Kare Şeklindeki Gotik Kale (Gyula, Macaristan, 16. yüzyıl)

Kare Şeklindeki Gotik Kale (Gyula, Macaristan, 16. yüzyıl)

Güneydoğu Macaristan'daki taş kalenin en eski bölümleri muhtemelen 14. yüzyılda inşa edilmiştir.

Tarih

Etiketler

şato, Gyula fortress, Gyula, tuğla kale, sınır kale zinciri, burç, ahşap duvar, Gotik, Orta Çağ, Macaristan, Anjou Hanedanı, malikane, bina, Fehér-Körös, savunma, Sigismund of Luxembourg, Maróti János, kale tiyatrosu, yapı, taşkın ovası

İlgili ekstralar

Sorular

 • İç kalede hangisi yoktu?
 • İç kale hangi tarzda inşa edilmiştir?
 • Hussar kalesindeki askerler hangi binada oturuyordu?
 • Aşağıdakilerden hangisi iç kalenin parçası DEĞİLdi?
 • Hussarlar kimlerdir?
 • "Gyula Kalesi Macar sınır kale zincirinin önemli ögesiydi."\nifadesi doğru mu?
 • Gyula Kalesi hangi ülkede bulunur?
 • Gyula şehri kimin ismini taşır?
 • Gyula Kalesi hangi nehrin (nehirlerin) taşkın ovasında inşa edildi?
 • Orta Çağ'da Gyula Kalesi'nin çevresinde ne bulunuyordu?
 • Kalenin inşası başladığında arsa kimindi?
 • János Maróti'ye arsa hangi kral tarafından hediye edildi?
 • Habsburg Hanedanı'ndan olan I. Ferdinand kaleyi ne zaman ele geçirdi?
 • Aşağıdakilerden hangisi Gyula Kalesi'nin önemli bir elemanı DEĞİLdir?
 • Dış kalenin bir kısmı nasıl adlandırıldı?
 • İç kale hangi maddeden yapılmıştır?
 • Rondel sözcüğü ne demektir?
 • Kale Osmanlılar tarafından hangi yılda ele geçirildi?
 • Hristiyan ordusu Osmanlılardan kaleyi hangi yılda geri aldı?
 • Gyula Kalesi niçin sıra dışıdır?

Görüntüler

Kale ve adası

Kuş bakışı

 • tarım alanı
 • yerleşim yeri - Yerleşim yeri büyük olasılıkla Arpad Dönemi'nde bu yerde Gyulamonostor'u kuran soylu Gyula'nın ismini taşır.
 • taşkın ovası - Orta Çağ'da kale Körös nehirlerinin bataklık ve turbalıklarla dolu taşkın ovasında bulunuyordu. Doğal çevre kalenin savunmasını kolaylaştırmıştı.
 • kale - Orta Çağ Avrupası'ndaki taş kaleler arasından bu kadar iyi durumda geri kalan tek kaledir. Gotik stilinde inşa edilmiştir.

Kale

 • hussar kalesi - Osmanlı Dönemi'ndeki surların dış kalesidir. Adını içinde kalan hafif süvarilerden alır. Gyula Kalesi söz konusu olduğunda dış kalenin bir parçasıdır.
 • dış kale - İlk tahkimat hattı olup iç kaleyi çevreleyen arkası toprakla doldurulmuş yan yana çakılı kazıklardan oluşan duvar (palanka).
 • iç kale - Bina kompleksinin en uygun şekilde savunulabilen kısmıdır. Dış kale ile de korunur. Tuğladan inşa edilmiştir, çünkü çevrede inşası için yeterince taş bulunmuyordu.

Hussar kalesi

 • su hendeği
 • palanka - Ahşap kazıklar çakılıp önüne toprak yığılarak yapılan askeri tahkimattır. Hussar kaleleri genellikle hendek ve bu savunma sistemi ile çevriliydi.
 • burç - Palankadan dışarıya doğru çıkıntı yapan tahkimat elemanı. Kaleyi savunan topçuların silahları buraya yerleştirilmişti.
 • kapı kontrol kulesi
 • köprü
 • kışla - Hussar kalesindeki askerlerin oturduğu yer.
 • ahır
 • taret - Hussar kalesinin düzleminden çıkan yapı. Ahşap ile topraktan yapılmıştır.
 • tahkimat hattı - Palankayla paralel olarak geçen çitle, hendekle ve toprağa çakılmış kazıklarla güçlendirildi.

İç kale

 • kapı ve iç kale - Kalenin yapısal elemanlarından biridir.
 • açılır kapanır köprü
 • perde duvar
 • burç - Kale duvarından dışarıya çıkıntı yapan tahkimat elemanı. Kale savunucularının topları buraya yerleştirildi.
 • saray - Kalenin en etkileyici kısmı. Özel ve kamusal mekanlardan oluşur. İçinde örneğin şövalyeler salonu ve şapel de bulunur.
 • avlu ve çeşme
 • rondel - Dairesel temelli burç. Büyük olasılıkla János Corvin Dönemi'nde inşa edildi.

Kale avlusu

Animasyon

Anlatma

Gyula Kalesi ve bugünkü şehir büyük olasılıkla Arpad Dönemi'nde bu yerde Gyulamonostor'u kuran soylu Gyula'nın ismini taşır.

Körösler'in kolları tarafından sarılan bataklıklar ve turbalıklarla dolu arsa 1403'te Kral Sigismund tarafından Macsó Banı János Maróti'ye verildi. Surların inşasına Maróti'nin döneminde başlandı. Kale 1552'de Habsburg I. Ferdinand'ın eline geçip sınır kale zincirinin önemli bir ögesi oldu. (Animasyonda bu dönemdeki durumu gösterilir.)

Doğal çevrenin savunma açısından uygun özelliklerini çok iyi kullanan kale aslında bir dış kale rolünü alan palanka ile çevrilidir. Hussar kalesi denen kısmı hafif süvarileri barındırıyordu.

Gotik stilinde inşa edilmiş iç kale ve onu çevreleyen perde duvar tuğladan yapılmıştır, çünkü çevrede yeterince taş bulunmuyordu.
Perde duvarın bir köşesinde János Corvin Dönemi'nde inşa edilmiş özel bir rondel bulunur.

Osmanlılar birçok başarısız denemeden sonra I. Süleyman'ın öldüğü 1566 yılında kaleyi ele geçirmeyi başardı.
Bundan sonra vilayet merkezi olarak işlev gören kale Hristiyan orduları tarafından sadece 1695'te geri alınabildi.

Takip eden dönemler de öncekiler gibi çalkantılı geçti. Kale 20. yüzyılın ikinci yarısında yeniden kazılıp onarıldı.
Günümüzde artık popüler bir turistik yer ve kültürel merkez olarak işlev gören kale Orta Avrupa ovalarında en iyi korunmuş halde bulunan tuğla kaledir.

İlgili ekstralar

Şövalyeler Salonu

Özel mobilyalı ve süslü şövalyeler salonu Orta Çağ Avrupası'nda kalelerin en önemli odasıydı.

Belgrad (15. yüzyıl)

Belgrad (Nándorfehérvár) Kalesi Ortaçağ'da Macaristan'ın en önemli sınır kalelerinden biriydi.

Eğri Kalesi (16.yüzyıl, Macaristan)

Eğri Kalesi, günümüzdeki formunu 16. yüzyılda almış olup sınır kale zincirinin önemli bir parçası olmuştur.

Ateşli Tekerlek

Gergely Bornemissza'nın icat ettiği ateşli tekerlek Eğri kalesine saldıran Osmanlılara karşı çok etkiliydi.

Husit Araba Kalesi

Savaş arabalarının kullanılması 15. yüzyılda Bohemyalı Husitler tarafından en üst düzeye çıkarılmıştır.

İç Kale (Orta Çağ)

Donjonlar, Orta Çağ'ın özel yapıları olup zaman zaman kalelerden ayrı olarak da inşa edilmiştir.

Kuruc Askeri

Kuruclar, 17-18. yüzyıllarda Habsburg Hanedanı’na karşı ayaklanmalara katılan birçok toplumsal tabakadan gelen Macar askerleridir.

Mir Şatosu

Belarus'un Mir şehrinde bulunan şato kompleksi Gotik-Rönesans tarzında inşa edilmiştir.

Oradea Kalesi (1775)

"Erdel'in kapısı" olarak bilinen Oradea Kalesi dönemin kale mimarisine iyi bir örnek teşkil eder.

Orta Çağda Kale

I. Lajos'un inşa ettirdiği dört kuleli kale uzun süre düğün hediyesi olarak iş başındaki kraliçenin eline geçti.

Ortaçağ’da Kule ve Burç Tipleri

İstihkamların yapısı askeri teknoloji ile birlikte geliştirilmiştir.

Osmanlı Askerleri (16. yüzyıl)

Osmanlı Ordusu'nda yeniçeriler ve tımarlı sipahiler hizmet ediyordu.

Osmanlı Sultanı (16. yüzyıl)

Sultanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamın ve ölümün hakimiydi.

Savaş Topunun Çalışması (18. yüzyıl)

Hem karada hem de denizde kullanılabilen top, Yeni Çağ'daki ateşli silahların en önemlisiydi.

Szigliget Kalesi (Macaristan, 17. yüzyıl)

İnşaatına 13. yüzyılda başlanan bu taş kale, Osmanlılara karşı savunma amacıyla yapılmış sınır kale zincirinin bir parçasıydı.

Varaždin Kalesi (16. yüzyıl)

Bu çok iyi derecede korunmuş olan kale kuzey Hırvatistan'da bulunmaktadır.

Bastille (Paris, 18. yüzyıl)

Paris'teki Orta Çağ zindanı, 1789'daki Fransız Devrimi sırasında efsane oldu.

Toprak Kale, Macaristan

Bu büyük, üçgen temelli yapı, Yurt tutan Macar boylarından birinin reisinin yerleşim yeriydi.

Added to your cart.