarak ise HCl oluşur.

Etan Molekülünün Konformasyonları

Etan molekülünde atomlar, çakışık veya daha kararlı olan çapraz konformasyonda yer alabilir.

Etenin Polimerizasyonu

Etenin polimerizasyonuyla polietilen denilen plastik türü üretilir.

1,1,2,2-tetrafloroetilen

Renksiz, kokusuz gaz, teflonun monomeridir.

Halojenlerin Karşılaştırılması

Periyodik tablonun VII. grubundaki elementler: flüor, klor, brom, iyot ve astatin. Astatin yalnızca radyoaktif izotoplar şeklinde bilinmektedir.

HCL’in Suda Çözünmesi

Hidrojen klorür gazın sudaki çözeltisi hidroklorik asittir.

Bromo-fluro-klorometan (CHClBrF)

Ayni şekilde oluşan molekküllerdir, birbirlerin ayna görüntüleri, ayni değiller, enantiomer çiftleri.

Added to your cart.