Kalsiyum Karbonat (CaCO₃)

Kireç taşı yaygın ve çeşitli amaçlarla kullanılan bir malzemedir.

İlgili ekstralar

Hidronyum İyonu (H₃O⁺)

Kompleks iyon, asit pH için sorumludur.

Klor (Cl₂)

Halojenlerin grubundadır. Yeşilimsi sarı renkli, keskin kokulu, zehirli gazdır.

Fosfor Triklorür (PCl₃)

Renksiz, nemli havada beyaz dumanlar neşreden bir sıvıdır.

Hidrojen Peroksit (H₂O₂)

Hidrojenin ve oksijenin bileşiği. Renksiz, kokusuz, sudan daha yoğun sıvıdır.

Hidrojen (H₂)

Renksiz, kokusuz, yoğunluğu havadan daha az bir gazdır. Evrendeki en yaygın elementtir.

İyot (I₂)

Gri, katı maddedir, ısıtıldığı zaman süblimleşir. İyot'un alkol icindeki çözeltisi...

Alüminyum ile iyodun tepkimesi

Alüminyum, birkaç damla su katalizörü varlığında iyotla tepkimeye girer.

Added to your cart.