Kalsiyumda Elektron Dizilimi

Kalsiyumda Elektron Dizilimi

Animasyonda kalsiyum atomundaki s ve p elektron yörüngelerinin yapısı tanıtılıyor.

Kimya

Etiketler

kalsiyum atomu, kalsiyum, s elektron yörünge, p elektron yörüngesi, s alt kabuk, elektron yörüngesi, elektron kabuğu, altkabuk, doymuş, doymamış, atom çekirdeği, değerlik elektron, asil gaz konfigürasyonu, kuantum sayısı, Ana kuantum sayısı, azimuthal kuantum sayısı, düğüm noktası düzlemi, atom yapısı, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

İlgili ekstralar

Atom Modelinin Gelişimi

Animasyonda atomun yapısıyla ilgili günümüze kadar ortaya çıkan başlıca görüşler ve teoriler tanıtılıyor.

Azot Molekülünde Bağlar

Animasyonda iki N atomunu birbirine bağlayan bir sigma ve iki pi bağı tanıtılıyor.

Benzen Molekülünde Bağlar

Karbon atomlarının arasında hem sigma bağları, hem delokalize pi bağları vardır.

Hidrojen Molekülünün Oluşumu

Hidrojen molekülündeki hidrojen atomları kovalent bağ ile bir arada tutulur.

Rutherford Deneyi

Rutherford Deneyi, pozitif yüklü atom çekirdeklerinin varlığını kanıtladı. Sonuçlar yeni bir atom modelinin hazırlanmasına yol açtı.

Temel Parçacıklar

Madde, etkileşimlerine bozonların aracılık ettiği kuarklar ve leptonlardan oluşur.

Kalsiyum Karbonat (CaCO₃)

Kireç taşı yaygın ve çeşitli amaçlarla kullanılan bir malzemedir.

Added to your cart.